Szent Hiláriusz

Szent Hiláriusz püspökre és egyháztanítóra emlékezünk liturgikus emléknapján, január 13-án.

Hiláriusz 315 körül született Poitiers-ban, Gallia római provinciában. Életének a keresztségét megelőző időszakáról keveset tudunk. Megházasodott, és egy leánya született.

Már érett férfi volt, amikor egy este a Szentírás olvasása közben mélyen megragadta Istennek önmagáról tett tanúsága. Elhatározta, hogy megváltoztatja életét. El akarta nyerni Istentől azt a tökéletes boldogságot, amelyre annyira vágyakozott. Föliratkozott a hitjelöltek közé, és húsvétra virradó éjjel fölvette a keresztséget. Ez feltűnést keltett a városban, mivel az ő társadalmi köreiből csak kevesen tartoztak a keresztény közösségbe.

Hiláriusz Szent János evangéliuma után nagy elmélyüléssel olvasta Szent Máté evangéliumát, amely utolsó kételyeitől is megszabadította. 350 körül meghalt a város püspöke, akinek a nevét nem ismerjük. A keresztény nép összegyűlt, és közfelkiáltással Hiláriuszt választották püspökké. Ő ezt különösebb lelkesedés nélkül, de kötelességének tudatában elfogadta.

Az új püspök mindenekelőtt az igehirdetés feladatának szentelte magát.Öt-hat év alatt kiépítette egyházmegyéjét. Mártont, Gallia későbbi apostolát azonban eredménytelenüMessze volt Rómától és az ariánusokkal vívott küzdelmektől, amelyek az egyház keleti felében ekkor már hevesen folytak.355-ben Hiláriusz állt az arles-i Saturniusszal szemben kibontakozó ellenállás élére. Nem sokáig váratott magára a császár ellenintézkedése, amelyet Saturnius sugallt: Hiláriuszt száműzetésbe küldték Kis-Ázsiába. Végül is a keleti ariánusok gondoskodtak róla, hogy 359-ben „Kelet bajkeverőjét” visszaküldjék hazájába. Hiláriusz hazatérve legfőbb feladatának azt tartotta, hogy az igaz hitet visszaállítsa. Sulpicius Severus szerint a poitiers-i püspök ebben az időben a kétely és a félelem időszakát élte át. A száműzetés és az egyházi események élesen megvilágították előtte, hogy a teológiai alaptételek mennyire tehetetlenek a császári hatalom túlkapásaival szemben.

Életének utolsó éveit Hiláriusz békében töltötte. Ismét a Biblia tanulmányozásának szentelhette magát, és újra hozzálátott tanító munkájához.Hiláriusz 367-ben halt meg püspöki városában, Poitiers-ban. A 6. századi Jeromos-féle martirológium szerint január 13-án temették el.IX. Piusz avatta egyháztanítóvá 1851-ben.

Kép és forrás: http://magyarkurir.hu

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment