6. nap – Valahányszor megtettétek akárcsak eggyel is a legkisebbek közül, velem tettétek meg

Olvasmányok

Ez 34,15–20 „Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem…”

Mt 25,31–40 „bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg.”

Ének: Tisztítsd meg szíved (ÖÉ 44.)

Meditáció

Máté evangéliuma arra figyelmeztet, hogy isten iránti szeretetünk nem választható el mások szeretetétől. Akkor szeretjük istent, ha enni adunk az éhezőnek, inni a szomjazónak, befogadjuk a jövevényt, felöltöztetjük a ruhátlant, törődünk a beteggel, és meglátogatjuk a foglyot. Ha akárcsak eggyel is törődünk a legkisebbek közül, szolgálunk neki, akkor magával Krisztussal törődünk, és neki szolgálunk. A 2020-as és a 2021-es év láthatóvá tette isten családja tagjainak óriási szenvedését. A világméretű covid-19 járvány gazdasági, oktatási és környezeti következményeivel együtt úgy hatott ránk, hogy évtizedek kellenek a helyreállításhoz. szerte a világon láthatóvá tette az egyéni és kollektív szenvedést, és szeretetben, együttérzésben, szolidaritásban egyesítette a keresztényeket. eközben Minnesotában George Floyd meggyilkolása derek chauvin rendőrtiszt által nyilvánvalóvá tette a folytatódó faji igazságtalanságot. Floyd „nem kapok levegőt” kiáltása sokak kiáltása volt, akik mind a járványtól, mind az elnyomástól szenvedtek. Isten arra hív minket, hogy tiszteljük családja minden tagjának szentségét és méltóságát. A másokkal való törődés, egymás szolgálata és szeretete nemcsak azt mutatja meg, hogy ők kik, hanem azt is, hogy mi kik vagyunk. Keresztényekként egyesülnünk kell a mások iránti szeretet és törődés felelősségében, ahogyan isten is szeret és törődik velünk. Ha így cselekszünk, közös hitünket éljük meg cselekvésünk által a világ szolgálatában.

Keresztény egység

Ezékiel próféta pásztorként írja le az urat, aki úgy teszi teljessé a nyájat, hogy összegyűjti az eltévedteket, és bekötözi a sebesülteket. Az egység az Atya akarata népének, és ő állandóan munkálja ezt az egységet, hogy teljessé tegye a nyájat a szentlélek működése által. imádságunkkal megnyílunk a szentlélek befogadására, aki minden megkeresztelt egységét helyreállítja.

Kihívás

Hogyan láthatatlanok a „legkisebb testvérek” számodra vagy egyházad számára? Hogyan tudnak egyházaink együttműködni, hogy szolgálják a „legkisebb testvéreket”, és gondviselőik legyenek?

Imádság

Szerető istenünk! Hálát adunk irántunk való végtelen szeretetedért és gondviselésedért. Segíts, hogy a megváltás énekeit énekelhessük. Tárd szélesre szívünket szereteted befogadására, irgalmasságod továbbadására az egész emberiség nagy családjának. Jézus nevében kérünk. Ámen.

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment