13 nap – Női kapcsolatok ereje

Mária és Erzsébet találkozása - Női kapcsolatok ereje🌷
Mária, lelkében a különleges csodával rokonához, női sorstársához megy. Nem húzódik vissza, nem magában ízlelgeti az áldottság érzését, hanem mihamarabb meg akarja osztani ezt lelki barátjával.
Mária és Erzsébet örülnek egymás örömének, osztoznak egymás aggodalmaiban. A női erő és gyengeség bennük egyesül. Épp olyanok, mint minden más nő: végzik a mindennapos, láthatatlan feladatokat, közben áldottak és hatalmas élethivatásuk van. Mindezt női közösségben megélni csodálatos lehetőség.
📖Igehely I Lk 1,39-45
Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, Júda városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. És történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel. Hangosan felkiáltott:
„Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan történhet velem az, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám? Mert íme, amint fülemben felhangzott köszöntésed szava, felujjongott a magzat méhemben. És boldog, aki hitt, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott neki."
❓Kérdések
Miben gazdagítanak engem a női kapcsolataim és hogyan segítenek Isten felé?
🙏Javasolt imamód
Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdésen
Ha több időd van: Szemlélődő imamód
🌷Mi az, amire ma igent mondhatsz?
Szóljon a mai nap a találkozásról! Ünnepeljétek meg a kapcsolatotokat egymásra figyelő találkozással, beszélgetéssel, telefonhívással!
(Kép: Balás Benedek - Mária és Erzsébet találkozása)

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment