2014. április 1. – Hírek és programajánló

PROGRAMAJÁNLÓ

Folytatódnak a Caritas nyílt estéi
Székelyudvarhelyen ma délután 5 órakor a Sokszínű Caritas következő meghívottja Bányász József, aki a vidékfejlesztés mibenlétéről, a mezőgazdaságban rejlő lehetőségekről és a környezettudatos életvitel fontosságáról fog beszélni.
Gyergyószentmiklóson és Sepsiszentgyörgyön holnap 17.00 órától várják az érdeklődőket.
Felhívjuk ugyanakkor kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy ma délután fél 4-től, Egy csepp emberség címmel, Máthé Kata szerkesztésében újraindul a Caritas-műsor itt, a Mária Rádióban, amely mától kétheti rendszerességgel jelentkezik.


Tamás József segédpüspök Marosvásárhelyen
A Keresztelő Szent János plébánia szervezésében kerül sor a Plébánia éve rendezvénysorozat ötödik előadására április 3-án, csütörtökön, du. fél 7-től a marosvásárhelyi Deus Providebit Ház nagytermében.
Tamás József segédpüspök előadásának címe: Termékeny, gyümölcsöző igehallgatás.


Felnőttképzés Kolozsváron
Folytatódik április 4-én a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara által indított három éves ingyenes felnőttképzés azok számára, akik jobban meg szeretnék ismerni hitünket, illetve tevékenyen be szeretnének kapcsolódni egyházközségük életébe, plébániai munkatársként. A találkozások színhelye: Kolozsvár, Szentegyház utca 5. szám, a Teológia épülete.
A sorozat pénteken, 17.00 órakor, dr. Jitianu Liviu Mi a kereszténység? Identitás, hitszabály, hagyomny és történetiség címmel meghirdetett előadásával folytatódik. Bővebb információt a kolozsvári Teológiai Kar honlapján találnak.


Triduum Székelyudvarhelyen
Április 3 és 5 között nagyböjti lelkigyakorlat lesz a székelyudvarhelyi Szent Milós plébániatemplomban. A lelkigyakorlat csütörtökön és szombaton 18.00 órakor szentmisével kezdődik, pénteken este ½ 6-kor a keresztútjával, majd szentmisével folytatódik. A lelkigyakorlatot Kis Albert nagyvárad-olaszi plébános, apát vezeti.


Keresztúti ájtatosság Temesváron

A temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban idén is folytatódnak a prédikációval egybekötött nagyböjti keresztúti ájtatosságok. A liturgiákat 17.00 órai kezdettel péntekenként magyar nyelven tartják. Április 4-én, pénteken Toman Zoltán püspöki titkár lesz a Millenniumi templom vendége.


Keresztút a Székely Kálvárián
Április 4-én, pénteken, mint minden elsőpénteken, délután 5 órától hívják és várják a Székely Kálváriára keresztutat imádkozni a székelyudvarhelyieket és környékbelieket népünkért, családjainkért.


Pedagógustalálkozók Nagykárolyban és Nagyváradon
Lélekemelő címmel április 5-én, szombaton, 10.00 órára, beszélgetésre, tapasztalatcserére hívják a pedagógusokat a nagykárolyi Szent László Közösségi Házba. A találkozón a hit és hivatás együtteséről esik szó, ennek megközelítésére törekszenek személyes tapasztalatok, valós élethelyzetek megismerése által. További információkért, hívják a 0744-137568-as telefonszámot.
2014. április 5-én, szombaton 10.00 órától a nagyváradi Egyházmegyei Laikusképző Központ „Jezsuita lelkiség és pedagógia” címmel szintén lelkinapot szervez a nagyváradi egyházmegye katolikus pedagógusai számára a Posticum épületében.
A program moderátora P. Pakot Géza SJ jezsuita szerzetes lesz, aki Szegedről érkezik majd Nagyváradra. A lelkinap iránt érdeklődő katolikus pedagógusok április 2-ig, szerdáig jelentkezhetnek a plébánosoknál vagy Dr. Kovács Zsolt irodaigazgatónál a 0743-769631-es telefonszámon.


Április 5-én Szűzanya köszöntő Csíksomlyón
Az első szombati ünnepélyes Mária-köszöntő 19.00 órakor kezdődik. Az engesztelő imaórát 18.00 órától a ditrói hívek tartják. Ők az ünnepélyes rózsafüzér előimádkozói és szintén ők viszik a Szűzanya kegyszobrának a másolatát a körmenetben.
Székelyudvarhelyről, mint minden elsőszombaton, most is autóbusz indul. Iratkozni lehet Máyai Erzsébetnél a 0740-617687-es telefonszámon. Az ünnepélyes szentmisét és körmenetet ez alkalommal is rádiónk közvetíti.


KULTURÁLIS HÍREK

János Vitéz Kovásznán
Ma este 19.00 órától a csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes János Vitéz-feldolgozását lehet megtekinteni a kovásznai Művelődési Központ színpadán. A „János vitéz avagy a hős gyönyörűséges utazása és csodálatos megérkezése” címet viselő műsort Boka Gábor rendezte.


Tamási-darabot mutatnak be ma este Csíkszeredában

A Vitéz Lélek című előadást a marosvásárhelyi Spectrum Színház vendégszereplésében láthatják ma este 19.00 órától a Csíki Játékszínben.
A Kossuth-díjas székely író 1941-ben született művét a marosvásárhelyi magántársulat a Bekecs Néptáncegyüttes közreműködésével viszi színre.


Előadás a csíki helynevekről
A Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig sorozat keretében Botár István: A csíki helynevek településtörténeti tanulságai címmel tart előadást 2014. április 4-én, pénteken, 18.00 órától Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűléstermében.
A helynevek létrejötte szorosan kötődik az adott területet birtokba vevő, belakó népesség etnikumához, anyanyelvéhez, jó támpontot nyújthatnak arra vonatkozóan, hogy kik és mikor telepedtek meg Csíkban. Az előadásban arra tesznek kísérletet, hogy az idevágó szakirodalom adatait áttekintve, a régészeti adatok figyelembevételével felvázolják a Csíki-medence helyneveinek történeti vonatkozásait.


Híreinket tudósítóinktól, a Caritas, a Magyar Kurír, a gyulafehérvári érsekség valamint a szatmári püspökség honlapjáról gyűjtöttük.

MRE - Hírszolgálat, 2014. április 1.

 

About the author

maradmin

Leave a Comment