Családkonferencia

„Család, hol vagy? Legyetek egy testvériesebb világ magjai!” – Ferenc pápának ezt a családokhoz intézett kérdését, felhívását választottuk a 2022. szeptember 23-a és 25-e között megszervezésre kerülő őszi családkonferencia mottójának. Ebben a formában utoljára 2014. őszén hirdettünk hasonló programot, akkor Márton Áron püspöknek az életről, házasságról és szentségről szóló tanítása volt a fő téma. A csíksomlyói Jakab Antal házban megszervezésre kerülő programra ITT LEHET REGISZTRÁLNI: https://csalad.ro/esemeny/csaladkonferencia-2022/

Családkonferenciánk az idén nyáron megrendezett Családok X. Világtalálkozójának tematikus meghosszabbítása szeretne lenni. Alapkérdése, hogy mit ajánl az Egyház a világtalálkozó után a házaspároknak, családoknak, és mit kíván a családpasztorációban dolgozóktól.

„Ti, házastársak, amikor Krisztus kegyelméből családot alapítottatok, mindannyian meghoztátok ezt a bátor döntést: nem a magatok érdekében használjátok a szabadságot, hanem arra, hogy szeressétek azokat az embereket, akiket Isten mellétek helyezett – mondta el a Szentatya más gondolatok mellett homíliájában. – Ahelyett, hogy »szigetként« éltetek volna, »egymás szolgálatába« álltatok. Így kell megélni a szabadságot a családban! A család a találkozás, a megosztás, a magunkból való kilépés helye, hogy befogadjuk a másikat és közel legyünk hozzá. Ez az első hely, ahol az ember megtanul szeretni. Ezt sose felejtsétek el: a család az első hely, ahol az ember megtanul szeretni.”

A családoknak missziós megbízást is adott Ferenc pápa, amelynek szövegét a találkozó hivatalos képével együtt nemcsak a találkozó résztvevőinek, hanem a szentmisén részt vevő valamennyi hívőnek és érdeklődőnek szétosztották. A küldetés szövege így zárul: „Legyetek egy testvériesebb világ magjai! Legyetek nagy szívű családok! Legyetek az Egyház befogadó arca! És kérlek benneteket, imádkozzatok, mindig imádkozzatok! Édesanyánk, Mária, siessen segítségetekre, amikor fogytán a borotok, legyen társatok a szótlanságnak és a megpróbáltatásnak az idején, segítsen benneteket együtt járni feltámadt Fiával!”

„Mi, Főegyházmegyénk családokért és családokkal szolgáló papjai, a területileg kiterjedt Főegyházmegyénk különböző pontjain élő házaspárok és családok, ezt a Ferenc pápa által nekünk intézett egyszerű kérdést akarjuk megválaszolni: »Család, hol vagy?« Aszály, gazdasági krízis, háborúk közelségében… hol és hogy vagyunk? Veszélyek vagy esélyek állnak előttünk? Miben, kiben bízhatunk? Mire, kire támaszkodhatunk? A családkonferencia előadói ehhez hoznak jó kapaszkodókat, ebbe az irányba irányítják figyelmünket. Innen is akarunk, fogunk bizonyára erőt, bátorságot meríteni, hogy hivatásunkat betölthessük.” – fogalmazott a családkonferenciát meghirdető felhívásában Szénégető István, a főegyházmegyei családpasztorációs bizottság titkára, a marosvásárhelyi Szent Család templom plébánosa.

Amint arról már beszámoltunk, a családok római világtalálkozóján Romániát tizenkét házaspár képviselte, minden római- és görög katolikus egyházmegyéből egy-egy házaspár, család vehetett részt. A küldöttséget Pál József Csaba temesvári megyéspüspök, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia (RKPK) családpasztorációs felelőse is elkísérte. A főpásztor vállalta, hogy a családkonferencián „Családok római világtalálkozója után – itthon” címmel tart előadást, amelyben a Rómában tapasztaltakról, Ferenc pápa családoknak szánt üzenetéről, megbízásáról, annak gyakorlatba ültetéséről is fog beszélni.

A konferencia házigazdája Ft. Szénégető István családpasztorációs referens, marosvásárhely-remeteszegi plébános lesz, aki „Család, hol vagy? Egy testvériesebb világ magjai” című előadásával nyitja meg a rendezvényt. Szombaton és vasárnap „Vál(t)ságdíj. Fejlődési lehetőségek a családban” címmel Dr. Homa Ildikó szociális testvér, klinikai szakpszichológus, „Képernyőtudatos család” címmel Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum alapítója és vezetője, „A család missziós szerepe az Egyházban és a társadalomban” címmel Simó Irma csíkszeredai pszichológus, az Áradat Egyesület vezetője tart előadást. Idén is szeretettel várjuk rendezvényünkre a jegyespárokat, házaspárokat, de a családok és a családpasztoráció iránt érdeklődő fiatalokat, családbarát papokat, kispapokat és szerzeteseket is.

Kertész Tibor és Marika

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment