Istennel kötött szövetség

Izrael számára a szövetség megtartása azt jelentette, hogy minden ügyükben Istent tükrözték. A legtöbb törvény arról szól, hogy hogyan kell Isten együttérzését, gyengédségét, irgalmát és igazságát tükrözni - nemcsak a választott népen belül, hanem az idegenek felé is.

Szent Pál szavai szerint Krisztus “a láthatatlan Isten képmása, elsőszülött minden teremtmény közül, mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön… úgy tetszett Istennek, hogy az egész teljesség benne lakjék (Kol 1,15-16.19). A Jézus istenségébe vetett hitünk ezt jelenti: hiszünk abban, hogy minden ember egységre hivatott Istennel, egymással és a többi teremtménnyel.

A mai nap imamódjának a Lectio Divinát ajánljuk.

Napi szentírási idézet

»Én vagyok a Mindenható Isten: járj előttem, légy tökéletes, és én szövetséget szerzek közöttem és közötted, és nagyon megsokasítlak!« Ábrám arcra borult. Isten így folytatta: »Íme, itt vagyok! Ez az én veled kötött szövetségem: sok nemzet atyja leszel. Ne is legyen többé Ábrám a neved, hanem Ábrahámnak hívjanak, mert sok nemzet atyjává rendeltelek! Nagyon megsokasítalak, és számos nemzetté teszlek; királyok származnak majd tőled. És azt a szövetséget kötöm meg közöttem és közötted, és utódaid között, nemzedékről nemzedékre örök szövetségül, hogy Istened leszek neked, és utánad a te utódodnak. Neked és utódodnak adom majd ezt a földet, ahol most idegenként tartózkodsz, Kánaánnak egész földjét örökös birtokul, és Istenük leszek.«

Isten ezután azt mondta Ábrahámnak: »Te is tartsd meg tehát szövetségemet, és utódod nemzedékről nemzedékre (Ter 17,1-9)

Zene - J.S. Bach - BWV 768 Sei gegrüßet, Jesu gütig - Choral

Gyakorlat:

Idézd fel, hogy más vallásúakkal, akár hitetlenekkel való barátságaid, jó ügyekben való együttműködésed hogyan segítette elő saját hited megbecsülését, jobb megismerését, elmélyülését!

  Forrás: jezsuita.hu   Fotó: Laczkó Zsuzsa

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment