2014. április 3. – Hírek és programajánló

A gyulafehérvári Caritas állandó gyűjtőpontokat alakít ki Székelyudvarhelyen
A Caritas hat ruha- és cipőgyűjtő tárolót helyez ki Székelyudvarhely különböző pontjain: a lakosság fölöslegessé vált ruházati cikkeit ide beteheti. A szociális szervezet a rendhagyó adományokat nagycsaládoknak, rossz szociális helyzetben levőknek, idős személyeknek és fogyatékkal élőknek juttatja el.


Tamás József segédpüspök Marosvásárhelyen
A Keresztelő Szent János plébánia szervezésében kerül sor a Plébánia éve rendezvénysorozat ötödik előadására április 3-án, csütörtökön, du. fél 7-től a marosvásárhelyi Deus Providebit Ház nagytermében.
Tamás József segédpüspök előadásának címe: Termékeny, gyümölcsöző igehallgatás.


Felnőttképzés Kolozsváron
Folytatódik április 4-én a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara által indított három éves ingyenes felnőttképzés azok számára, akik jobban meg szeretnék ismerni hitünket, illetve tevékenyen be szeretnének kapcsolódni egyházközségük életébe, plébániai munkatársként. A találkozások színhelye: Kolozsvár, Szentegyház utca 5. szám, a Teológia épülete.
A sorozat pénteken, 17.00 órakor, dr. Jitianu Liviu Mi a kereszténység? Identitás, hitszabály, hagyomny és történetiség címmel meghirdetett előadásával folytatódik. Bővebb információt a kolozsvári Teológiai Kar honlapján találnak.


Előadás a csíki helynevekről
A Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig sorozat keretében Botár István: A csíki helynevek településtörténeti tanulságai címmel tart előadást 2014. április 4-én, pénteken, 18.00 órától Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűléstermében.
A helynevek létrejötte szorosan kötődik az adott területet birtokba vevő, belakó népesség etnikumához, anyanyelvéhez, jó támpontot nyújthatnak arra vonatkozóan, hogy kik és mikor telepedtek meg Csíkban. Az előadásban arra tesznek kísérletet, hogy az idevágó szakirodalom adatait áttekintve, a régészeti adatok figyelembevételével felvázolják a Csíki-medence helyneveinek történeti vonatkozásait.


Triduum Székelyudvarhelyen
Április 3 és 5 között nagyböjti lelkigyakorlat lesz a székelyudvarhelyi Szent Milós plébániatemplomban. A lelkigyakorlat csütörtökön és szombaton 18.00 órakor szentmisével kezdődik, pénteken este ½ 6-kor a keresztútjával, majd szentmisével folytatódik. A lelkigyakorlatot Kis Albert nagyvárad-olaszi plébános, apát vezeti.


Keresztúti ájtatosság Temesváron
A temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban idén is folytatódnak a prédikációval egybekötött nagyböjti keresztúti ájtatosságok. A liturgiákat 17.00 órai kezdettel péntekenként magyar nyelven tartják. Április 4-én, pénteken Toman Zoltán püspöki titkár lesz a Millenniumi templom vendége.


Keresztút a Székely Kálvárián
Április 4-én, pénteken, mint minden elsőpénteken, délután 5 órától hívják és várják a Székely Kálváriára keresztutat imádkozni a székelyudvarhelyieket és környékbelieket népünkért, családjainkért.


Pedagógustalálkozó Nagykárolyban
Lélekemelő címmel április 5-én, szombaton, 10.00 órára, beszélgetésre, tapasztalatcserére hívják a pedagógusokat a nagykárolyi Szent László Közösségi Házba. A találkozón a hit és hivatás együtteséről esik szó, ennek megközelítésére törekszenek személyes tapasztalatok, valós élethelyzetek megismerése által. További információkért, hívják a 0744-137568-as telefonszámot.


Április 5-én Szűzanya köszöntő Csíksomlyón
Az elsőszombati ünnepélyes Mária-köszöntő 19.00 órakor kezdődik. Az engesztelő imaórát 18.00 órától a ditrói hívek tartják. Ők az ünnepélyes rózsafüzér előimádkozói és szintén ők viszik a Szűzanya kegyszobrának a másolatát a körmenetben.
Székelyudvarhelyről, mint minden elsőszombaton, most is autóbusz indul. Iratkozni lehet Máyai Erzsébetnél a 0740-617687-es telefonszámon. Az ünnepélyes szentmisét és körmenetet ez alkalommal is rádiónk közvetíti.


