A házastársi szerelem-szeretet jelentősége

Mondanivalóját, a szeretet mindenekfeletti fontosságát, az apostol a karizmák felsorolásával és eltúlzásával érzékelteti, fejezi ki. Először is itt van a nyelvek adománya. Ha ez az adomány olyan teljes fokban is az enyém lenne, hogy tudnék az emberiség összes nyelvén szólni, sőt még tovább megy Szent Pál, ha még az angyalok nyelvén is tudnék, de nincs bennem igaz szeretet a házastársam, a családom iránt, akkor csak zengő érc, pengő cimbalom vagyok. Gondoljunk csak bele. Nem az érc, nem a fából, húrokból álló cimbalom a fontos, hanem az, aki játszik rajta, a hangzás, a szeretet szimfóniája, amit a mester előcsal belőle. Így van ez a nyelveken beszélő karizmatikussal is. Ő csak egy eszköz, hangszer, melyen Isten játszik. ˝ Semmi érdeme sincs neki ebben, amire beképzelt, büszke lehetne. Semmit sem használ a nyelvek adománya, ha a beszélő nem egyesül bensőleg az őt eszközül használó szeretettel. Ezt mondja ez a szép, nagy, komoly ige: Ha nincs bennem szeretet, felebaráti szeretet, igaz házastársi szerelem-szeretet, akkor semmit sem ér az egész életem, mert Isten mindig szeretetb˝ol beszél, az egymást szeretőkhöz szól és az üzenete sem más, mint szeretet. Xavéri Szent Ferenc is megkapta a nyelvek adományát, de nem ezért lett szent, hanem szeretetének, felebaráti szeretetének hősiessége miatt. Ha valaki nagyszerű előadásokat tud tartani Istenről és a szeretetről, de a gyakorlatban mégsem gyakorolja, akkor egy egyszerű háziasszony, aki igazi szerető hűséggel teljesíti főzési kötelességét, sokkal többet ér Isten előtt, mint az a szépbeszédű.

Talán érzékeljük, hogy milyen népszerűen és mégis milyen mélybe markolóan beszél itt az apostol?! De ez még csak a kezdet. Sorra veszi a karizmákat. „Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat...” Miről van itt szó?! Az ég és a föld összes titkáról; a természettudományok összességéről és a mennyország, Isten valamennyi titkáról... Micsoda túlzás ez megint? De még tovább fokozza az apostol. Nemcsak feltárul előttem az összes titok, hanem: Enyém lehet a hitből fakadó isteni hatalom és erő is, mellyel elmozdíthatom a hegyeket. Ez itt egy nyilvánvaló utalás Jézus szavára (Mk 11,23). Mi, mai emberek, ezt jól meg tudjuk érteni, hogy mit jelenthetne nekünk egy ilyen ajándék-együttes: Az összes ismeret és hozzá isteni erő és hatalom! Egyszerre megoldódnának a család anyagi gondjai, de mennyi jót is lehetne ezzel tenni! A gyerekeket mi mindenre meg lehetne tanítani...! Mégis mindezzel csak a szeretet fontosságát, jelentőségét akarja az apostol hangsúlyozni. A lenézett, megtaposott, semmibevett szeretetet. A családi életünk, a házasságunk legfontosabb feladata tehát nem a tudomány és információszerzés, nem is az anyagi, politikai hatalom megszerzése. Egyetlen és legfőbb feladatunk, karrierünk, ambíciónk, hogy tanuljunk meg szeretni. Házaséletünknek, egész életünknek: önmagunk és gyerekeink nevelésének igazi szeretetiskolává kell válnia. Mert ha szeretet nincs bennem, még a legnagyobb tudósként, a leggazdagabb és leghatalmasabb államférfiként sem érek semmit! De Szent Pál még tovább megy. Felemlegeti a külső adakozás fokozatait is. „Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt...” Vagyis nemcsak szegénység, hanem jótékonyság is, méghozzá a végsőkig: mindent odaadok, nemcsak a felesleget, hanem az utolsó ingemet is. Sőt még ennél is többet, hősies önfeláldozással önmagamat is: „...odaadhatom a testemet is égő áldozatul...” De ha mindezen h˝osi tettek nem szeretetből fakadnak, akkor Isten el˝ott nem ér az egész semmit: „ha szeretet nincs bennem, mit se használ nekem.” (1Kor 13,3)

Milyen fontos üzenet van ebben a gyerekek javáért, boldogulásáért önmagukat feláldozó, éjjel-nappal dolgozó apáknak és anyáknak: az egész emberfeletti er˝ofeszítésetek nem ér semmit. Nem használ senkinek sem, ha nem előzi meg, nem kíséri és nem kormányozza egy meleg, személyes házastársi és szül˝oi szeretet! A szeretet tehát mindent megelőz jelentőségben, sőt minden a szeretet által nyer értéket. Mit üzen nekünk, házasoknak itt az apostol? Váljon a nemi életünk, házastársi szerelmünk, szeretetünk a hősies, kölcsönös szeretet egyedülálló főiskolájává!

Forrás: Szerelem és szeretet (Küldetésünk titkai 12.) Letöltve innen: http://vmek.uz.ua/04100/04190/04190.pdf Fotó: pexels

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment