Kilenced a házaspárokat gyógyító Máriához – HARMADIK NAP

  • Lassú keresztvetés, amelyet egy perc csönd követ
  • Mélyen meghajolva könyörgés az isten irgalmasságért: Istenem Itt vagyok előtted minden korlátommal minden bűnömmel és minden sebemmel. Semmit sem tudok nélküled, végtelen irgalmasságot nélkül tenni. Bocsánatot kérek tőled és teljes erőmmel követni akarom az evangélium útját a te kegyelmed segítségével. Én Istenem könyörülj rajtam!
  • Egy tized rózsafüzér elmondása
  • Elmélkedés Ó, Mária, mi önmagunk körül forgunk. Gyakran nem vagyunk elég bizalommal társunk iránt. Így aztán előfordul, hogy joggal azt gondoljuk, mi vagyunk egyedül házaséletünk mozgatója: „Mint mindig, megint én csinálok mindent…”És ez a gondolat szenvedést okoz számunkra és csökkenti a reményt, hogy a megélt nehézségekből egyáltalán ki tudjunk lábalni. Hűtlenségeink emléke, bármilyenek is legyenek azok, megakadályoznak abban, hogy újra nekilendüljünk. Hogyan őrizzem a szívemet a szerelmünkre leselkedő vonzalmaktól? Egyáltalán lehetséges, hogy újra kitavaszodik? Bízhatunk a másikban az árulás, a megvetés és a megaláztatás ellenére? Hogyan bocsássunk meg…? Annyi kérdéssel árasztjuk el szeplőtelen Szívedet, ő legszentebb Szűz. Szükségünk van arra, hogy számíthassunk egymásra, és hogy igazi intimitást alkossunk, mely kölcsönös bizalmunk kötőanyaga. Ó, házaspárokat gyógyító Mária, jöjj és gyógyítsd meg a hazugságtól, hűtlenségtől, féltékenységtől megsebzett szívünket. Minden lehetséges annak, aki rád támaszkodik. Arra kérünk, állítsd helyre bennünk a kölcsönös bizalmat és emlékezetünkből távolítsd el a kételkedés marta sebeket. Add, hogy a kísértésben az okosságot válasszuk, és taníts minket arra, hogy a lekiismeretünkkel megegyező igazságban éljünk. Add, hogy amikor téged szemlélünk, belső arcvonásaink átvegyék a te jóságod, békéd és Istenre való ráhagyatkozásod eltörölhetetlen nyomait, Istenét, aki mindent újjáalkot. Bizalom Anyja, imádkozz érettünk!
  • Imádság a házaspárokat gyógyító Máriához Ó, Mária, hozzád fordulunk, vezess minket Jézushoz, aki annyi mindent tud adni otthonunk számára. Keressük jósággal teljes tekintetedet és tudjuk, hogy oltalmazó palástod alatt nincs olyan szenvedés, amely ne találna enyhülést. Oly nagy szükségünk van megerősítésre elhatározásainkban, vigasztalásra megpróbáltatásainkban. Taníts minket, hogy engedjük Isten végtelen szeretetének bennünk lakozását, a szeretetét, mely isteni Fiad szívéből árad szívedbe, majd jóakaratunk mértéke szerint a mi szívünkbe is. Hiszünk a mindent megbocsátani tudó isteni irgalomban. Taníts meg minket arra, hogy hasonlóképpen irgalommal legyünk egymás iránt. A téged Szent Józsefhez főző szeretet által adj nekünk szegény szívet mely egyre jobban kiüresedik és megnyílik házastársunk benső gazdagságára. Szólj érettünk Jézusnál, hogy szeretnénk őt lángoló szívvel követni és napról napra a házasság szentségének kegyelméből merítve egymást egyre jobban szeretni. Add, hogy a Szentlélek tüze által a te képedre megújuljuk. Ó, Mária, aki gyógyítód a házaspárokat, rád bízzuk a mi közös életünket, hogy annak a szeretetnek élő képmása legyen, mely Krisztust az ő egyházával egyesíti. Veled merjük remélni, hogy minden szenvedésből húsvét hajnalának ragyogó öröme fakad. Ámen.

Forrás: Robert Sarah – Házaspárok, ébresszétek szerelmeteket!

Fotó: magnificat.ro

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment