Az Atya akarata

Jézus egészen sajátos kapcsolatban van Istennel, akit Abbának, Apukának szólít. Gyermekkorából egyetlen mondatot őriz meg Lukács evangéliuma: “Nem tudtátok, hogy Atyámnál kell lennem?” (Lk 2,49). Nyilvános működésének minden tanítását és cselekedetét áthatja Atyjával való bensőséges és bizalomteli kapcsolata, melynek kifejezése a szenvedéstörténetben a “ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd!” (Lk 22,42) és az “Atyám, kezedbe ajánlom lelkem!” (Lk 23,46) mondatokban csúcsosodik ki.

Leginkább példabeszédekben tudja érzékeltetni, milyen is Isten, az ő Apukája. Olyan, mint egy király, aki mindenkit meghív fia menyegzőjének ünnepére, hazavárja a tékozló fiút, nagylelkűen megbocsát, kész elengedni a hatalmas adósságot, de nem tudja elviselni a fösvénységet és a képmutatást.

A mai nap imamódjának a Lectio Divinát ajánljuk.

Napi szentírási idézet

Az én Atyám még mindig munkálkodik, és én is munkálkodom.

Ezért aztán a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nemcsak hogy megszegte a szombatot, hanem még Atyjának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát Istennel.

Erre Jézus ezt válaszolta:

– Bizony, bizony, mondom nektek, a Fiú önmagától semmit sem tehet, hacsak nem látja, hogy mit tesz az Atya; mert amit ő tesz, azt teszi a Fiú is, ugyanúgy, mint ő.

Én magamtól nem tehetek semmit. Ahogy hallom, úgy ítélek; és ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem Annak az akaratát, aki küldött engem. (Jn 5,17-19.30)

Abba - Father by Carey Landry

Gyakorlat:

A nap folyamán többször szólítsd meg Istent! Ha nehezedre esik apaként közeledni hozzá, szólíthatod “Anyának”, ahogy Izajás utal rá (Megfeledkezhetik-e csecsemőjéről az asszony, nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha az meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad! [49,15]), vagy hívhatod “Kedvesemnek” az Énekek éneke kifejezésével.

  Forrás: jezsuita.hu   Fotó: Laczkó Zsuzsa

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment