Kilenced a házaspárokat gyógyító Máriához – HATODIK NAP

  • Lassú keresztvetés, amelyet egy perc csönd követ
  • Mélyen meghajolva könyörgés az isten irgalmasságért: Istenem Itt vagyok előtted minden korlátommal minden bűnömmel és minden sebemmel. Semmit sem tudok nélküled, végtelen irgalmasságot nélkül tenni. Bocsánatot kérek tőled és teljes erőmmel követni akarom az evangélium útját a te kegyelmed segítségével. Én Istenem könyörülj rajtam!
  • Egy tized rózsafüzér elmondása
  • Elmélkedés Ó, Mária, most annyi gond gyötör minket. A gyermekekre vonatkozó, a munkánkat érintő gondok…És ott vannak a családi problémák, melyek megoldása késlekedik…Bizony érezzük, hogy mindez súlyosan ránehezedik családunkra, néha még össze is roppantja. Hogyan éljünk együtt ezekkel a zavaró és szorongató helyzetekkel úgy, hogy ne sérüljön a szerelmünk? Nagyon egyszerűen kérünk, szent Szűz segíts, hogy ezeket a nehézségeket átalakíthassuk egymás iránti szeretetünk növekedésére. A családban a férj kétségkívül nehezen viselné el, hogy mindenáron ne neki legyen igaza, néha kérlelhetetlen logikával megokolva, miközben a feleség túlságosan nagylelkű érzelmességgel állíthatja a maga abszolút véleményét. Krisztus példájára, aki szerette Egyházát és odaadta magát érte, elfogadva, hogy keresztre szegezzék, és hogy semmi mást ne tegyen, csak szenvedjen; ó, Mária, aki megújítod a házastársak életét, segítsd a férjet, a családapát. Segítsd, hogy ne akarjon mindenáron döntést hozni ott, ahol a helyzet érthetetlen, hanem Mestre példájára elfogadja, hogy a keresztre szegezve maradjon, felajánlva az Atyának ezt a szenvedést felesége iránti szerelemből. Arra is kérünk, ó, Mária, aki gyógyítód a házaspárokat, jöjj és társulj a feleség, a családanya mellé, hogy tudjon lemondani teljes engedelmességben és szeretetben, engedve, hogy az isteni gondviselés teljesítse be az ő művét. Add, hogy a te képedre helyes mértékben élje a szeretetnek ezt a vértanúságát, amely abban áll, hogy bizalommal van férje iránt, amikor ezt a helyzet megköveteli. Asszonyunk, Szűz Mária, ki teljes engedelmességben a végsőkig átadod magad, könyörögj érettünk.
  • Imádság a házaspárokat gyógyító Máriához Ó, Mária, hozzád fordulunk, vezess minket Jézushoz, aki annyi mindent tud adni otthonunk számára. Keressük jósággal teljes tekintetedet és tudjuk, hogy oltalmazó palástod alatt nincs olyan szenvedés, amely ne találna enyhülést. Oly nagy szükségünk van megerősítésre elhatározásainkban, vigasztalásra megpróbáltatásainkban. Taníts minket, hogy engedjük Isten végtelen szeretetének bennünk lakozását, a szeretetét, mely isteni Fiad szívéből árad szívedbe, majd jóakaratunk mértéke szerint a mi szívünkbe is. Hiszünk a mindent megbocsátani tudó isteni irgalomban. Taníts meg minket arra, hogy hasonlóképpen irgalommal legyünk egymás iránt. A téged Szent Józsefhez főző szeretet által adj nekünk szegény szívet mely egyre jobban kiüresedik és megnyílik házastársunk benső gazdagságára. Szólj érettünk Jézusnál, hogy szeretnénk őt lángoló szívvel követni és napról napra a házasság szentségének kegyelméből merítve egymást egyre jobban szeretni. Add, hogy a Szentlélek tüze által a te képedre megújuljuk. Ó, Mária, aki gyógyítód a házaspárokat, rád bízzuk a mi közös életünket, hogy annak a szeretetnek élő képmása legyen, mely Krisztust az ő egyházával egyesíti. Veled merjük remélni, hogy minden szenvedésből húsvét hajnalának ragyogó öröme fakad. Ámen.

Forrás: Robert Sarah – Házaspárok, ébresszétek szerelmeteket!

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment