Kilenced a házaspárokat gyógyító Máriához – ELSŐ NAP

  • Lassú keresztvetés, amelyet egy perc csönd követ.
  • Mélyen meghajolva könyörgés az isten irgalmasságért: Istenem Itt vagyok előtted minden korlátommal minden bűnömmel és minden sebemmel. Semmit sem tudok nélküled, végtelen irgalmasságot nélkül tenni. Bocsánatot kérek tőled és teljes erőmmel követni akarom az evangélium útját a te kegyelmed segítségével. Én Istenem könyörülj rajtam!
  • Egy tized rózsafüzér elmondása.
  • Elmélkedés: Ó, Mária, hozzád fordulunk, mert szükségünk van a te segítségedre. Mindennap azon fáradozunk, hogy megtaláljuk szeretetünk növelésének az útját. Alázattal és térden állva, üres kézzel fordulunk hozzád: Jöjj, és töltsd be üres kezünket azzal, amire a mai napon szükségünk van. Életünk hasonlít az összegubancolódott fonalakhoz, és nem tudjuk, honnan kiindulva lehetne kibogozni. Segíts harcolni a gőg fátyla ellen, amely megakadályozza bennünket abban, hogy felismerjük a házastársunk szívében elrejtett szeretet és gyöngédség kincseit. Mária, amikor megkísért bennünket a kételkedés az újjászületésben, melyet te akarsz, ami házaséletünk számára, akkor azt mondjuk neked: újra akarjuk kezdeni lépésről lépésre a Szentléleknek engedelmeskedve. Nagyon gyakran azt gondoljuk, hogy házastársunk erőfeszítése az egyetlen megoldás életünk aktuális nehézségeire. Mint egy gyermek, aki járni tanul, rád támaszkodunk, hogy lassan, kis lépésekkel, bizalommal haladjunk: egyik szeretet-megnyilvánulásunk a másik után. Mivel Jézus azt mondta nekünk, könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni Isten országába, könyörgünk hozzád: növeld mindegyikünkben az alázat szellemét, mely minden szeretet egyetlen útja is alapköve. Mérhetetlen nyomorúságunk ellenére legyőzhetetlen reménykedéssel kiálltunk hozzád. Ó, Mária, aki gyógyítód a házaspárokat, Alázatosság Nagyasszonya, imádkozz érettünk!
  • Imádság a házaspárokat gyógyító Máriához Ó, Mária, hozzád fordulunk, vezess minket Jézushoz, aki annyi mindent tud adni otthonunk számára. Keressük jósággal teljes tekintetedet és tudjuk, hogy oltalmazó palástod alatt nincs olyan szenvedés, amely ne találna enyhülést. Oly nagy szükségünk van megerősítésre elhatározásainkban, vigasztalásra megpróbáltatásainkban. Taníts minket, hogy engedjük Isten végtelen szeretetének bennünk lakozását, a szeretetét, mely isteni Fiad szívéből árad szívedbe, majd jóakaratunk mértéke szerint a mi szívünkbe is. Hiszünk a mindent megbocsátani tudó isteni irgalomban. Taníts meg minket arra, hogy hasonlóképpen irgalommal legyünk egymás iránt. A téged Szent Józsefhez főző szeretet által adj nekünk szegény szívet mely egyre jobban kiüresedik és megnyílik házastársunk benső gazdagságára. Szólj érettünk Jézusnál, hogy szeretnénk őt lángoló szívvel követni és napról napra a házasság szentségének kegyelméből merítve egymást egyre jobban szeretni. Add, hogy a Szentlélek tüze által a te képedre megújuljuk. Ó, Mária, aki gyógyítód a házaspárokat, rád bízzuk a mi közös életünket, hogy annak a szeretetnek élő képmása legyen, mely Krisztust az ő egyházával egyesíti. Veled merjük remélni, hogy minden szenvedésből húsvét hajnalának ragyogó öröme fakad. Ámen.
Forrás: Robert Sarah - Házaspárok, ébresszétek szerelmeteket!

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment