to-Eusebio-de-Vercelli-1.png","contentUrl":"http://www.mariaradio.ro/wp-content/uploads/Santo-Eusebio-de-Vercelli-1.png","width":1024,"height":576},{"@type":"WebPage","@id":"http://www.mariaradio.ro/2022/08/02/vercelli-szent-ozseb/#webpage","url":"http://www.mariaradio.ro/2022/08/02/vercelli-szent-ozseb/","name":"Vercelli Szent \u00d6zs\u00e9b - M\u00e1ria R\u00e1di\u00f3 Erd\u00e9ly","isPartOf":{"@id":"http://www.mariaradio.ro/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"http://www.mariaradio.ro/2022/08/02/vercelli-szent-ozseb/#primaryimage"},"datePublished":"2022-08-02T03:00:56+00:00","dateModified":"2022-08-14T11:53:19+00:00","author":{"@id":"http://www.mariaradio.ro/#/schema/person/1242d1d285cce79b17399ca347ad2278"},"breadcrumb":{"@id":"http://www.mariaradio.ro/2022/08/02/vercelli-szent-ozseb/#breadcrumb"},"inLanguage":"hu","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["http://www.mariaradio.ro/2022/08/02/vercelli-szent-ozseb/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"http://www.mariaradio.ro/2022/08/02/vercelli-szent-ozseb/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"http://www.mariaradio.ro/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Vercelli Szent \u00d6zs\u00e9b"}]},{"@type":"Person","@id":"http://www.mariaradio.ro/#/schema/person/1242d1d285cce79b17399ca347ad2278","name":"Ferencz Emese","image":{"@type":"ImageObject","@id":"http://www.mariaradio.ro/#personlogo","inLanguage":"hu","url":"http://0.gravatar.com/avatar/0fa92f71e8f6895089102355eb7664da?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"http://0.gravatar.com/avatar/0fa92f71e8f6895089102355eb7664da?s=96&d=mm&r=g","caption":"Ferencz Emese"},"url":"http://www.mariaradio.ro/author/ferencz-emesemariaradio-ro/"}]}

Vercelli Szent Özséb

Özséb (Eusebius) Szardínia szigetéről származott, Rómában szentelték pappá. A 4. század közepétől az észak-itáliai vercelli egyházmegye püspöke volt. Constantius császár, miután egyeduralkodó lett a birodalomban, a nyugati részen is kedvező helyzetet akart teremteni az ariánusoknak. Miután 353-ban az arles-i zsinaton megerősítette őket, újabb zsinatot hívott össze Milánóba 355-ben, hogy hasonló határozatokat hozzanak ott is.

Liberius pápa követeket küldött Özsébhez, mert a püspök életszentség hírében állott, és a pápa tudta róla, hogy állhatatos lélek. Özséb mindvégig szembe is szegült a Szent Atanáz és a niceai hitvallás elítélésére sürgető felszólításnak. Ahelyett, hogy hajlott volna a szóra, ő vette rá a zsinaton részt vevő püspököket, hogy a niceai hitvallást írják alá. A zsinat ariánus résztvevői tiltakoztak az ,,erőszak'' ellen, és csak császári beavatkozás segítette őket többségre. Három püspököt számkivetésbe küldtek, mert ,,békebontónak'' ítélték őket, köztük volt Özséb is. Először a palesztinai Szkitopoliszba, majd Kappadókiába, végül Felső-Egyiptomba kellett mennie.

Amikor 361-ben Julianus Apostata lépett a császári trónra, a száműzött püspökök, Özséb is, visszatérhettek székhelyükre. Özséb lelkülete most nyilvánult meg igazán, amikor 362-ben egy alexandriai zsinaton Atanázzal együtt hajlandó volt békejobbot nyújtani az ariánusoknak, nehogy állandósuljon az Egyházon belüli széthúzás.

Visszatérve Vercellibe a papságával együtt szerzetesi fegyelemben élt 371-ben bekövetkezett haláláig. A sok szenvedés miatt, melyben a számkivetés évei alatt volt része, vértanúként tisztelték, ámbár a szó szoros értelmében nem ontotta a vérét Krisztusért. A Szent Jeromos- féle martirológium augusztus elsején emlékezik meg a temetéséről. A római naptárba 1602-ben vették fel az ünnepét, december 15-re, amely napon 345 körül püspökké szentelték. 1728-ban a Szeplőtelen Fogantatás oktávája miatt áthelyezték az ünnepet december 16-ra. 1969-től augusztus 2-án ünnepeljük.

Urunk és Istenünk, kérünk, segíts, hogy Fiad istenségének megvallásában kövessük Szent Özséb püspök állhatatosságát, és megőrizvén a hitet, amelyet tanított, mi is az isteni élet részesévé válhassunk!

Forrás: Diós István - A szentek élete

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment