2014. augusztus 15. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Búcsúünnep a kolozsvári Kálvária templomban

Tegnap délután 24.-ik alkalommal tartották Kolozsváron, az apátsági templom búcsúját. A főcelebráns, Kovács Sándor főesperes, a szentmise bevezetőjében megáldotta a templomban most elhelyezett Szent Benedek, Szent István és Szent László szobrokat. Az ünnepi szónok Keresztes Olivér kolozsi plébános szentbeszédében elmondta: „A mai ünnep igazából a halál fölötti ismételt győzelmet helyezi előtérbe: Isten a Szűzanya testét és lelkét részesítette a halhatatlan dicsőségben és örömben, hiszen nem lehet, hogy az a Szűz, az a Nő, aki hordozta Isten Szent Fiát, testét érintse a halál karma. Ezért mondjuk: testestől-lelkestől felvétetett a mennybe és énekeltük a válaszos zsoltárban: „Uram, jobbodon áll a királynő, arannyal átszőtt ruhában.” Isten megdicsőítette Fia Édesanyját, aki már a mi Édesanyánk és Királynőnk is.”

Nagyboldogasszony napi búcsúk

Szentdemeteren ma 1 órakor kezdődik a búcsús szentmise, szónoka: Potyó Ferenc általános helynök, Gyulafehérvárról.

A nagyváradi székesegyház búcsúja délután 6 órakor kezdődik. A szentmisét Böcskei László megyéspüspök celebrálja, szentbeszédet mond Balogh Attila, budapest-kőbányai plébános. Mindkét szentmisét rádiónk élő adásban közvetíti.

CsIT 2014

A csíksomlyói Ifjúsági Találkozón ma délelőtt a 10 órakor kezdődő tanítás témája: kapcsolatom a testvérekkel és közösséggel. Este tartják a Made by God tehetségkutató versenyt, ezt követi a Psallite és Új Remény koncertje. Holnap 11 órakor a találkozót záró szentmisét Jakubinyi György érsek mutatja be.

Szlovák hívek zarándoklata Máriaradnára

Szombaton a nagyváradi egyházmegye szlovák híveinek több száz fős csoportja zarándokol Máriaradnára, ahol 12 órakor Böcskei László nagyváradi megyéspüspökkel és a jelenlévő papokkal közösen szentmisét mutatnak be a Szűzanya tiszteletére. Ez a zarándoklat is jó alkalmat nyújt arra, hogy az egyházmegye hívei is, csatlakozva Ferenc pápa felhívásához, a konfliktusoktól sújtott népek békéjéért és nyugalmáért imádkozzanak.

Zarándoknap a Mária Úton

A Mária Út teljes szakaszán hagyományteremtő céllal indít a családokért zarándoklatot a Mária Út Egyesület augusztus 16-án, szombaton.

Csíksomlyón délután 5 órakor keresztút kezdődik a Jézus hágón. A hálaadó szentmisét, melyet rádiónk közvetít, este 7 órakor a kegytemplomban Jakubinyi György érsek végzi. Este 9 órától reggelig virrasztás lesz a kegytemplomban a magyar családokért.

A szatmári szakasz végigjárását záró szentmisét este 7 órától a nagykárolyi Fatimai Szűz Mária templomban Schönberger Jenő püspök mutatja be.

Székelyudvarhelyről reggel 7 órakor lesz az indulás autóbusszal Szentegyházára. 8 órakor indul a gyalogos zarándoklat vissza Székelyudvarhelyre.

Székelyudvarhelyen az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap keretében a záró szentmisét délután 5 órakor az Erdélyi Mária Rádió helyi kápolnájában Tamás József püspök mutatja be. Jelen lesz dr. Szabó Tamás, aki a Mária Út Egyesület és a magyarországi Mária Rádió elnöke.

Az egy napos zarándoklat résztvevői a Mária Út közel 200 szakaszán egy időben gyalogolnak majd átlagosan 25 kilométert. A zarándoklatra várnak mindenkit egyénileg vagy közösségben, végig a Mária Út mentén Nagykárolytól, Csíksomlyóig!

Előadás és könyvbemutató körút

Isten dicsősége nyilvánuljon meg címmel előadás-körútra indul Szilágyi László, a Mária Rádió önkéntes műsorvezetője. Az előadások végén bemutatásra kerül a Te érted amit olvasol? könyvsorozat legújabb kiadása, a János evangélium negyedik, befejező része. Ma este 8 órától a csíktaplocai plébánia hittantermében várják az érdeklődőket.

300 éves az ákosfalvi plébánia

1714-ben, háromszáz éve alapították a jezsuita szerzetesek az ákosfalvi Szent István egyházközséget, kis kápolnát építve, amelynek helyét 150 évvel később vette át a jelenlegi templom. Szombaton 12 órától kettős ünnep lesz a közösségben: az egyházközség alapításának kerek évfordulójára emlékeznek és a templom búcsúünnepségét tartják. A főcelebráns Oláh Dénes főesperes lesz. Az ünnepi szentbeszédet Simó Ferenc jezsuita atya mondja. A szentmisén a marosvásárhelyi Cantuale vocal qvintet énekel.

Bérmálás Köröstarjánban

Augusztus 17-én, vasárnap a 11 órakor kezdődő szentmisén Böcskei László megyéspüspök 14 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét a köröstarjáni plébániatemplomba. A fiatalok felkészítését Bărbuț Petrică helyi plébános végezte.

Jótékonysági kiallítás

Vasárnap délben 1 órától a kolozsvári ferences templomnál megnyitják Loran Magda Lelki csokor című jótékonysági festmény kiállítását. A kiallítás jótékonysági célból van rendezve a szászsebesi ferences rendház fenntartására.

Szentmise a Vártemplomban

Augusztus 17-én, a hónap harmadik vasárnapján délután 4 órakor a váradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Fodor József általános helynök lesz.

Templom megáldása Sülelmeden

Vasárnap este 6 órakor Böcskei László megyéspüspök ünnepélyes szentmise keretében áldja meg a felújított templomot az egyházmegye egyetlen Máramaros megyéhez tartozó plébániáján, Sülelmeden. A templom külső és belső felújítását a hívek segítségével, a Vallásügyi Államtitkárság és a németországi Kirche in Not segélyszervezet támogatásával sikerült elvégezni.

Időjárás:

Egy közelgő hidegfront miatt ismét esőre, záporokra, zivatarokra készülhetünk. Hevesebb zivatarok az ország nyugati részén alakulhatnak ki. A hőmérséklet pár fokkal visszaesik. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 29°C között alakul. Többfelé feltámad a szél, az esőzések alatt élénkké válik.

MRE – Hírszolgálat, 2014. augusztus 15.


H Í R E K   R E G G E L

Búcsúünnep a kolozsvári Kálvária templomban
Tegnap délután 24.-ik alkalommal tartották Kolozsváron, az apátsági templom búcsúját. A főcelebráns, Kovács Sándor főesperes, a szentmise bevezetőjében megáldotta a templomban most elhelyezett Szent Benedek, Szent István és Szent László szobrát.
Az ünnepi szónok Keresztes Olivér kolozsi plébános szentbeszédében elmondta: „A mai ünnep igazából a halál fölötti ismételt győzelmet helyezi előtérbe: Isten a Szűzanya testét és lelkét részesítette a halhatatlan dicsőségben és örömben, hiszen nem lehet, hogy az a Szűz, az a Nő, aki hordozta Isten Szent Fiát, testét érintse a halál karma. Ezért mondjuk: testestől-lelkestől felvétetett a mennybe és énekeltük a válaszos zsoltárban: „Uram, jobbodon áll a királynő, arannyal átszőtt ruhában.” Isten megdicsőítette Fia Édesanyját, aki már a mi Édesanyánk és Királynőnk is.”

Nagyboldogasszony napi búcsúk
Szentdemeteren ma 1 órakor kezdődik a búcsús szentmise, szónoka: Potyó Ferenc általános helynök, Gyulafehérvárról.
A nagyváradi székesegyház búcsúja délután 6 órakor kezdődik. A szentmisét Böcskei László megyéspüspök celebrálja, szentbeszédet mond Balogh Attila, budapest-kőbányai plébános. A szendtemeteri és a nagyváradi búcsús szentmiséket rádiónk élő adásban közvetíti.
Máriaradnán 11 órakor az ünnepi szentmisét Roos Márton temesvári megyéspüspök mutatja be. 
A kolozsvári Piarista templomban 11 órakor magyar nyelven lesz búcsús szentmise. Ünnepi szónok: Benedek Károly diakónus.
A Szatmári Egyházmegyében a túrterebesi, erdődi, nagymajtényi, felsőbányai, szamosdarai és hosszúmezői templomok rendelkeznek Nagyboldogasszony titulussal. Búcsúmiséjükre ma 11 órától kerül sor. Túrterebesen Schönberger Ferenc tiszteletbeli kanonok; Erdődön Vojtku László, a szatmárnémeti Szentlélek templom plébánosa; Nagymajtényban Dudás Miklós sárközújlaki plébános; Felsőbányán László Rezső kapnikbányai plébános; Szamosdarán Hankovszky Ferenc püspöki helynök; Hosszúmezőn pedig Reszler Mihály máramarosi főesperes mond szentbeszédet. 
Az oroszhegyi egyházközségben a búcsú fél 1-kor kezdődik, Péter Arthur kézdikővári lelkész szentbeszédével.
Felsőboldogfalván déli 12 órakor az ünnepi szentmisét Hajdó Vilmos nyugalmazott plébános mutatja be. Kovács Péter Pál gyergyóremetei segédlelkész prédikál.
Marosszentkirályon és Gyergyószárhegyen is 12 órakor lesz az ünnepi búcsús szentmise.
A csíkszentgyörgyi egyházközség is ünnepel. Jó idő esetén a Pósa-hegyi Nagyboldogasszony kápolnánál délben 12 órakor kezdődik a szentmise, eső esetén ugyanebben az időpontban a helyi plébániatemplomban. Az ezeréves gyimesi határ melletti, kontumáci Nagyboldogasszony-templomnál szintén délben kezdődik a búcsús szentmise. Ez lesz a gyimesi, idén 18. életévüket betöltő fiatalok hálaadó szentmiséje is. 
Nagyboldogasszony ünnepén Csíkkarcfalván is búcsús szentmisét tartanak. Csíkkarcfalva és Jenőfalva közös templomában fél 1-kor kezdődik az ünnepi szentmise.
A Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt mikelakai templomban este 6 órakor kezdődik a magyar nyelvű templombúcsúi szentmise, főcelebránsa Pozsonyi Dániel arad-ségai káplán lesz. 

