Hol van az üdvösség?

Hosszú ideig a keresztények abban a hitben misszionáltak, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség. Ahogyan egyre megosztottabbak lettek, jó lelkiismerettel üldözték és gyilkolták meg egymást abban a meggyőződésben, hogy az üdvösség egyedül náluk van. Ez a hiedelem, bár veszített erejéből, de még ma is hat ránk, meggyengít és távol tart minket egymástól, akadályozza az együttműködésünket.

Emberként szükségünk van arra, hogy tartozzunk valahová - egy családhoz, csoporthoz, nemzethez vallási hagyományhoz. De mindannyian egyedi teremtmények vagyunk, egyedi kapcsolatban állunk Istennel és minden teremtménnyel, és egyedi szerepet töltünk be a világban. Egyházunk, felekezetünk segít, hogy megtaláljuk Istent és kapcsolatban legyünk vele, de nem azonos Istennel. Fontos, hogy szeressük, becsüljük vallási hagyományunkat, legyünk hűségesek hozzá, de üdvösségünkre csak akkor szolgál, ha általa jobban tudjuk szeretni Istent, az embereket, önmagunkat és az egész teremtett világot.

A mai nap imamódjának a Lectio Divinát ajánljuk.

Napi szentírási idézet

Ha megmaradtok az én szavamban, akkor valóban tanítványaim vagytok, és megértitek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz majd benneteket.

Így válaszoltak neki: Ábrahám leszármazottai vagyunk, és soha nem voltunk rabszolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, „Szabadok lesztek”?

Jézus így válaszolt nekik:

– Bizony, bizony, mondom nektek, aki bűnt követ el, az rabszolgája a bűnnek. A rabszolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú viszont örökre ott marad. Ha tehát a Fiú szabaddá tesz benneteket, valóban szabadok lesztek. Jól tudom, hogy Ábrahám leszármazottai vagytok! De nem! Ti meg akartok engem ölni, mert az én szavam számára nincs hely bennetek. Én azt hirdetem, amit az Atyánál láttam, és ti is azt teszitek, amit atyátoktól hallottatok. (Jn 8,31-38)

Zene - The consolations of philosophy

Gyakorlat:

Adj hálát azokért az emberekért, akik más valláshoz tartoznak vagy talán vallástalanok, de a béke, a szeretet, az egység, az irgalmasság előmozdításán fáradoznak! Keresd az együttműködést velük!

  Forrás: jezsuit.hu   Fotó: Erdődi Judit

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment