A hét plébániája: SEPSISZENTGYÖRGY – KRISZTUS KIRÁLY TEMPLOM

Sepsiszentgyörgy magyar többségű város, Erdély délkeleti szögletében az Olt két partján fekszik, Kovászna megyében. Háromszék legjelentősebb városa, s egyben székvárosa, 1876 és 1918 között Háromszék vármegye, 1968 óta Kovászna megye székhelye. 1880-ban Szemerját csatolták hozzá; ma Kilyén, Szotyor és Sugásfürdő is ide tartozik. A mai várost 1332-ben „Sancto Georgio” néven említik. Már korán vásártartási jogot szerzett, melyet 1520-ban II. Lajos kibővített. Nevét katolikus templomának patrónusáról, Szent Györgyről kapta, a harcos lovagról, akit a székely határvédők választottak védőszentjükké. Sepsiszentgyörgy municípium Kilyén és Szotyor beosztott falvakkal. A 2011-es népszámlálás alkalmával 56000 főből 40556 magyar lakost számláltak. Látnivalók a városban: Sepsiszentgyörgy központjában, 2012-ben sárkányölő Szent György, a város védőszentje, névadója szobrának volt az avató ünnepe, ahol arra kérték a Mindenhatót, addig tartsa itt Szent György alakját, míg a város megmarad. A Kolozsvári testvérek, Márton és György alkotása ez a gyönyörűség. A parkban lévő '48 - as emlékmű, a Bod Péter Megyei Könyvtár, ezt Kós Károly tervezte. A Székely Nemzeti Múzeum a Kós Károly által tervezett épület (1912–13-ban épült). Az 1832-ben épült egykori vármegyeháza. Tamási Áron Színház 1868-ban épült. A parkban található Szent József Római Katolikus templom, 1835-ben épült, a Református Vártemplom, a Székely Mikó Kollégium, a város református és ortodox templomai és még sok látnivaló várja a Sepsiszentgyörgyre látogatókat.

A katolikus hitélet erőteljes Sepsiszentgyörgyön, itt van a Sepsi - Barcasági Főesperesség központja, a városban öt plébánián folyik a hívek lelkigondozása . Csató Béla plébános megrendelésére a Sepsiszentgyörgy ötödik plébániatemplomának terveit Lestyán Andrea tervezőnő készítette el 1990 – ben. A templom alapkő letételét ugyanabban az esztendőben, Krisztus Király ünnepén Tamás József püspök úr végezte. A templom építése Szabó Lajos kanonok plébános idejében történt, 1990 – 2006 között. Az első búcsús szentmisét 1997 – ben Krisztus Király ünnepén tartották a templom alagsorában. Később vasárnaponként végeztek egy szentmisét az épülő templomban. A templom felszentelését 2006. szeptember 3 – án végezte Dr. Jakubinyi György érsek. A templom körüli plébániai élet 2007. augusztus 1-jével indult Dávid György plébános vezetésével. A templom titulusa: „Krisztus Király”. Az örökös szentségimádási napja a templomszentelés dátuma: szeptember 3. Az új egyházközséghez 1570 család került át a központi Szent József plébánia híveiből. Rövid ideig a plébános egy 4 tagú gondnoksággal szervezte az új egyházközséget, majd 2008 virágvasárnapján letette az esküt az új egyháztanács. Az egyházközség gondnoka Bajcsi Tibor lett.

A plébánián több lelkiségi csoport is működik: Rózsafüzér csoport, Pro Vita Hominis Társaság, „Kis apostolok” Ifjúsági Egyesület, Háló – Katolikus Közösségek Hálózata, Fokoláre Mozgalom, Élet a Lélekben Plébániai Imacsoport, A Hit és Fény Mozgalom, Ferences Világirend. A Máltai Szeretet Szolgálat ifjúsági csoportjának foglalkozásaiban is részt vállal a plébánia. Említésre méltó az Erdélyi Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiója is. A templom oltárképe és keresztúti képei a sepsiszentgyörgyi Hervai Katalin képzőművésznő alkotásai. A szentélyben a kereszten az élő Krisztus látható, aki tövissel koronázott és sebhelyes kezeivel mintegy át akarja ölelni közösségét, két oldalt Mária - az Egyház Anyja és Szent János evangélista - az Ige apostola táblaképei vannak elhelyezve. A templomhajóban Szent István, Szent Imre, Szent László, Árpád-házi Szent Erzsébet, Szent Margit, Boldog Apor Vilmos vértanú püspök és Isten szolgája Márton Áron püspök táblaképeit láthatjuk. 2011-ben Mária Magyarok Nagyasszonya, fából készült egész alakos szobrát állítottak fel az udvaron. A templom orgonáját 2009 -ben áldotta meg Tamás József segédpüspök. A három manuálos, 42 regiszteres koncertorgona az 1970-es években készült a zürichi Ziegler orgonagyárban és felépítésre került a Montreux-i Szent Vince templomban, ahol egy negyed évszázadon keresztül hűen szolgálta a liturgiát. Az orgonát kizárólag esztétikai okokból bontották le, mivel egy gótikus stílusú templomban nem illet be a 70-es években beépített karzat, melyen az orgona állt. Tehát a karzat elbontása az orgona elbontásával is járt. Az orgonát a budapesti Liszt Ferenc zeneakadémia orgonaépítő tanszakon diplomázott, majd Ausztriában és Svájcban tovább tanuló és dolgozó Lukács Tamás orgonaépítő mester bontotta le és ő is építette föl a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban. A plébánia gyermekei számára 2008. június 1–én játszóteret avattak a templomkertben. A gyermekfoglalkozások közül kiemelkedik az évente, augusztus közepén rendezésre kerülő evangelizációs hét, melybe rendszeresen több mint hatszáz gyerek kapcsolódik be. Több pedagógus és világi Krisztus-hívő vállal önkéntes szolgálatot ezen a héten, felekezeti hovatartozás nélkül.

Az egyházközségben Takó István plébános végzi az egyházi szolgálatot. Fülöp Sándor Szabolcs a segédlelkész. A kántori szolgálatot Dávid Emil látja el. Az egyházközség keretén belül működik a Laudate Kamarakórus, melynek vezetője Löfi Gellért karnagy. A plébánia életét a www.krisztuskiraly.ro honlapon lehet követni. A Sepsiszentgyörgy-i Krisztus Király plébánia a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye, Kovászna-brassói főesperesi kerülethez tartozik.

Összeállította: Gábor Anna

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment