2014. április 17. – Hírek és programajánló

HÍREK

Hárommillió zarándokot várnak Rómába a két pápa szentté avatására

A római polgármesteri hivatal becslései szerint Nagyhéttől május elsejéig három millió zarándok fordul meg a városban, ez fél millióval több, mint Róma lakossága.
A Szent Péter térre jegyek nélkül léphetnek be azok a szerencsések, akiknek ez sikerül. A Pápai Ház Prefektúrája már közölte, hogy a papok számára fenntartott belépők is elfogytak. A koncelebráló bíborosok, püspökök, papok száma ezer körül mozog, 700 pap működik közre a hívek áldoztatásánál.
A szertartást a város hét pontján felállított kivetítőkön is lehet követni, a világ több országában filmszinházakban is,  ugyanakkor a világhálón is.
A római városháza megsokszorozta a tömegközlekedési eszközöket, valamint az április 27-ei labdarugó meccsek időpontját is megváltoztatta hogy ne akadályozzák a városba érkező zarándokokat. A főpolgármester szavai szerint a város felkészült az eseményre és szeretettel vár minden érdeklődőt. 


PROGRAMAJÁNLÓ

Szabadtéri Passió a Húsvéti időben

A szentegyházi Szent Gellért Alapítvány keretében működő Szent Imre Társulat 5 éve a Húsvéti időben Szabadtéri Passiót játszik. A 35 perces misztériumjáték zenére és pantomimre épülő produkció, mely a megváltás történetét mutatja be Jézus szenvedésétől a Szentlélek eljöveteléig. Ilyen értelemben aktuális a teljes Húsvéti időben. A Szent Imre Társulat szívesen bemutatja a Szabadtéri Passiót az Ön Plébániáján is. Bővebb információért hívják a: 0745-251341 vagy a 0740-799581-es telefonszámok egyikét.


A Magyar Rádió Gyermekkórusának hangversenye
A 70 tagú együttes Nagycsütörtökön, április 17-én, délután fél 6-kor, a csíksomlyói kegytemplomban ad hangversenyt. Vezényel Matos László és Kabdebó Sándor, zongorán közreműködik Arany Zsuzsanna. A műsorban nyugat európai reneszánsz mesterek és kortárs magyar szerzők művei csendülnek fel. Erdélyi útjuk során a gyerekek ellátogatnak a Szent Anna-tóhoz, valamint Szentegyházán a Gyermekfilharmónia tagjaival közös programon vesznek részt.


Nagycsütörtöki olajszentelés a székesegyházakban
Ebben az évben is megtartják a nagycsütörtöki olajszentelő szentmiséket a püspöki székesegyházakban. A hagyományokhoz híven a jelenlévő papok megújítják szentelésben tett ígéreteiket.
A gyulafehérvári székesegyházban Jakubinyi György érsek vezetésével 11.00 órakor kezdődik a nagycsütörtöki olajszentelő szentmise,  amelyet a Duna Televízió élőben közvetít. Ezen a napon tartják a főegyházmegyei ministráns és hittanos zarándoklatot Gyulafehérváron.
Böcskei László nagyváradi püspök a 10.00 órától kezdődő szentmise keretében áldja meg az olajokat, a váradi székesegyházban. A szertartást rádiónk élőben közvetíti.
A szatmári székesegyházban szintén 10.00 órakor kezdődik a nagycsütörtöki szentmise,
amelyen Schönberger Jenő szatmári püspök megáldja az olajokat.
A temesvári Szent György székesegyházban Roos Márton megyéspüspök az olajszentelési
szentmisét 10.00 órakor mutatja be.


Nagypénteki keresztút a Székely Kálvárián
Urunk szenvedésének ünnepén 15:00 órától a Székely Kálváriára keresztutat imádkozni hívják és várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket népünkért, családjainkért!


Regionális találkozót szervez a Keresztirány Nagyváradon
Az Ifjúsági Szolgálat április 25-27-én, a Várad-velencei katolikus kultúrházba várja a 13 és 25 év közöttieket. Az Én vagyok az Út, az Igazság, az Élet mottóval szervezett találkozóra autóbusz indul régiónként. Részvételi díj: 20 lej, amelynek kifizetése alól mentesülnek a 200 km-nél távolabbról érkezők. A rendezvényre április 20-ig lehet jelentkezni a www.keresztirany.ro honlapon.


Nagyheti szertartások
Nagycsütörtökön:
Reggel fél 8-tól lamentáció (Jeremiás siralmai) lesz, este 7 órától kezdődik a szentmise az utolsó vacsora emlékére, szentmise után virrasztás lesz a kegytemplomban. 
Nagypénteken:
Hajnali 5 órától keresztút lesz a Jézus-hágón. Aki szeretne részt venni a keresztúton, azt kérjük hozzon magával elemlámpát mécsest vagy gyertyát. Gyülekező a borvízkútnál.
Reggel fél 8-tól lamentáció (Jeremiás siralmai). Délelőtt 10 órától délután 5 óráig gyóntatás lesz. Este fél 7 órától keresztút lesz a kegytemplomban, 7 órától kezdődik a nagypénteki szertartás. 
Nagyszombaton:
Reggel fél 8-tól lamentáció (Jeremiás siralmai). Délelőtt 9 órától este fél 8 óráig csendes szentségimás lesz a szentsírnál. Aki tud egy óra szentségimását vállalni, az kérjük iratkozzon fel a sekrestyében. Délelőtt 10 órától délután 5 óráig gyóntatás lesz. Este 8 órától kezdődik a nagyszombati szertartás amelyet a feltámadási körmenet követ. 
Húsvétvasárnap:
Reggel 7 órától illetve a 8 órás szentmise után ételszentelés lesz. Szentmisék reggel 8, fél 11 és este 7 órától lesznek.


Híreinket tudósítóinktól, a szekelyhon.ro,  marosvásárhelyi infó, a Caritas, a Magyar Kurír, a gyulafehérvári érsekség valamint a szatmári püspökség honlapjáról gyűjtöttük. 

MRE - Hírszolgálat, 2014. április 17.


About the author

maradmin

Leave a Comment