Bihar megye középső részén, Nagyváradtól 9 km-re keletre, a Sebes-Körös mentén fekvő település mely a trianoni békeszerződésig Bihar vármegye központi járásának képezte részét. A II. bécsi döntés...

A Házasság hete elnevezésű világszintű mozgalomhoz, rendezvényhez kapcsolódik rádiónk is február 12-18 között. Mi a házasság titka? Milyen a jó férj, vagy éppen feleség? Figyelünk-e...

A zsolozsma imádságnak még mélyebb megismerésére, átélésére hívjuk hallgatóinkat, lehetőséget kínálva egyben arra, hogy bekapcsolódjanak egy szerzetesi közösség reggeli imájába. Február 1-től, azaz...

Számtalanszor megtapasztaltuk az égiek segítségét rádiónk életében, a napokban egy újabb nagy lehetőségért adhattunk hálát a gondviselő Istennek.

Hosszú évek...

1
2
3
4
2018. február 13. , kedd

Bihar megye középső részén, Nagyváradtól 9 km-re keletre, a Sebes-Körös mentén fekvő település mely a trianoni békeszerződésig Bihar vármegye központi járásának képezte részét. A II. bécsi döntés 1940-ben visszaítélte Magyarországnak, de a II. világháború után újra Románia része lett. Beosztott falvak Alkér, Felkér, Fugyi, Váradalpár.

2018. február 12. , hétfő

A Házasság hete elnevezésű világszintű mozgalomhoz, rendezvényhez kapcsolódik rádiónk is február 12-18 között. Mi a házasság titka? Milyen a jó férj, vagy éppen feleség? Figyelünk-e kapcsolatunkra? Imádkozunk érte? Megbecsüljük azt? Mit tegyünk ha válságba kerül?

2018. február 6. , kedd

Bizonyára nem ismeretlen hűséges hallgatóinknak a nagyváradi Szent József plébánia-templom, ahonnan évek óta, heti rendszerességgel szerda esténként, az Erdélyi Mária Rádió élőben közvetít szentségimádást.

2018. február 2. , péntek

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe Mária tisztulásának napja – görögül hypapanté, vagyis találkozás. Arra emlékezünk, amikor Szűz Mária, negyven nappal Jézus születését követően, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A mózesi törvény szerint előírt áldozat fölajánlásakor jelen volt Anna és az agg Simeon is, aki a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte Jézust.

2018. január 31. , szerda

A zsolozsma imádságnak még mélyebb megismerésére, átélésére hívjuk hallgatóinkat, lehetőséget kínálva egyben arra, hogy bekapcsolódjanak egy szerzetesi közösség reggeli imájába. Február 1-től, azaz holnaptól kezdődően, a marosszentgyörgyi kármelita nővérek imádkozzák hétköznapokon a zsolozsma reggeli dicséretét.

2018. január 31. , szerda

Nyikómalomfalva közepes nagyságú település Hargita megyében, a Székelyföld szívében helyezkedik el, Székelyudvarhelytől 9 km-re, Tamási Áron szülőfalujától, Farkaslakától pedig 1 km-re, a Fehér-Nyikó völgyében. Tengerszint feletti magassága 500-550m.

2018. január 25. , csütörtök

Saul a damaszkuszi úton a feltámadott, élő Krisztussal találkozott, és ez új irányt adott életének. Addig is az Isten akaratát kereste, de tévúton, az erőszak és gyűlölet útján. Megtérése abban állt, hogy belátta, az Istenhez vezető út Jézus Krisztus.

2018. január 23. , kedd

Mezőfény Szatmár megyében, az egykori Ecsedi-láp mentén, az Érmezőn helyezkedik el. A községen halad át a Fekete Völgy patak, Nagykárolytól nyugatra található település. Területén található a természetvédelmi területként nyilvántartott Fényi Homokdűnesor.