Kilenced a házaspárokat gyógyító Máriához – KILENCEDIK NAP

  • Lassú keresztvetés, amelyet egy perc csönd követ
  • Mélyen meghajolva könyörgés az isten irgalmasságért: Istenem Itt vagyok előtted minden korlátommal minden bűnömmel és minden sebemmel. Semmit sem tudok nélküled, végtelen irgalmasságot nélkül tenni. Bocsánatot kérek tőled és teljes erőmmel követni akarom az evangélium útját a te kegyelmed segítségével. Én Istenem könyörülj rajtam!
  • Egy tized rózsafüzér elmondása
  • Elmélkedés Ó, Asszonyunk, Mária, aki Fiad keresztje alatt álltál abban az órában, amikor mindenki hátat fordított neki, aki úgy élted át a megváltás misztériumát, mint senki más, alázattal kérünk: újítsd meg családi életünket az élet fájának árnyékában! Hisszük, hogy a szentmisesáldozat házaséletünk forrása és csúcspontja, és jelenbe hozza Krisztus és Egyháza menyegzőjének misztériumát. Buzgón kérünk, önts belénk szomjas vágyat, hogy amikor csak lehet, részt vegyünk a szentmisén, és taníts meg minket, hogy az imádság és imádás szellemében készüljünk rá, és legyünk jelen benne. Loouis és Zélie Martin, kis Teréz boldoggá avatott szüleinek tanúsága nyilvánvalóvá teszi számunkra, hogy a szentmise a házastársi életszentség útja. A kilencedet befejezve elkötelezzük magunkat, hogy ezentúl egyre intenzívebben átéljük a szent pillanatot, melyben hatalmas csoda, a Jézus által végbevitt üdvösség jelenkori résztvevőivé válunk. Ó, Mária, aki gyógyítod a házaspárokat, nyisd meg szívünket mások szenvedése, különösen a hozzánk közel állók iránt, és adj erőt családunknak, hogy sugározzuk ezt az örömet, mely túláradó szerelmünkből fakad. A kettesben levés minden önzésétől védve, az emmauszi tanítványok példájára képesek legyünk a váratlanul érkező testvérben felismerni Krisztust. Ó, Szűzanyánk, aki jelen vagy a kereszt lábánál, imádkozz érettünk!
  • Imádság a házaspárokat gyógyító Máriához Ó, Mária, hozzád fordulunk, vezess minket Jézushoz, aki annyi mindent tud adni otthonunk számára. Keressük jósággal teljes tekintetedet és tudjuk, hogy oltalmazó palástod alatt nincs olyan szenvedés, amely ne találna enyhülést. Oly nagy szükségünk van megerősítésre elhatározásainkban, vigasztalásra megpróbáltatásainkban. Taníts minket, hogy engedjük Isten végtelen szeretetének bennünk lakozását, a szeretetét, mely isteni Fiad szívéből árad szívedbe, majd jóakaratunk mértéke szerint a mi szívünkbe is. Hiszünk a mindent megbocsátani tudó isteni irgalomban. Taníts meg minket arra, hogy hasonlóképpen irgalommal legyünk egymás iránt. A téged Szent Józsefhez főző szeretet által adj nekünk szegény szívet mely egyre jobban kiüresedik és megnyílik házastársunk benső gazdagságára. Szólj érettünk Jézusnál, hogy szeretnénk őt lángoló szívvel követni és napról napra a házasság szentségének kegyelméből merítve egymást egyre jobban szeretni. Add, hogy a Szentlélek tüze által a te képedre megújuljunk. Ó, Mária, aki gyógyítód a házaspárokat, rád bízzuk a mi közös életünket, hogy annak a szeretetnek élő képmása legyen, mely Krisztust az ő egyházával egyesíti. Veled merjük remélni, hogy minden szenvedésből húsvét hajnalának ragyogó öröme fakad. Ámen.

Forrás: Robert Sarah – Házaspárok, ébresszétek szerelmeteket!

Fotó: karizmatikus.hu

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment