Októberi tematikus napunk Szűz Máriára fordítja tekintetünket. Szűzanyánk engedelmességével, hitével, reményével és lángoló szeretetével, egyedülálló módon együttműködött az Üdvözítő művével a...

Zernyest Brassótól 24 km-re délnyugatra, a Barca partján, a Királykő északi, a Persányi-hegység déli lábánál fekszik, Brassó megyében. A város része a vele össze nem épült Ótohán, és...

Kötelességünk mindig szem előtt tartani a dolgozók méltóságát és jogait, el kell hogy ítéljük azokat a helyzeteket, amikor méltóságukat és jogaikat megsértik, hogy segítsük az ember és a társadalom valódi haladását.

...

A rózsafüzér imádság az Evangélium rövid összefoglalása. Benne visszhangzik Mária imádsága, hálaadása a megváltás művéért, mely tulajdonképpen az ő szűz méhében kezdődött el. „A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária...

1
2
3
4
2017. október 17. , kedd

Októberi tematikus napunk Szűz Máriára fordítja tekintetünket. Szűzanyánk engedelmességével, hitével, reményével és lángoló szeretetével, egyedülálló módon együttműködött az Üdvözítő művével a lelkek természetfölötti életének helyreállításában. Éppen ezért, a kegyelem rendjében anyánk. Szüntelen közbenjárásával kieszközli nekünk az örök üdvösség ajándékait.

2017. október 16. , hétfő

Zernyest Brassótól 24 km-re délnyugatra, a Barca partján, a Királykő északi, a Persányi-hegység déli lábánál fekszik, Brassó megyében. A város része a vele össze nem épült Ótohán, és közigazgatásilag hozzátartozik Újtohán is. A városközpont tengerszint feletti magassága 722 méter. Neve a szláv eredetű Zerne személynév román képzővel ellátott alakja.

2017. október 10. , kedd

Kőhalom Brassó megyében, Fogarastól 41 km-re északkeletre, a segesvár-brassói főút mellett fekszik. A települést II. Géza által behívott német telepesek alapították, eredeti neve Kozd volt, ez a tatárjáráskor elpusztult. A települést a tatár pusztítás után újjáépítették, ekkor azonban már Kőhalom néven.

2017. október 9. , hétfő

Kötelességünk mindig szem előtt tartani a dolgozók méltóságát és jogait, el kell hogy ítéljük azokat a helyzeteket, amikor méltóságukat és jogaikat megsértik, hogy segítsük az ember és a társadalom valódi haladását.

2017. október 2. , hétfő

Marosvásárhelytől 37 km-re délkeletre, a Kis-Küküllő jobb és bal partján, a Küsmöd-patakának torkolatánál, az erdőszentgyörgyi-medencében fekszik, Szovátától 26 km-re Erdőszentgyörgy. Maros-megyében a Kis-Küküllő középső szakaszának legnagyobb települése, egykori járási székhelye. Névmagyarázata szerint egy erdőkkel körülvett dombtetőn Szent György tiszteletére szentelt kápolnáról nevezték el.

2017. október 1. , vasárnap

Kedves ezüsthajú, aranyszívű hallgatók!

Két nemes fémből kellene ötvözni e mai, de nem mindennapi ünnepi jelvényt. Aranyhoz hasonlítom szerető szívüket. Az arany fénye nem halványult a sok gondtól, megpróbáltatástól. Életüket hol boldogan, hol fáradtan élik. Valamikor nem hitték, hogy ilyen gyors járásúak az évek, szinte suhannak egymás után.

2017. október 1. , vasárnap

A rózsafüzér imádság az Evangélium rövid összefoglalása. Benne visszhangzik Mária imádsága, hálaadása a megváltás művéért, mely tulajdonképpen az ő szűz méhében kezdődött el. „A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába.” Általa hívő ember a kegyelmek bőségét nyeri el.

2017. szeptember 29. , péntek

Himnusz

Szent Mihályt küldd el, könyörögve kérünk,
békeangyalként a körünkbe, Krisztus;
látogasson meg, s valahányszor eljön,
hozza kegyelmed!

Gábor is jöjjön, az erős, hatalmas;
űzze el tőlünk a gonosz kísértőt,
templomunkat bő javaiddal áldja
látogatása!