Kilenced a házaspárokat gyógyító Máriához – HETEDIK NAP

  • Lassú keresztvetés, amelyet egy perc csönd követ
  • Mélyen meghajolva könyörgés az isten irgalmasságért: Istenem Itt vagyok előtted minden korlátommal minden bűnömmel és minden sebemmel. Semmit sem tudok nélküled, végtelen irgalmasságot nélkül tenni. Bocsánatot kérek tőled és teljes erőmmel követni akarom az evangélium útját a te kegyelmed segítségével. Én Istenem könyörülj rajtam!
  • Egy tized rózsafüzér elmondása
  • Elmélkedés Ó, Mária, minden emberi élet anyja, tekints titkos szenvedéseinkre, melyeket tövisként hordozunk magunkban. Ha megesett, hogy házastársi intimitásunkban az önátadás és az életadás elleni cselekedetek történtek, tudjuk, hogy Isten megbocsájtja azokat, ha hozzá fordulunk. Talán a születendő élet helyén közremükődtünk egy halált okozó aktusban. Bárhogy is legyen, jöjj, és tisztítsd meg félénkségünket, hogy legyen bátorságunk feltárni az Úrnak – a gyóntató pap közremüködésével – saját magunk sötét oldalát. Tudjuk, mennyire szükségünk van, hogy megkapaszkodjunk a te tisztaságodban és egyszerűségedben, hogy szerelmünk ragyogóvá váljék. Fogadj be bennünket ragyogásodba. Talán nem lehet részünk a közös termékenység örömében és annak a szerelemnek a szomorúságában állunk egymás előtt, mely nem terem új életet. Szűzanyánk, add, hogy bizalommal fogadjuk el ezt a helyzetet, és kérünk, mutass nekünk új utat, mely igaz termékenységbe vezet. Ó, házaspárokat gyógyító Mária, akinek hathatós könyörgését Jézus meghallgatja, eszközöld ki számunkra azt a sajátos kegyelmet, hogy házassági intimitásunkat megújult módon éljük meg. Szeretet Királynője, aki odaadod magad az életért, imádkozz érettünk.
  • Imádság a házaspárokat gyógyító Máriához Ó, Mária, hozzád fordulunk, vezess minket Jézushoz, aki annyi mindent tud adni otthonunk számára. Keressük jósággal teljes tekintetedet és tudjuk, hogy oltalmazó palástod alatt nincs olyan szenvedés, amely ne találna enyhülést. Oly nagy szükségünk van megerősítésre elhatározásainkban, vigasztalásra megpróbáltatásainkban. Taníts minket, hogy engedjük Isten végtelen szeretetének bennünk lakozását, a szeretetét, mely isteni Fiad szívéből árad szívedbe, majd jóakaratunk mértéke szerint a mi szívünkbe is. Hiszünk a mindent megbocsátani tudó isteni irgalomban. Taníts meg minket arra, hogy hasonlóképpen irgalommal legyünk egymás iránt. A téged Szent Józsefhez főző szeretet által adj nekünk szegény szívet mely egyre jobban kiüresedik és megnyílik házastársunk benső gazdagságára. Szólj érettünk Jézusnál, hogy szeretnénk őt lángoló szívvel követni és napról napra a házasság szentségének kegyelméből merítve egymást egyre jobban szeretni. Add, hogy a Szentlélek tüze által a te képedre megújuljuk. Ó, Mária, aki gyógyítód a házaspárokat, rád bízzuk a mi közös életünket, hogy annak a szeretetnek élő képmása legyen, mely Krisztust az ő egyházával egyesíti. Veled merjük remélni, hogy minden szenvedésből húsvét hajnalának ragyogó öröme fakad. Ámen.

Forrás: Robert Sarah – Házaspárok, ébresszétek szerelmeteket!

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment