2014. augusztus 20. – Hírek és programajánló

H Í R E K   R E G G E L

Elismerés a Caritasnak

Tegnap Magyarország Miniszterelnöke Külhoni Magyarságért Díjjal tüntette ki a Gyulafehérvári Caritast. A Külhoni Magyarságért Díjat 1995 óta minden évben olyan szervezeteknek és személyeknek ítélik oda, akik a határon túl élő magyar közösségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végeznek. „Az ünnepség keretében méltatták a Caritas 24 éves, Erdély 7 megyéjében zajló sokrétű szociális, karitatív tevékenységét, mellyel több, mint 30 ezer személyt támogat. A díj jelzés értékű, amely aláhúzza, hogy az egyházi szociális szervezetek hozzájárulnak az külhoni magyar nemzetrészek megmaradásában, gyarapodásában” – mondta a díjat átvevő Ludescher László, a Szociális Gondozás ágazat igazgatója.

Szent István napi búcsúk

Ma van Szent István király, országalapító főünnepe.

Perkőn a Szent István napi búcsús szentmise ma délben 12 órakor kezdődik. Fél 11-kor indul a zarándokok körmenete Perkőre. Útközben elvégzik a keresztúti ájtatosságot. Az ünnepi szónok Kovács Sándor kolozsvári főesperes-plébános lesz. A liturgikus zenei szolgálatot a kézdiszentléleki egyházi énekkar biztosítja, Dávid Emil kántor vezénylése alatt.

Rádiónk élőben közvetíti az ünnepi szentmisét, hogy azok, akik nem tudnak elzarándokolni a Perkőre, lélekben ott lehessenek.

Csíkajnád idén jubileumi évet ünnepel, ugyanis a falu első kápolnáját 1514-ben építtette Szent István király tiszteletére az ajnádi székely főnemesi család, Bernád Balázs és családja. A templomépítés 500. évfordulójának megünneplése ma délelőtt 11 órakor kezdődik. Az ünnepi búcsús szentmise szónoka Jakubinyi György gyulafehérvári érsek lesz, aki ezen alkalomból megáldja a felújított templomot és a templomban elhelyezésre kerülő emléktáblát is.

Kolozsváron, a Donáth úti Szent István templom búcsúünnepét délután 6 órakor tartják. Szentbeszédet mond Marton József nagyprépost, teológiai tanár.

Délután 5 órakor Kolozsvár Főterén a történelmi egyházak képviselői megáldják a Kárpát-medence Kenyerét. A 200 kilós kenyeret Szolnok városa ajánlotta fel a Kolozsvári Magyar Napokra.

A pécsi Magyarok kenyerét a Szent István templom búcsús szentmiséjén dr. Marton József nagyprépost, teológiai tanár fogja megáldani.

Az aradi minorita templomban a délután 5 órakor kezdődő ünnepi szentmisén emlékeznek meg első királyunkról. A misét követően, a Szent István tiszteletére emelt mellékoltárnál, Benczur Gyula festőművész 1901-ben készített Szent István felajánlja a koronát című képének másolatánál a jelenlevők közösen imádkoznak nemzetünkért.

A mezőbándi templomban augusztus 20-án, 11 órakor a búcsús szentmise szónoka Thorday Attila atya lesz Szegedről.

Jótékonysági motorostúra

Böjte Csaba atya gyimesbükki gyermekotthona javára augusztus 23-án, szombaton motorostúrát szerveznek az árva gyerekek megsegítéséért. Az indulás délután 3 órakor lesz a székelyudvarhelyi Márton Áron térről.

Könyvbemutató Sepsiszentgyörgyön

Ma este 7 órától a brassói Szent Kereszt templomban Isten dicsősége nyilvánuljon meg címmel előadást tart Szilágyi László, a Mária Rádió önkéntes műsorvezetője. Az előadás végén bemutatásra kerül a Te érted amit olvasol? könyvsorozat legújabb kiadása, a János evangélium negyedik, befejező része.

Ötszáz éves a csíksomlyói Szűzanya szobra

A csíksomlyói kegytemplom - pápai kisbazilika legdrágább kincse az Oltáriszentség után a Szűzanya csíksomlyói kegyszobra. A világon ismert kegyszobrok közül a legnagyobb. A szobor alkotásának ötszáz éves évfordulója alkalmából jubileumi Mária-évet hirdetnek a kegyhelyen 2014. szeptember 14-től 2015. szeptember 15-ig. A jubileumi év minden egyes napjára Ferenc pápa teljes búcsút engedélyezett a szokott feltételekkel.

Szeptember 14-én a fél 11 órakor kezdődő szentmisén Jakubinyi György érsek úr nyitja meg a jubileumi Mária-évet. – tájékoztatott Urbán Erik ferences atya, a csíksomlyói pápai kisbazilika templomigazgatója.

Ünnepelni hívjuk hallgatóinkat Székelyudvarhelyre

Öt évvel ezelőtt Szűz Mária királynő ünnepén, 2009. augusztus 22-én áldotta meg Tamás József püspök rádiónk második stúdióját a székely anyavárosban. Az 5. évfordulón, péntek délután 5 órakor kezdődő búcsús szentmisén György Imre újmisés vezetésével adunk hálát a megtett útért. Az ünnep előestéjén szentségimádást végzünk, melybe hallgatóink is bekapcsolódhatnak lélekben, közvetítésünk este 8 órától kezdődik. Pénteken délután negyed 5-től közvetítjük a helyszínen összegyűlt hallgatókkal imádkozott rózsafüzért, majd azt követően az ünnepi primiciás szentmisét is. A szentségimádásra és a búcsúra szeretettel várjuk kedves hallgatóinkat!

MRE - Hírszolgálat, 2014. augusztus 20.

About the author

maradmin

Leave a Comment