Kilenced a házaspárokat gyógyító Máriához – NYOLCADIK NAP

  • Lassú keresztvetés, amelyet egy perc csönd követ
  • Mélyen meghajolva könyörgés az isten irgalmasságért: Istenem Itt vagyok előtted minden korlátommal minden bűnömmel és minden sebemmel. Semmit sem tudok nélküled, végtelen irgalmasságot nélkül tenni. Bocsánatot kérek tőled és teljes erőmmel követni akarom az evangélium útját a te kegyelmed segítségével. Én Istenem könyörülj rajtam!
  • Egy tized rózsafüzér elmondása
  • Elmélkedés Ó, Mária, abban az órában, mikor házaséletünket egyikünk vagy másikunk sajátos törékenysége miatt szenvedés jelöli meg, nem tehetünk mást: hozzád fordulunk. Betegségben, talán depresszióban vagy a szeretett lény által megélt dráma okozta magányban nem habozunk gyöngéden újra kimondani egymásnak teljes szeretetünket, mely egyesít minket. Igen, mi kimondtuk egymásnak, hogy társunkat el nem hagyjuk semmiféle bajában, tudva, hogy az igazi dráma egyikünk vagy másikunk lelki halála. Magunkban most újra elismételve a kölcsönös beleegyezés szavait, melyet házasságkötésünkkor kimondtunk, teljes szívünkből meg akarjuk élni a jelen pillanatot, melyben a mindig jelen levő Istenhez kapcsolódunk. A holnap elég lesz önmagának, ám az igazi boldogság csak ma adott, ahogy a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz mondja. A megpróbáltatás ellenére hisszük és akarjuk hinni, hogy minden lehetséges annak, aki amellett dönt, hogy teljesen átadja magát. Jézus garantálja ezt: "Nektek viszont minden szál hajatok számon van tartva. Ne féljetek tehát!" (Lk 12,7). Már nem kell félni a legrosszabbtól: Isten a legjobbat adja nekünk, amikor mindegyikünk rábízza magát egy közös imádság csöndjében. Arra vagyunk meghívva, hogy minden nap megéljük a házastársi közösség e pillanatait, melyek Isten gyöngédségével vannak átitatva. Csak így találhatjuk meg az igazi örömet. Hogyan lehetséges, hogy azok, akiknek minden sikerül, szerencsétlennek érzik magukat, míg azok, akiket betegség vagy üldöztetés ér, mélységes örömet tapasztalnak? A házaspárokat gyógyító Máriával bizonyosak vagyunk abban, hogy semmi sem haladhatja meg erőinket, ha elfogadjuk, hogy belépünk Isten idejébe. Szent Pállal hisszük, hogy sem halál, sem élet, sem semmi más el nem szakíthat minket Krisztus szeretetétől. Szent reménység Anyja, imádkozz érettünk és gyógyíts meg minket!
  • Imádság a házaspárokat gyógyító Máriához Ó, Mária, hozzád fordulunk, vezess minket Jézushoz, aki annyi mindent tud adni otthonunk számára. Keressük jósággal teljes tekintetedet és tudjuk, hogy oltalmazó palástod alatt nincs olyan szenvedés, amely ne találna enyhülést. Oly nagy szükségünk van megerősítésre elhatározásainkban, vigasztalásra megpróbáltatásainkban. Taníts minket, hogy engedjük Isten végtelen szeretetének bennünk lakozását, a szeretetét, mely isteni Fiad szívéből árad szívedbe, majd jóakaratunk mértéke szerint a mi szívünkbe is. Hiszünk a mindent megbocsátani tudó isteni irgalomban. Taníts meg minket arra, hogy hasonlóképpen irgalommal legyünk egymás iránt. A téged Szent Józsefhez főző szeretet által adj nekünk szegény szívet mely egyre jobban kiüresedik és megnyílik házastársunk benső gazdagságára. Szólj érettünk Jézusnál, hogy szeretnénk őt lángoló szívvel követni és napról napra a házasság szentségének kegyelméből merítve egymást egyre jobban szeretni. Add, hogy a Szentlélek tüze által a te képedre megújuljunk. Ó, Mária, aki gyógyítód a házaspárokat, rád bízzuk a mi közös életünket, hogy annak a szeretetnek élő képmása legyen, mely Krisztust az ő egyházával egyesíti. Veled merjük remélni, hogy minden szenvedésből húsvét hajnalának ragyogó öröme fakad. Ámen.

Forrás: Robert Sarah – Házaspárok, ébresszétek szerelmeteket!

Fotó: ujember.hu

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment