Szent Fábián és Szent Sebestyén vértanúk

Január 20-a Szent Fábián pápa és Szent Sebestyén, az egyik leghíresebb ókeresztény vértanúk emléknapja.

Fábián (Fabianus) vértanú pápa volt. Õsi római családból származott. 236-ban választották pápává, egy viszonylag békés korszakban, Maximianusz császár halála után.  Origenész tőle kért feloldozást az írásaiban előforduló tévedésekért. Fábián pápa a keresztény vértanúk sírjai és a katakombák körüli szolgálatával tűnt ki. Õ rendelkezett a keresztény temetőhelyek kialakításáról. Megszervezte a szegénygondozást. Elrendelte a vértanúakták összegyűjtését. Décius császár alatt, a keresztényüldözések idején, 250-ben szenvedett vértanúságot. A Callixtus-katakombában temették el, ahol megmaradt sírköve is.

Szent Sebestyén (latinul Sebastianus) születési helye ismeretlen. Keresztény szent és mártír, aki Diocletianus római császár keresztényüldözéseinek idején, 298-ban halt vértanúhalált. Nyugvóhelye a hét római főtemplom egyike. Sebestyén a római császári gárda tisztje volt, Diocletianus és Maximianus császár közvetlen környezetében szolgált. A legenda tehetséges szónoknak mondja, aki bajtársait el akarta vezetni a hithez és bátorította a fogságban sínylődő keresztényeket. Végül maga Sebestyén is a császári törvényszék elé került, és hite miatt halálra ítélték. Egy karóhoz kötözték, hogy a katonák halálra nyilazzák. Amikor már halottnak vélték, otthagyták. Egy római özvegy házába fogadta a súlyos sebesültet, és addig ápolta, míg föl nem épült. Amikor Sebestyén ismét megjelent a nyilvánosság előtt, úgy fogadták, mint aki holtából támadt föl. Később ismét a hóhérok kezére került; másodszor is halálra ítélték. Holttestét egy csatornába dobták. Egy Lucina nevű római asszony vette gondjába a testet és eltemette.

Forrás: http://magyarkurir.hu Kép: http://rakoscsaba.plebania.hu

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment