Böjt és imanap

A Mária Rádió Világcsaládja minden hónap első péntekére ima és böjt napot hírdet. Rendkívüli időket élünk és ez egy rendkívüli lehetőség, hogy felajánljuk imánkat és böjtünket Mária Szeplőtele Szíve szándékaira.

A Mária Rádióban e napon, elvégezzük a négy rózsafűzér koszórút, reggel 8 óra 15 perckor az örvendetes, délután 1 óra 20 perckor a fájdalmas, délután 5 óra 15 perctől a világosság és este 7 órakor a dicsőséges rózsafüzért.

Déli 12 órakor az Úrangyala ima és a Zsolozsma elimádkozása után szentségimádásra hívjuk hallgatóinkat, a nagyváradi stúdió kápolnájából.

Ha tehetik kapcsolódjanak be, és ajánljuk fel közös imádságainkat, böjtölésünket, apró áldozatvállalásainkat, jócselekedeteinket a Szent Szűz szándékaira, kérve az ő közbenjárását és oltalmát a nehézségek idején.

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment