2014. április 4. – Hírek és programajánló

 HÍREK

II. Erzsébetet fogadta Ferenc pápa
A Szentatya tegnap a VI. Pál terem dolgozószobájában fogadta II. Erzsébetet és Fülöp herceget húszperces magánmegbeszélésre. Ezt követően került sor a kíséret bemutatására és az ajándékcserére. Az angol királynő egy nagy ajándékcsomagot nyújtott át Ferenc pápának, amelyben a különböző királyi birtokokról származó termékeket (pl. lekvárt, frissítő italokat) tartalmazott. A pápa egy, a Vatikánban őrzött értékes dokumentum fakszimile kiadását ajándékozta II. Erzsébetnek. A királyi delegáció délután 4 óra előtt hagyta el a Vatikánt.


Az érettségire készülőket segítik székelyföldi városokban
A székelyudvarhelyi Modern Üzleti Tudományok Főiskolája szervezésében, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet támogatásával felkészítőket tartanak március 25-étől román nyelv és irodalomból, valamint matematikából a 2014-ben érettségizők számára. A tantárgyanként 30 órát magában foglaló, június 3-án záruló tíz hetes képzés helyszínei: Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, Sepsiszentgyörgy valamint Gyergyószentmiklós.
A felkészítőről sajtótájékoztatón számoltak be Székelyudvarhelyen, a képzés menetéről és céljairól, valamint az első tapasztalatokról. A négy városban található partnerszervezeteknél több mint 500 diák jelentkezett a félkészítőkre, tudtuk meg Ilyés Orsolya felnőttképzési programszervezőtől, akik közül 350 diákot sikerült felvenniük a képzésre. Ősztől, a tervek szerint, újabb turnus indul. További információkért hívják a 0266-219.760-as telefonszámot.


Emlékplakett az első megyés érseknek
Egykori iskolatársai kezdeményezésére állítanak emléktáblát a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban Bálint Lajosnak, a gyulafehérvári római katolikus egyházmegye első megyés érsekének. Több olyan neves személyiség emlékét őrzi egy-egy tábla, akik a tanintézmény diákjai voltak – fogalmazott a kezdeményezéssel kapcsolatban Csiszér Lajos nyugalmazott tanár. Az említett tanintézmény egykori igazgatója kifejtette, a néhai érsek 1940–48 között volt diákja az iskolának, így megérdemli, hogy ilyen módon is leróják tiszteletüket élete és munkássága előtt
 Az emléktábla avató ünnepsége ma 13 órakor kezdődik a gimnázium dísztermében. A plakettet Tamás József püspök áldja meg.


PROGRAMAJÁNLÓ

Felnőttképzés Kolozsváron

Április 4-én folytatódik a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara által indított három éves ingyenes felnőttképzés azok számára, akik jobban meg szeretnék ismerni hitünket, illetve tevékenyen be szeretnének kapcsolódni egyházközségük életébe, plébániai munkatársként. A találkozások színhelye: Kolozsvár, Szentegyház utca 5. szám, a Teológia épülete. A sorozat ma délután 5 órakor órakor, dr. Jitianu Liviu előadásával folytatódik: Mi a kereszténység? Identitás, hitszabály, hagyomány és történetiség címmel. Bővebb információt a kolozsvári Római Katolikus Teológiai Kar honlapján találnak.


Előadás a csíki helynevekről

A Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig sorozat keretében Botár István: A csíki helynevek településtörténeti tanulságai címmel tart előadást április 4-én, pénteken, este 6 órától Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűléstermében. Az előadásban arra tesznek kísérletet, hogy az idevágó szakirodalom adatait áttekintve, a régészeti adatok figyelembevételével felvázolják a Csíki-medence helyneveinek történeti vonatkozásait.


Belső iránytű - Gyergyószentmiklóson

Április 4-én este 7 órától  folytatódik a Belső Iránytű előadássorozat a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia szervezésében a plébánia nagytermébenű. Az előadások mindegyike a belső iránytű működését segíti. Ma este Csibi Márti tart előadást a természetközeli életmódot folytató afrikai emberek tükrébe láttatva a mi életünket Tiszta szívvel, gazdagon címmel.


Nagyböjti kerületi ifjúsági lelkinapot szervez a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia

Április 5-én, szombaton, ifjúsági lelkinapra hívják a székelyudvarhelyi  fiatalokat a Márton Áron ifjúsági házba. A program reggel 9 órakor kezdődik, majd este 6 órakor szentmisével ér véget. A lelkinap mottója: „A mi fájdalmainkat Ő hordozta”.


Lemezbemutató a Piarista templomban

Április 6-án, vasárnap, a kolozsvári Piarista templomban egy különleges gitáros szentmisére és lemezbemutató koncertre kerül sor este 7 órától. Az Új Remény zenekar Istent dicsőítő, nyitott szívű tagjai legújabb dalaik közül énekelnek el néhányat a szentmise után. A lemezt a helyszínen meg is lehet majd vásárolni. Szeretettel várnak mindenkit!


Fogadalomújítás Palotán

Április 8-án, kedden, délután 3 órától tartják Palotán a Mária Légió nyugati  szárnya részére az Aciesnek nevezett a fogadalomújítási ünnepséget, amelyre szeretettel várják a légió tagjait.


Nagyböjti lelkigyakorlat a kolozsvári Szent Mihály templomban

Április 10-12 között háromnapos nagyböjti lelkigyakolatot tartanak az esti 6 órás szentmisék keretében. Prédikál Laczkó-Dávid Anaklét, ferences atya. Elmélkedjük át együtt minél többen Jézus Krisztus szenvedéstörténetét és annak üzenetét napjaink keresztény embere számára - szól Kovács Sándor főesperes úr meghívása.


"Dícséretet mondjunk Úristennek..."

A Partiumi Magyar Művelődési Céh és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség  "Dícséretet mondjunk Úristennek..." Húsvéti vokális és instrumentális zene a XVII-XVIII. Századból címmel, április 10-én este 7 órától hangversenyre invitálja a nagyváradi zenebarát közönséget a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palota dísztermébe. Közreműködik a budapesti Musica Profana régizene együttes. Az érdeklődők a Kájoni-kódex, Praetorius, Morley, Tallis, Schütz, J. S. Bach műveiből hallhatnak válogatást. Mindenkit
szeretettel várnak a szervezők. A belépés ingyenes.


Szabadtéri Passió a Húsvéti időben

A szentegyházi Szent Gellért Alapítvány keretében működő Szent Imre Társulat 5 éve a Húsvéti időben Szabadtéri Passiót játszik. A szentegyházasfalvi és szentkeresztbányai plébániák fiataljai (45-50 fő) önkéntesen vesznek részt a misztériumjáték betanulásában, időt és energiát nem sajnálva.  A 35 perces misztériumjáték zenére és pantomimre épülő produkció, mely a megváltás történetét mutatja be Jézus szenvedésétől a Szentlélek eljöveteléig.  A Szabadtéri Passió ilyen értelemben aktuális a teljes Húsvéti időben (Nagyböjttől – Pünkösdig).  Az előadások célja hogy a nézők átéljék Jézus szenvedését, ezáltal mély lelki élményben részesüljenek. Az Alapítvány facebook oldalán található fotók ízelítőt adnak az előadásról.
A Szent Imre Társulat szívesen bemutatja a Szabadtéri Passiót az Ön Plébániáján is. Amennyiben megnyerte tetszését a Szabadtéri Passió, hívja a György házaspárt, akik Portik Bakai Sándor plébános áldásával végzik szolgálatukat.
György Attila: 0745 25 13 41
 György Ida: 0740 79 95 81
A Társulat a Szabadtéri Passiót 2014. április 6.-án, a fél 11 kor kezdődő szentmise után Csíkmenaságon adja elő, április 9.-én, pedig szerdán  este 7 órakor Káponásfaluban. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.


Híreinket tudósítóinktól, valamint a transindex.ro, szekelyhon.ro, 3szek.ro, a Caritas és a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, a szatmári és nagyváradi püspökség információs anyagaiból gyűjtöttük.

MRE - Hírszolgálat, 2014. április 4.

About the author

maradmin

Leave a Comment