Remény

 Remény

Életünk folyamán mindannyian kapunk sebeket; a szüleink, tanáraink által – általában tudattalanul – okozott sérülések nemegyszer egész életünkre kihatnak. Ugyanígy mi is megsebzünk másokat, sőt önmagunkat is. Dönthetünk úgy, hogy egész életünkben kesergünk a kapott és adott sebek miatt, de át is adhatjuk őket Istennek, hogy a káosz felett lebegő Lelke átalakítsa őket.

Amikor az emberek Jézust keresztre feszítették és átszúrták az oldalát, onnan a megváltás vére és vize fakadt. Nincs olyan emberi cselekedet, legyen az bármilyen gonosz is, amely győzedelmeskedni tudna Isten teremtő ereje fölött.

A mai nap imamódjának a Lectio Divinát ajánljuk.  
 Napi szentírási idézet 
 

Szentírási idézet:

Amikor (Józsefet) messziről meglátták, mielőtt még odaért volna hozzájuk, arra gondoltak, hogy megölik. Így szóltak ugyanis egymáshoz: »Itt jön az álomlátó! Gyertek, öljük meg, dobjuk egy régi vízverembe, és mondjuk azt, hogy fenevad tépte szét. Akkor majd meglátjuk, mit használnak neki az álmai!« … Júda ekkor azt mondta a testvéreinek: »Mi hasznunk, ha megöljük testvérünket, és a vérét eltitkoljuk? Jobb lesz, ha eladjuk az izmaelitáknak, és nem szennyezzük be a kezünket. Hiszen testünk és vérünk ő!« Testvérei hallgattak szavára, és amikor odaértek a mádiánita kereskedők, kihúzták a vízveremből, és eladták az izmaelitáknak húsz ezüstért. Azok elvitték Egyiptomba.

Ne féljetek, és ne is szörnyülködjetek azon, hogy eladtatok engem ebbe az országba! Hiszen a ti megmentésetekre küldött engem Isten előttetek Egyiptomba. (Ter 37,18-20.26-28; 45,5)

 
Chopin: Cisz-moll noktürn
Gyakorlat:

Engedd, hogy Isten ma megmutassa, milyen sebeket hordozol! Helyezd őket Isten kezébe, akkor is, ha már korábban is megtetted! Találsz-e olyat, amelynek átalakulásában már látod Isten teremtő erejét?

Forrás/Fotó: jezsuita.hu

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment