Minden népek Istene

23. nap – Minden népek Istene
Az Ószövetség világossá teszi, hogy Izrael Isten választott népe - nem önmaga kedvéért, hanem hogy a népek világossága legyen, tanúskodjon Istennek az egész teremtett világ iránti szeretetéről. A kiválasztottság hatalmas felelősséggel jár. Mégis, amikor Jézus arról kezdett beszélni, hogy Isten hogyan gyógyított meg pogányokat, szakadékba akarták taszítani. A kiválasztottság hatalmas felelősséggel jár. A valódi ökumenizmus középpontjában nem a felekezetek külsőségekben megnyilvánuló különbsége vagy hasonlósága áll, hanem a Jézustól kapott egyetemes küldetés folytatására irányul, aki - hittől és felekezettől függetlenül - mindenkit magához akar vonzani.  
A mai nap imamódjának a Lectio Divinát ajánljuk.  
 Napi szentírási idézet 
  Bizony, mondom nektek, egyetlen prófétát sem fogadnak szívesen a saját városában. Bizony igaz, sok özvegyasszony élt Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég három esztendőre és hat hónapra, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész országban, de egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tartozó Száreptába egy özvegyasszonyhoz. Sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Naamán. Ennek hallatán mindenki haragra gerjedt a zsinagógában. Felkeltek, kiűzték a városból, és elvitték annak a hegynek a peremére, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák. Ő azonban áthaladt közöttük, és eltávozott. (Lk 4,24-30)  
The Mission - Gabriel’s oboe

Gyakorlat:

Járj ma nyitott szemmel és szívvel! Mit tudsz ellesni, megtanulni azoktól, akik - talán akár vallástalanul is - jézusi értékek szerint élnek?

Forrás. jezsuita.hu Fotó: Pásztor Péter

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment