Xavéri Szent Ferenc

Francisco de Jassu y Javier 1506. április 7-én született Javier várában. Tanulmányait Párizsban végezte, ahol Magister Artium fokozatot szerzett. Tanulmányai során ismerkedett meg a későbbi Loyolai Szent Ignáccal, akinél elvégezte a Lelkigyakorlatokat, majd az Ignác körül szerveződő Társaság tagja lett. 1534. augusztus 15-én Ignáccal és öt társával szegénységi és tisztasági fogadalmat tett; azt is megfogadták, hogy elzarándokolnak a Szentföldre. 1536 telén indultak útnak. Velencében tudták meg, hogy a törökök a Szentföldre vezető összes utat lezárták. Miközben a körülmények kedvezőbb alakulására várakoztak, 1537. június 27-én pappá szentelték őket Velencében.

1538 novemberében arra kérték a pápát, hogy megváltoztathassák a szentföldi zarándoklatra tett fogadalmukat: helyette Róma püspökének tökéletes engedelmességet fogadtak. 1540 tavaszán III. Pál pápa a Jézus Társaságból két személyt Írországba, kettőt Portugál-Kelet-Indiába küldött. Ignác az egyik megbetegedett testvér helyett Xavéri Ferencet küldte Indiába.

Xavéri Ferenc (1506–1552) áldozópap, jezsuita szerzetes, az egyháznak Pál után egyik legnagyobb térítő apostola a Távol-Keleten, főként Indiában és Japánban töltötte élete nagy részét. Példája ezreket vonzott a missziókba. Az indiai Goa városában temették el; az ott pusztító pestis elmúlását az ő közbenjárásának tulajdonították. 1622-ben avatták szentté.

Forrás: http://magyarkurir.hu Kép: https://jezsuitakiado.hu/

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment