Élő víz

Izrael földje nem bővelkedik vizekben, azon a tájon a víz különösen is nagy kincsnek számít. A bibliai szövegekben gyakran jelképezi az életet, Isten életét. Az őskeresztény időkben a keresztelő medencéket a földbe süllyesztették, így a keresztelendő átérezhette a Krisztus halálába és életébe való belépést.

Amikor Ezekiel próféta látomásáról imádkozva, képzeletünk segítségével belépünk a templom küszöbe alól fakadó, egyre mélyülő folyóba, kapcsolatba léphetünk saját valóságunkkal, felidézhetjük saját keresztségünket, alámerülésünket Isten életében.

A mai nap imamódjának a szentírási szemlélődést ajánljuk.

Napi szentírási idézet

Ezután visszavitt engem a ház kapujához, és íme, víz fakadt a ház küszöbe alatt a keleti oldalon; a ház homlokzata ugyanis kelet felé nézett. A víz a templom jobb oldalán folyt le, az oltártól dél felé. Aztán kivitt az északi kapun, és körülvezetett a külső kapun kívül levő úton a kelet felé néző útra; és íme, víz tört elő a jobb oldalon. Ekkor a férfi, akinek kezében mérőzsinór volt, kiment kelet felé és ezer könyököt mért, majd átvezetett a vízen, és az bokáig ért. Majd ismét ezer könyököt mért, és átvezetett a vízen, és az térdig ért. És ismét ezer könyököt mért, és átvezetett a vízen, és az vesékig ért. Azután még ezer könyököt mért, és nem tudtam többé átmenni a folyón, mert a vizek mély folyammá áradtak, amelyen már nem lehetett átgázolni. Ekkor azt mondta nekem: »Láttad ezt, emberfia?« Majd ismét visszavitt a folyó partjához. Amikor visszatértem, íme, a folyó partján igen sok fa volt mindkét oldalon. Azt mondta nekem: »Ez a víz a keleti homokdombok felé indul, majd lefolyik a sivatag síkságára és a tengerbe ömlik; amikor beleömlik, annak a vize egészséges lesz. Amerre ez a folyó ér, minden élő és mozgó lény élni fog. Ahová eljut a víz, igen sok lesz a hal; ahová elér a folyó, egészséges lesz és élni fog minden lény. A partján halászok állnak majd; Engaditól Engallimig hálókat szárítanak. Igen sokféle hala lesz, annyiféle és olyan nagy mennyiségű hala lesz, mint a nagy tengernek. A tócsáiban és a mocsaraiban azonban semmi sem lesz egészséges, mert ezek sógödrökké lesznek. A folyó mentén pedig, annak mindkét partján mindenféle gyümölcsfa nő; lombjuk le nem hull, s a gyümölcsük el nem fogy. Havonta friss gyümölcsöt teremnek, mert vizük a szentélyből fakad. Gyümölcsük eledelül szolgál, a lombjuk pedig orvosságul. (Ez 47,1-12)

Zene: Vangelis: West Across The Ocean Sea

Gyakorlat:

Képzeletben lépj bele a templom küszöbe alól fakadó vízbe! Érezd, ahogyan emelkedik, egészen körülölel! Ajánld föl minden testrészedet, érzékszerveidet, érzéseidet, értelmedet és emlékezetedet Isten élete tisztító és életadó erejének!

  Forrás: jezsuita.hu   Fotó: Laczkó Zsuzsa

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment