Kilenced a házaspárokat gyógyító Máriához – NEGYEDIK NAP

  • Lassú keresztvetés, amelyet egy perc csönd követ
  • Mélyen meghajolva könyörgés az isten irgalmasságért: Istenem Itt vagyok előtted minden korlátommal minden bűnömmel és minden sebemmel. Semmit sem tudok nélküled, végtelen irgalmasságot nélkül tenni. Bocsánatot kérek tőled és teljes erőmmel követni akarom az evangélium útját a te kegyelmed segítségével. Én Istenem könyörülj rajtam!
  • Egy tized rózsafüzér elmondása
  • Elmélkedés Ó, Mária, mi a csendben súlyos és fájdalmas terheket hordunk, felelősséget, mely olykor a szomorúság örvényei felé húz minket. Mihelyt jó szándékokkal felvértezve megpróbálunk újra elindulni, akkor jön egy előre nem látott akadály, egy olyan helyzet, amely az elkeseredés felé taszít bennünket. A talaj kicsúszni látszik a lábunk alól. Hogyan találhatnánk meg újra az egészséges önértékelést? Honnan tudhatnánk, hogy mi valóban a másikért létezünk, aki még hisz bennünk és elhatározásunkban, hogy tovább akarunk haladni? A szemrehányások, amelyeket kapunk, amit a másiknak teszünk, néha nem is tudatosan, rettenetesen roncsolják reményünket, és egy élő sebet hordozunk, ki-ki a maga szíve mélyén. Kelj föl és járj – mondja nekünk Jézus még akkor is, amikor szinte képtelenek vagyunk talpon maradni. Ugyanígy a hit aktusára vállalkozunk, és hisszük, hogy Isten jelen van, hogy fokozatosan megvilágítja lépteinket. Nem vagyunk-e mi magunk is egymás támaszai? Igen, találkozhassunk, mert a mi egymást kiegészítő voltunk valóságos, még ha bizonyos pillanatokban képesek vagyunk ebben kételkedni. Igen, mindketten hisszük, hogy Isten azért engedte meg, hogy találkozhassunk, mert a mi egymást kiegészítő voltunk valóságos, még ha bizonyos pillanatokban képesek vagyunk ebben kételkedni. Igen, mindketten hisszük, hogy házastársunk rendelkezik mindazzal, ami – Isten kegyelmének köszönhetően – lehetővé teszi, hogy örömben és békességben élhessünk, még akkor is, ha néhanapján felhők tornyosulnak a láthatáron. Az ideális szerelem utópia, Seguin úr kecskéjének hite, a szomszédos réten farkas ólálkodhat… Házaspárokat gyógyító Mária, gyógyítsd önértékelésünket a te mosolyoddal, taníts meg arra, hogy a te szelídséget sugárzó arcodat tükrözzük társunk felé. Hogy a te gyöngeségednek tükre lehessünk az ő számára. Szűzanyánk, aki megerősíted önbizalmunkat, hogy jobban tudjunk szeretni, könyörögj érettünk.
  • Imádság a házaspárokat gyógyító Máriához Ó, Mária, hozzád fordulunk, vezess minket Jézushoz, aki annyi mindent tud adni otthonunk számára. Keressük jósággal teljes tekintetedet és tudjuk, hogy oltalmazó palástod alatt nincs olyan szenvedés, amely ne találna enyhülést. Oly nagy szükségünk van megerősítésre elhatározásainkban, vigasztalásra megpróbáltatásainkban. Taníts minket, hogy engedjük Isten végtelen szeretetének bennünk lakozását, a szeretetét, mely isteni Fiad szívéből árad szívedbe, majd jóakaratunk mértéke szerint a mi szívünkbe is. Hiszünk a mindent megbocsátani tudó isteni irgalomban. Taníts meg minket arra, hogy hasonlóképpen irgalommal legyünk egymás iránt. A téged Szent Józsefhez főző szeretet által adj nekünk szegény szívet mely egyre jobban kiüresedik és megnyílik házastársunk benső gazdagságára. Szólj érettünk Jézusnál, hogy szeretnénk őt lángoló szívvel követni és napról napra a házasság szentségének kegyelméből merítve egymást egyre jobban szeretni. Add, hogy a Szentlélek tüze által a te képedre megújuljuk. Ó, Mária, aki gyógyítód a házaspárokat, rád bízzuk a mi közös életünket, hogy annak a szeretetnek élő képmása legyen, mely Krisztust az ő egyházával egyesíti. Veled merjük remélni, hogy minden szenvedésből húsvét hajnalának ragyogó öröme fakad. Ámen.

Forrás: Robert Sarah – Házaspárok, ébresszétek szerelmeteket!

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment