2014. április 28. – Hírek és programajánló

HÍREK
Ferenc pápa a szentek sorába iktatta XXIII. János és II. János Pál pápákat
A kereszténység kétezer éves történetében egyedülálló esemény volt tegnap: Ferenc pápa két elődjét iktatta a szentek sorába, XVI. Benedek emeritus pápa jelenlétében.
Velük együtt misézett 150 bíboros, 1000 püspök és pap, közöttük számos magyar főpásztor, pap és szerzetespap. A hívek áldoztatását 870 pap és diakónus végezte a Szent Péter téren és a környező utcákban.
A szentté avatásra a szentmise elején került sor. A Mindenszentek litániájának eléneklése után, Angelo Amato bíboros, a Szentté avatási Kongregáció prefektusa a posztulátorok kíséretében Ferenc pápa elé járult és egymás után háromszor kérte Boldog XXIII. János és II. János Pál szentté avatását. A harmadszori kérelem után mondta el a pápa a szentté avatás ünnepélyes formuláját, amellyel kiterjesztette az új szentek tiszteletét az egész világegyházra.
A bejelentését hatalmas ovációval és dübörgő tapssal fogadták a hívek Sokan sírva fakadtak. Ezzel egyidejűleg Róma-szerte megkondultak a templomok harangjai.
Ezt követően a két új szent ereklyéivel járultak Ferenc pápa elé, amelyeket két teljesen egyforma ereklyetartó foglalt magába.
Az egyik XXIII. János egy bőrdarabkáját, amelyet 2000-ben, a boldoggá avatás alkalmából vettek le holttestéről, a másik pedig II. János Pál vérampulláját tartalmazta. Mindkettőt az oltárra helyezték. tájékoztatott a Magyar Kurír
II. János Pál ereklyéjét a szent közbenjárásának tulajdonított csodás gyógyulás kegyelmében részesült Costa Rica-i családanya, XXIII. János ereklyéjét pedig a szent rokonai vitték az oltárhoz.
A két pápa érdemeit méltató szentbeszédet Ferenc pápa olaszul mondta el. Bátor embereknek nevezte az új szenteket, mert nem féltek szembenézni az ember szenvedésével és sebeivel, ezáltal tanúbizonyságát adva az egyháznak és a világnak Isten jóságáról és könyörületességéről.
26 ezer önkéntes és 10 ezer rendfenntartó vigyázott a zarándokok biztonságára, 77 mentőautó állt készen, hogy segítséget nyújtson az arra rászorulóknak. A világ minden táját 2000 újságíró tájékoztatta a történelmi eseményről.


Április 25-27-én a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban, Házas Hétvégét tartottak. A rendezvényről Szabó Endre és felesége Margit, a Házas Hétvége Udvarhely-Maros régió felelősei nyilatkoztak az erdélyi Mária Rádiónak.


Egyházzenei kórustalálkozó
A Székelyudvarhelyi Főesperesi Kerület tizenhatodik kórustalálkozóját szombaton tartották a nyikomalomfalvi templomban. A nyitó szentmisén Dr. Székely Dénes teológiai tanár a húsvéti örömöt, Jézus Krisztus feltámadását emelte ki homiliájában. Emlékeztetve: „Az igazán nagy események rendszeresen csendben történnek: a megtérés, egy költemény vagy zenemű születéshez is csend kell. A csend termékeny, míg a zaj gátol az alkotásban. … A húsvéti időszak evangéliumai abban szeretnének minket segíteni, hogy eljussunk a hitre. A Feltámadott csendben közeledik felém, nevemen szólít, és küld: Hirdessétek az evangéliumot szóval, énekkel, de főleg hitből fakadó cselekedetekkel.”
A tizenhatodik kerületi kórustalálkozón huszonkét egyházi kórus mutatkozott be, vendégként pedig a baróti Zathureczki Gyula kórust hallgatták meg a résztvevők.


Templombúcsú Szombatfalván
Számos lelkipásztor misézett együtt vasárnap a székelyudvarhelyi-szombatfalvi Szent György-plébániatemplom búcsúján. A plébánia évében tartott templombúcsú szónokául a közösség megálmodóját, elindítóját és gondos figyelőjét, segítőjét, a korábbi székelyudvarhelyi főesperes-plébánost, Kovács Sándor kanonokot kérték fel. A jelenleg Kolozs-dobokai főesperes homiliájában emlékeztetett: Isten egy-egy csillaggal jelöli ki a követendő utat, azzal világítja meg a célokat. „Amikor az ősök az egyházközséget Szent Györgyre bízták, azt akarták, hogy legyen előttetek egy csillag, amely világít. Eszménye a cél. A követés módja kinek-kinek Isten ingyenes ajándéka. Nincs kockázat, ha látjuk a csillagot.”
Az ünnepen közreműködött az egyházközség Psallite vegyeskara, Simó Zsuzsa vezényletével.


PROGRAMAJÁNLÓ
Folytatódnak a Caritas nyílt estéi
Csíkszeredában ma délután 5 órakor, a Sokszínű Caritas témája a betegközvetítés. Ajánljuk mindazoknak, aki elveszettnek érzik magukat az egészségügy útvesztőiben, vagy ismernek olyan helyzetben levő embereket, akinek ez a szolgálat segítséget tud nyújtani. Kedden Székelyudvarhelyen, szerdán Gyergyószentmiklóson és Sepsiszentgyörgyön szintén 17.00 órakor várják az érdeklődőket.


Ifjúsági tanítványság-képző
Május 10-én, a székelyudvarhelyi Márton Áron Ifjúsági házban, a Keresztirány Ifjúsági Szolgálat és a Főegyházmegyei Ifjúsági Lelkészség közös szervezésében kerül sor az ifjúsági tanítványság-képzőre. Az első alkalom témája: az ima. A képzésre május 3-ig lehet jelentkezni a 0744-162803 valamint a 0743-096613-as telefonszámok egyikén.


A gyulafehérvári főegyházmegye örökös szentségimádása ma a csíkrákosi templomban folytatódik. Május 2-án, 19.00 órától, a Mária Rádió székelyudvarhelyi kápolnájában a székelyudvarhelyi Szent Anna Nőszövetség tagjai tartják a szentségimádást.


Híreinket tudósítóinktól, a magyarkurir, a szekelyhon.ro, Caritas és a gyulafehérvári érsekség honlapjáról gyűjtöttük.

MRE – Hírszolgálat, 2014. április 28.

About the author

maradmin

Leave a Comment