Bibliodráma önismereti csoport indul Csíkszeredában
Mottó:“...férfinak és nőnek teremtette őket “ ( Ter. 1, 27 )
A Szentírás Isten élő szava köztünk. Sok út vezethet Isten igéjének a megértéséhez: elmélkedés, közös olvasás, prédikáció meghallgatása. Ez a csoport a játékot ajálja, amely mozgásba hozza egész testi-lelki világunkat. A Bibliát nemcsak az eszünkkel szeretnénk érteni, hanem egész testünkkel. Célkitűzés, hogy  közelebb kerüljünk férfi ill. női erőforrásainkhoz.
A csoportvezetők:
Forró Gerda tanár, bibliodráma asszisztens
fgerdi@yahoo.com tel.: O742 571 272
Moisii Róbert lelkigondozó, bibliodráma - pszichodráma vezető
fr.robi33@gmail.com, tel.: 0744 422 409
A foglalkozások formája tömbösített modulokban történik, szombatonként, 1 - 2 havi rendszerességgel, alkalmanként 8 óraszámban.
Jelentkezési korhatár: 20-65 év
Jelentkezni április 7 - ig a csoportvezetők fenti elérhetőségein lehet.
A csoportlétszám korlátozott (14 fő), a jelentkezéseket a bejelentkezési sorrendben fogadjuk el!


Báthory-napok Kolozsváron
Rendezvénysorozattal tisztelegnek Kolozsváron a Báthory István által alapított iskola 435. évfordulója alkalmából. Az április 7–11. között tartandó ünnepségen olyan programokon vehetnek részt az érdeklődők, mint rajzkiállítás megnyitó, amivel Weöres Sándor költő születésének századik évfordulójára emlékeznek; könyvbemutató (Románia leggyakoribb madarai); sportesemények (pl. futball, pöplabda, tollaslabda), liturgikus, bibliaismereti, irodalmi vetélkedő. A húsvétra hangolódva lesznek húsvéti dekorációk, tojásírás és húsvéti üdvözlet készítés is. Unatkozni senki sem fog, hisz számtalan más érdekes program mellett lesz báb- és színházi előadás, kirándulások is.
Jakubinyi György érsek a hitről és szeretetről tart előadást ápilis 7-én, szerdán a 10,30 órai kezdettel.


Jótékonysági fotópályázat
A székelyudvarhelyi hajléktalanszállót működtető Albert Schweitzer Alapítvány a hajléktalanság témájával foglalkozó fotópályázatot hirdet. A pályázatra olyan képeket várnak, amelyek a témát hangulatilag vagy konkrétan mutatják meg. A beküldött képek közül a zsűri által kiválasztottak egy kiállításon vesznek részt, illetve három kép alkotója díjazásban részesül. Leadási határidő: 2014. április 15. A kiállításon az eladott képekből befolyt összeget a hajléktalanok gyógyszer-ellátására fordítják. További információt e-mailen, a fundasro@gmail.com címen kaphatnak.


Fülöp kurzus Kolozsváron
Április 11-13 között a következő mottóval: „Az ajtónál állok és zörgetek, Ha valaki meghallja szavamat és ajtót nyit bemegyek hozzá, vele étkezem és ő énvelem.”
A kurzuson a jelenlevők választ kapnak a következő kérdésekre: Isten szeret, nem szeret, mindig tapasztalom?, Jézus a Húsvét megoldása, kell hinni?, Mi az, hogy megtérni és miért?, A Szentlélek csak hab a tortán, mit jelent, hogy néppé tesz. Érdeklődni lehet a 0751-570137-os és a 0748-588925-ös telefonszámokon lehet.


Elváltak és újraházasodottak lelki hétvégéje
A Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs munkacsoportja szerettettel meghív minden érkelődőt az április 11-12 között megszervezendő lelki hétvégére, Székelyudvarhelyen a Szent Pió Lelkigyakorlatos Házba. A program pénteken este 6 órakor kezdődik és szombaton vacsorával ér véget.

A találkozó célja megtapasztalni Jézus közelségét, megerősíteni a résztvevőket abban, hogy ők is részesei lehetnek az Egyház életének és részt is kell benne venniük, ugyanakkor segíteni kívánunk nekik abban is, hogy megismerjék Egyházunk rájuk vonatkozó tanítását, ezt magukévá tegyék, új lendület, lelkesedés, bátorítás nyújtása egymás számára.
Részvételi díj: 50 lej/fő. Jelentkezni a www.csalad.ro "Bejelentkezés" menüpontban - 2014. április 8-ig. Bővebb információk: a 0743-152.008 telefonszámon Kertész Marikánál.


MRE - Hírszolgálat, 2014. április 3.

 

About the author

maradmin

Leave a Comment