CsIT 2014
A csíksomlyói Ifjúsági Találkozón ma délelőtt a 10 órakor kezdődő tanítás témája: kapcsolatom a testvérekkel és közösséggel. Este tartják a Made by God tehetségkutató versenyt, ezt követi a Psallite és Új Remény koncertje.

Zarándoknap a Mária Úton
A Mária Út teljes szakaszán hagyományteremtő céllal indít a családokért zarándoklatot a Mária Út Egyesület augusztus 16-án, szombaton.
Csíksomlyón délután 5 órakor keresztút kezdődik a Jézus hágón. A hálaadó szentmisét, melyet rádiónk közvetít, este 7 órakor a kegytemplomban Jakubinyi György érsek végzi. Este 9 órától reggelig virrasztás lesz a kegytemplomban a magyar családokért.
A szatmári szakasz végigjárását záró szentmisét este 7 órától a nagykárolyi Fatimai Szűz Mária templomban Schönberger Jenő püspök mutatja be.
Székelyudvarhelyről reggel 7 órakor lesz az indulás autóbusszal Szentegyházára. 8 órakor indul a gyalogos zarándoklat vissza Székelyudvarhelyre.
Székelyudvarhelyen az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap keretében a záró szentmisét délután 5 órakor az Erdélyi Mária Rádió helyi kápolnájában Tamás József püspök mutatja be. Jelen lesz dr. Szabó Tamás, aki a Mária Út Egyesület és a magyarországi Mária Rádió elnöke.
Az egy napos zarándoklat résztvevői a Mária Út közel 200 szakaszán egy időben gyalogolnak majd átlagosan 25 kilométert. A zarándoklatra várnak mindenkit egyénileg vagy közösségben, végig a Mária Út mentén Nagykárolytól, Csíksomlyóig!

Előadás és könyvbemutató körút
Isten dicsősége nyilvánuljon meg címmel előadás-körútra indul Szilágyi László, a Mária Rádió önkéntes műsorvezetője. Az előadások végén bemutatásra kerül a Te érted amit olvasol? könyvsorozat legújabb kiadása, a János evangélium negyedik, befejező része. Ma este 8 órától a csíktaplocai plébánia hittantermében várják az érdeklődőket.

300 éves az ákosfalvi plébánia
1714-ben, háromszáz éve alapították a jezsuita szerzetesek az ákosfalvi Szent István egyházközséget, kis kápolnát építve, amelynek helyét 150 évvel később vette át a jelenlegi templom. Szombaton 12 órától kettős ünnep lesz a közösségben: az egyházközség alapításának kerek évfordulójára emlékeznek és a templom búcsúünnepségét tartják. A főcelebráns Oláh Dénes főesperes lesz. Az ünnepi szentbeszédet Simó Ferenc jezsuita atya mondja. A szentmisén a marosvásárhelyi Cantuale vocal qvintet énekel.

Időjárás:
Egy közelgő hidegfront miatt ismét esőre, záporokra, zivatarokra készülhetünk. Hevesebb zivatarok az ország nyugati részén alakulhatnak ki. A hőmérséklet pár fokkal visszaesik. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 29°C között alakul. Többfelé feltámad a szél, az esőzések alatt élénkké válik.

MRE – Hírszolgálat, 2014. augusztus 15.

About the author

maradmin

Leave a Comment