Kilenced a házaspárokat gyógyító Máriához – ÖTÖDIK NAP

  • Lassú keresztvetés, amelyet egy perc csönd követ
  • Mélyen meghajolva könyörgés az isten irgalmasságért: Istenem Itt vagyok előtted minden korlátommal minden bűnömmel és minden sebemmel. Semmit sem tudok nélküled, végtelen irgalmasságot nélkül tenni. Bocsánatot kérek tőled és teljes erőmmel követni akarom az evangélium útját a te kegyelmed segítségével. Én Istenem könyörülj rajtam!
  • Egy tized rózsafüzér elmondása
  • Elmélkedés Ó, Mária, aki szélesre tártad karodat, hogy beborítsd palástoddal azokat, akik beismerik szegénységüket, bűneiket: tedd alkalmassá szívünket Urunk, Jézus megbocsátásának befogadására. Bizonyos napokon nem merünk hinni Isten szeretetének végtelen hatalmában, és hibáink súlya alatt magunkba roskadunk: annyi rosszat tettem, vagy mindez megbocsáthatatlan. Máskor viszont relativizáljuk tévelygéseinket, és hamar túltesszük magunkat rajtuk, és úgy teszünk, mintha mi sem történt volna. A tékozló fiú atyja gyöngédségének túlcsordulásával megy tékozló fia elé az evangéliumban, ami arra figyelmeztet minket, hogy Isten számára semmi nincs túl messze. A tékozló fiút saját nyomorúságának beismerése vezeti arra, hogy nagyra becsülje a jóságot, mely őt várja. Atyja végtelen irgalmasságába vetett bizalma segíti abban, hogy vétkeinek súlyosságát felismerje. Valójában minél inkább rádöbben az atyja szívében levő szeretetre, annál jobban tudatára ébred saját hiányosságainak és gyöngeségeinek. Ó, Mária, aki gyógyítod a házaspárokat, segíts a gyónás és kiengesztelődés szentségében rendszeresen letenni mindazokat a terheket, amelyek lassítják előrehaladásunkat a hitvesi szeretetben. Mostantól hiszem, hogy szerelmünk megújulásához feltétlenül szükséges bűneim bevallása, a pap feloldozása és méltányos jóvátétel. Oltalmad alá futva újra csak kérünk: Mária, irgalmasság Nagyasszonya, imádkozz érettünk!
  • Imádság a házaspárokat gyógyító Máriához Ó, Mária, hozzád fordulunk, vezess minket Jézushoz, aki annyi mindent tud adni otthonunk számára. Keressük jósággal teljes tekintetedet és tudjuk, hogy oltalmazó palástod alatt nincs olyan szenvedés, amely ne találna enyhülést. Oly nagy szükségünk van megerősítésre elhatározásainkban, vigasztalásra megpróbáltatásainkban. Taníts minket, hogy engedjük Isten végtelen szeretetének bennünk lakozását, a szeretetét, mely isteni Fiad szívéből árad szívedbe, majd jóakaratunk mértéke szerint a mi szívünkbe is. Hiszünk a mindent megbocsátani tudó isteni irgalomban. Taníts meg minket arra, hogy hasonlóképpen irgalommal legyünk egymás iránt. A téged Szent Józsefhez főző szeretet által adj nekünk szegény szívet mely egyre jobban kiüresedik és megnyílik házastársunk benső gazdagságára. Szólj érettünk Jézusnál, hogy szeretnénk őt lángoló szívvel követni és napról napra a házasság szentségének kegyelméből merítve egymást egyre jobban szeretni. Add, hogy a Szentlélek tüze által a te képedre megújuljunk. Ó, Mária, aki gyógyítód a házaspárokat, rád bízzuk a mi közös életünket, hogy annak a szeretetnek élő képmása legyen, mely Krisztust az ő egyházával egyesíti. Veled merjük remélni, hogy minden szenvedésből húsvét hajnalának ragyogó öröme fakad. Ámen.

Forrás: Robert Sarah – Házaspárok, ébresszétek szerelmeteket!

Fotó: mladifest.eu

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment