A farizeus és a vámos

Keresztényként törekszünk igazságosak és nagylelkűek lenni, imádkozni és böjtölni, s amikor így teszünk, benső béke tölt el minket. Mindez teljesen természetes.

Jézus nem ezt kérdőjelezi meg a farizeus és a vámos példabeszédében. Amit Jézus elítél, az a farizeus felsőbbrendűségi érzése, aminek következtében lenézi a vámost. A farizeus viselkedésében az a baj, hogy az erényeket önmagának tulajdonítja, és így igazolva látja, hogy ítélkezzen mások fölött. S Jézus szemében ez nagyobb bűn, mint a vámszedő vétkei. Ő nem próbálja igazolni magát, egyszerűen csak ráhagyatkozik Isten irgalmára. Istennek nem annyira a teljesítményünk a fontos, mint inkább a belső hozzáállásunk, amellyel létünk mélyéről felé fordulunk és elismerjük őt minden jó forrásának.

A mai nap imamódjának a Lectio Divinát ajánljuk.

Napi szentírási idézet

Némely elbizakodott embernek, aki magát igaznak tartotta, a többieket pedig megvetette, ezt a példázatot mondta:

– Két ember ment fel a Templomba imádkozni. Az egyik egy farizeus, a másik egy vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: „Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: harácsoló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámos is. Kétszer egy héten böjtölök, s tizedet adok mindenből, amit szerzek.” A vámos pedig távol állt, még a szemét sem akarta az égre emelni, hanem mellét verve így beszélt: „Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz!” Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, a másik nem. Mert aki felmagasztalja magát, azt megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják. (Lk 18,9-14)

Russian Orthodox Chant: Молитва Иисусова / The Jesus Prayer

Gyakorlat:

Amikor ma jó érzéssel nyugtázod a jót, amit tettél, azonnal köszönd meg Istennek, hogy megajándékozott a lehetőséggel! Amikor pedig árnyoldaladdal szembesülsz, ne keseredj bele, hanem bízd rögtön Isten irgalmára!

Forrás: jezsuita.hu Fotó: Pásztor Péter

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment