Szent I. Damasus pápa

Damasus 305 körül születhetett Rómában vagy Hispániában. Liberius pápa diakónusa volt, akinek halála után, 366-ban viharos pápaválasztásra került sor, amelynek következményei beárnyékolták Damasus pápaságának első felét. Egy kis csoport ugyanis először egy Ursinus nevű diakónust választott meg pápának, aki a Santa Maria in Trastevere-templomot tette meg „székhelyévé”. Egy sokkal nagyobb csoport viszont rövidesen Damasust emelte Péter székébe, s ő a lateráni bazilikát foglalta el. Ursinus és Damasus hívei között összecsapásokra került sor.

A sokféle eretnekséggel szemben 371-ben és 374-ben zsinatot tartott, s anélkül, hogy bárkit elítélt volna, megerősítette a Krisztusról és a Szentlélekről szóló tanítást.

A Theodosius császár által 381-ben összehívott I. konstantinápolyi zsinat dogmatikai döntéseit Damasus elfogadta, a pátriárkaszékek új rangsorát azonban nem. 382-ben Rómában újabb zsinatot tartott, amelyen Szent Ambrus és Szent Jeromos is részt vett, s megerősítette a Róma, Alexandria, Antiochia, Konstantinápoly sorrendet. Az I. konstantinápolyi zsinat harmadik kánonja ugyanis úgy határozott, hogy az új császárváros, Konstantinápoly püspökének elsőbbsége van az alexandriai és az antiochiai püspökkel szemben. E két régi, kiemelkedő fontosságú püspökség védelmében Damasus zsinatot hívott össze Rómába 382-ben, és újra megalapozta ezek rangját az egész Egyházban azáltal, hogy fölelevenítette a püspökségek „Péter-féle” rangsorát. Ennek értelmében a római egyháznak az összes többi püspökséggel szemben elsőbbsége van. Ettől kezdve használatos a Sedes Apostolica, vagyis Apostoli Szentszék megnevezés.

A liturgiában kötelezővé tette a latin nyelv használatát, s csak a Kyrie maradt meg a korábbi görög nyelv hírmondójának. Ez a rendelet magával hozta, hogy a szentmise olvasmányai számára gondoskodni kellett a Szentírás megfelelő latin fordításáról. A feladattal Damasus Szent Jeromost bízta meg, aki 382-től, pápasága utolsó két évében a titkára volt, s aki a pápa halála után a feladatot végre is hajtotta.

Damasus pápa nagy érdeme a vértanúk tiszteletének fölélesztése. Közel hatvan verses sírfeliratot írt. Damasus energikussága volt az oka, hogy püspökökkel és teológusokkal is támadtak súrlódásai.

Damasus 384. december 11-én halt meg. Ünnepe a 11. században terjedt el az egész Egyházban. Attribútumai: monstrancia, templom. Lázas betegségek ellen kérik oltalmát.

Kép és forrás: http://magyarkurir.hu  

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment