2014. augusztus 14. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

CsIT 2014
A csíksomlyói Ifjúsági Találkozón ma délután 6 órakor a szentmisét Hölgyes Pál Zsolt zágoni plébános mutatja be. Szentbeszédet mond Fülöp László gelencei segédlelkész. A zenei szolgálatot a hargitafürdői gyerekek látják el. Utána Eperjes Károly Kossuth-díjas budapesti színművész tanúságtételére kerül sor. Este szentségimádás lesz, gyónási lehetősséggel. A tanúságtételre és a szentségimádásra nyitott kapukkal várnak mindenkit!

Templombúcsú előtti körmenet Nagyváradon
A nagyváradi római katolikus székesegyház és a görög katolikus ferences kolostor búcsújának ünnepére készülve ebben az évben is Virgil Bercea görög katolikus- és Böcskei László római katolikus püspökök vezetésével szervezik meg ma este ¼ 8-kor a Mária-körmenetet, amely az egykori olaszi temetőtől a római katolikus székesegyház felé indul. Fél 8-kor Fodor József általános helynök fogadja a zarándokokat a római katolikus székesegyházban, ahol imádsággal és énekkel köszöntik a Mennybe Fölvett Szűzanyát, közbenjárását kérve egyházmegyéink, a város és a családok életére. Ez alkalommal is a zarándokok közösen imádkoznak a béke ajándékáért, különösen az iraki üldözött keresztényekért. A körmenet a ferencesek templomába vezet vissza.
A nagyváradi székesegyházben éjfélkor Máthé György szolnoki prépost-plébános mutat be szentmisét.

Zarándoknap a Mária Úton
A Mária Út teljes szakaszán hagyományteremtő céllal indít a családokért zarándoklatot a Mária Út Egyesület augusztus 16-án, szombaton.
Csíksomlyón délután 5 órakor keresztút kezdődik a Jézus hágón. A hálaadó szentmisét, melyet rádiónk közvetít, este 7 órakor a kegytemplomban Jakubinyi György érsek végzi. Este 9 órától reggelig virrasztás lesz a kegytemplomban a magyar családokért.
A szatmári szakasz végigjárását záró szentmisét este 7 órától a nagykárolyi Fatimai Szűz Mária templomban Schönberger Jenő püspök mutatja be.
Székelyudvarhelyről reggel 7 órakor lesz az indulás autóbusszal Szentegyházára. 8 órakor indul a gyalogos zarándoklat vissza Székelyudvarhelyre.
Az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap keretében a záró szentmisét délután 5 órakor az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi kápolnájában Tamás József püspök mutatja be. Jelen lesz dr. Szabó Tamás, aki a Mária Út Egyesület és a magyarországi Mária Rádió elnöke.
Az egy napos zarándoklat résztvevői a Mária Út közel 200 szakaszán egy időben gyalogolnak majd átlagosan 25 kilométert. A zarándoklatra várnak mindenkit egyénileg vagy közösségben, végig a Mária Út mentén Nagykárolytól, Csíksomlyóig!

Ötszáz évet ünnepel Csíkajnád
Csíkajnád idén jubileumi évet ünnepel, ugyanis a falu első kápolnáját 1514-ben építtette Szent István király tiszteletére az ajnádi székely főnemesi család, Bernád Balázs és családja. A templomépítés 500. évfordulóján több mint egyhetes programmal várják az érdeklődőket. Ma kezdődik a tizenharmadik alkalommal megszervezett Szent István Napok: délután 6 órakor szabadtéri misére és a Bartis Márton-emlékplakett avatására várják az érdeklődőket a helyi iskola udvarára. Pénteken a 9 órától kezdődő ünnepi szentmise után, a templomban bemutatják a Csíkajnád 500 éve című falumonográfiát.

Nagyboldogasszony előesti búcsúk
A héten, itt a Mária Rádióban Szentdemeterről közvetítjük a szentmiséket. A szentdemeteri templom búcsúját Szűz Mária mennybevételének napján ünneplik. Az ünnep előestéjén, ma 8 órakor gyertyás körmenetet tartanak a templomkerti Lourdes-i Szűz Mária szobornál. A szentmisén Kiss Endre kolozsvári segédlelkész prédikál.
Ma délután 6 órakor tartják a Kolozsvár monostori Kálvária templom búcsúját. A szentbeszédet Keresztes Olivér kolozsi plébános tartja.
A Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt majláthfalvi templomban is ma este 6 órakor kezdődik a búcsús szentmise, amit Máthé Zoltán temesvár-mehalai káplán celebrál.
A máriaradnai bazilikában ma délután 5 órakor magyar nyelven; 6 órakor horvát nyelven; 7 órakor román nyelven mutatnak be szentmisét. Este 8 órakor rózsafüzér ájtatosság lesz magyar, román, német és horvát nyelven.

Előadás és könyvbemutató körút
Isten dicsősége nyilvánuljon meg címmel előadás-körútra indul Szilágyi László, a Mária Rádió önkéntes műsorvezetője. Az előadások végén bemutatásra kerül a Te érted amit olvasol? könyvsorozat legújabb kiadása, a János evangélium negyedik, befejező része. A körút első állomása ma este 8 órától a szovátai kultúrotthonban lesz. Holnap szintén este 8 órától a csíktaplocai plébánia hittantermében várják az érdeklődőket.

Időjárás:
Ma délutántól a meleget, heves záporok, zivatarok váltják fel főleg az ország északi részén, de az erdélyi medencében is. Napközben a hőmérséklet 30 C fok fölött várható, majd a délutáni órákban visszaeshet a hőmérséklet és a szél is többfelé felélénkül.

MRE – Hírszolgálat, 2014. augusztus 14.


H Í R E K   R E G G E L

CsIT 2014
A csíksomlyói Ifjúsági Találkozón tegnap Steve Thomashefski Szent II. János Pál pápa szavaival biztatta a fiatalokat „Ne féljetek, nyissátok szívetek jó szélesre Krisztusnak”. Jézus-Krisztus nem zárja el a fiataloktól mindazt, ami jó, szép és tiszta.
Szénégető István plébános ötleteket adott, hogy hogyan találkozhatnak a feltétel nélküli ingyenes szeretettel. György Tibor atya arról beszélt, hogy létezik meghitt kapcsolat Istennel, de ennek sajátos útja van. Az Istennel való bensőséges, gyöngéd kapcsolathoz bizalom szükséges, amelyet mindenki másképp él meg.
A CsIT első szentmiséjét tegnap este, Tamás József püspök mutatta be, a zenei szolgálatról a Szeb+B+Ifik ifjúsági zenekar gondoskodott. A CsIT második napját táncház zárta, ez újdonságnak számított a korábbi évekhez képest.
Ma délelőtt a 10 órakor kezdődő tanítás témája: kapcsolatom önmagammal. Délután 6 órakor a szentmisét Hölgyes Pál Zsolt zágoni plébános mutatja be. Szentbeszédet mond Fülöp László gelencei segédlelkész. A zenei szolgálatot a hargitafürdői gyerekek látják el. Utána Eperjes Károly Kossuth-díjas budapesti színművész tanúságtételére kerül sor. Este szentségimádás lesz, gyónási lehetősséggel. A tanúságtételre és a szentségimádásra nyitott kapukkal várnak mindenkit!

Templombúcsú előtti körmenet Nagyváradon
A nagyváradi római katolikus székesegyház és a görög katolikus ferences kolostor búcsújának ünnepére készülve ebben az évben is Virgil Bercea görög katolikus- és Böcskei László római katolikus püspökök vezetésével szervezik meg ma este ¼ 8-kor a Mária-körmenetet, amely az egykori olaszi temetőtől a római katolikus székesegyház felé indul. Fél 8-kor Fodor József általános helynök fogadja a zarándokokat a római katolikus székesegyházban, ahol imádsággal és énekkel köszöntik a Mennybe Fölvett Szűzanyát, közbenjárását kérve egyházmegyéink, a város és a családok életére. Ez alkalommal is a zarándokok közösen imádkoznak a béke ajándékáért, különösen az iraki üldözött keresztényekért. A körmenet a ferencesek templomába vezet vissza.
A nagyváradi székesegyházben éjfélkor Máthé György szolnoki prépost-plébános mutat be szentmisét.

Zarándoknap a Mária Úton
A Mária Út teljes szakaszán hagyományteremtő céllal indít a családokért zarándoklatot a Mária Út Egyesület augusztus 16-án, szombaton.
Csíksomlyón délután 5 órakor keresztút kezdődik a Jézus hágón. A hálaadó szentmisét, melyet rádiónk közvetít, este 7 órakor a kegytemplomban Jakubinyi György érsek végzi. Este 9 órától reggelig virrasztás lesz a kegytemplomban a magyar családokért.
A szatmári szakasz végigjárását záró szentmisét este 7 órától a nagykárolyi Fatimai Szűz Mária templomban Schönberger Jenő püspök mutatja be.
Székelyudvarhelyről reggel 7 órakor lesz az indulás autóbusszal Szentegyházára. 8 órakor indul a gyalogos zarándoklat vissza Székelyudvarhelyre.
Az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap keretében a záró szentmisét délután 5 órakor az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi kápolnájában Tamás József püspök mutatja be. Jelen lesz dr. Szabó Tamás, aki a Mária Út Egyesület és a magyarországi Mária Rádió elnöke.

Ötszáz évet ünnepel Csíkajnád
Csíkajnád idén jubileumi évet ünnepel, ugyanis a falu első kápolnáját 1514-ben építtette Szent István király tiszteletére az ajnádi székely főnemesi család, Bernád Balázs és családja. A templomépítés 500. évfordulóján több mint egyhetes programmal várják az érdeklődőket. Ma kezdődik a tizenharmadik alkalommal megszervezett Szent István Napok: délután 6 órakor szabadtéri misére és a Bartis Márton-emlékplakett avatására várják az érdeklődőket a helyi iskola udvarára. Pénteken a 9 órától kezdődő ünnepi szentmise után, a templomban bemutatják a Csíkajnád 500 éve című falumonográfiát.

Nagyboldogasszony előesti búcsúk
A héten, itt a Mária Rádióban Szentdemeterről közvetítjük a szentmiséket. A szentdemeteri templom búcsúját Szűz Mária mennybevételének napján ünneplik. Az ünnep előestéjén, ma 8 órakor gyertyás körmenetet tartanak a templomkerti Lourdes-i Szűz Mária szobornál. A szentmisén Kiss Endre kolozsvári segédlelkész prédikál.
Ma délután 6 órakor tartják a Kolozsvár monostori Kálvária templom búcsúját. A szentbeszédet Keresztes Olivér kolozsi plébános tartja.
A Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt majláthfalvi templomban is ma este 6 órakor kezdődik a búcsús szentmise, amit Máthé Zoltán temesvár-mehalai káplán celebrál.
A máriaradnai bazilikában ma délután 5 órakor magyar nyelven; 6 órakor horvát nyelven; 7 órakor román nyelven mutatnak be szentmisét. Este 8 órakor rózsafüzér ájtatosság lesz magyar, román, német és horvát nyelven.

Előadás és könyvbemutató körút
Isten dicsősége nyilvánuljon meg címmel előadás-körútra indul Szilágyi László, a Mária Rádió önkéntes műsorvezetője. Az előadások végén bemutatásra kerül a Te érted amit olvasol? könyvsorozat legújabb kiadása, a János evangélium negyedik, befejező része. A körút első állomása ma este 8 órától a szovátai kultúrotthonban lesz.

Időjárás:
Ma délutántól a meleget, heves záporok, zivatarok váltják fel főleg az ország északi részén, de az erdélyi medencében is. Napközben a hőmérséklet 30 C fok fölött várható, majd a délutáni órákban visszaeshet a hőmérséklet és a szél is többfelé felélénkül.

MRE – Hírszolgálat, 2014. augusztus 14.

About the author

maradmin

Leave a Comment