2014. augusztus 21. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Ötszáz éves a csíkajnádi templom
Csíkszentmihály filiájában, Ajnádon, tegnap a templomépítés 500. évfordulóját ünnepelte a helyi közösség. Ez alkalomból az elmúlt időszakban felújított templomot is megáldotta Jakubinyi György érsek. Prédikációját az államalapító Szent István személye köré fűzte. Hangsúlyozta, a szent ember az, aki már földi létében életvitelével, magatartásával célba ér az örök boldogság felé vezető úton. „Ilyen volt Szent István is, az első olyan katolikus keresztény király, akit utólag a püspökök helyett maga a pápa avatott szentté” – nyomatékosított az érsek.
Az ünnepi szentmise végén Tankó Szilveszter László plébános hálát adott az elmúlt évszázadokért, a közösség fennmaradásáért. Mint fogalmazott, Jakubinyi György érsek jelenléte a jeles évfordulós ünnepségen megerősítést jelent a helyi közösség számára. –adta hírül a székelyhon.ro honlap.

Szent István az egyházra építette országát
Tegnap a szatmári székesegyházban Schönberger Jenő püspök szentbeszédében a keresztény alap nélkülözhetetlenségéről, az egyház építésének fontosságáról beszélt: „Szent István a kereszténységbe fektette a bizalmát, ami által biztos alapokra helyezte azt az országot és népet, amit Isten rábízott. Ő az egyházra építette az életét és az országát. Ma mindenek előtt a szentre tekintünk föl, aki felajánlotta önmagát, teljes családját az Istennek, és ezzel mutatott példát népének, hogy nincs más út a jövő felé, csak az Isten útja. Ezt az utat maga Jézus jelölte ki számunkra, ő az alapja az egyházunknak.”A szentmisét követően megkoszorúzták a székesegyház bejárata melletti Szent István szobrot.

Szent István-napi búcsú Perkőn
Több ezer erdélyi és anyaországi zarándok vett részt tegnap a kézdiszentléleki Perkőn megtartott Szent István-napi búcsún. Kovács Sándor kolozsvári főesperes-plébános szentbeszédében kihangsúlyozta: „Őseink helyt álltak, megtették kötelességüket. Most rajtunk a sor. Mi alakítjuk népünk sorsát. Ezért életünk legyen a kereszténységgel átitatva. Továbbra is a kereszténységben akarunk élni, mert ez az egyetlen záloga annak, hogy évezredekig fent maradjon népünk és teljesítse azt a feladatot az emberiség nagy családjában, amit a mindenható Isten számára kijelölt.”

Megszentelték a Kárpát-medence Kenyerét
Tegnap Kolozsvár Főterén megáldották Szolnok városa által felajánlott 200 kilós kenyeret. Képviseltették magukat az erdélyi magyar történelmi egyházak: római katolikus részről: Dr. Marton József nagyprépost, teológiai tanár, református részről Szegedi László esperes, az unitárius egyházat Rácz Norbert lelkész képviselte, valamit jelen volt és áldást mondott Fehér Attila evangélikus-lutheránus főtanácsos. Beszédeikben a Kolozsvárra elhozott kenyér a magyarság szimbolikus összetartozásának kifejeződését emelték ki. Azt is megtudhattuk, hogy a 200 kilós kenyérhez a búzaliszt a Kunságból, a kovász Délvidékről, Erdélyből a só valamint burgonya érkezett Szolnokra, a forrásvizet Kárpátaljáról, a burgonyát pedig a Felvidékről gyűjtötték egybe.

Búcsú a kolozsvári Szent István templomban
A kolozsvári Donát-úti templomban a szentmise szónoka dr. Marton József nagyprépost, dékán homíliájában kitért arra, nem sok nemzet dicsekedhet azzal, hogy államalapító királya szent, s meg kell emlékezni arról is, hogy az Árpád-ház boldogot és szentet adott a magyar népnek. Szent István az egyenes utat választotta, sziklára építette országát, melynek alapja a kereszténység, s mely 900 évig kitartó fundamentumot jelentett. A szentmise végén megáldották a Magyarok kenyerét, majd felszeletelték, s kiosztották.

Szent István-napi ünnepség Aradon
Tegnap az arad-belvárosi katolikus templomban Blénesi Róbert ferences házfőnök szentbeszédében Szent István állam- és egyházalapozás munkáját, áldozatvállalását méltatta. Ő összekötő híd próbált lenni Isten és nemzetünk között, miközben a semmiből, kősziklára építette egyházunkat, a törvényeivel hosszú távra biztosította nemzetünk létét, megmaradását a Kárpát-medencében.
Munkája nem volt zavartalan, hiszen a nemzet egy része lázongott, nem akart engedelmeskedni szent királyunknak, aki nem véletlenül bízta országát és nemzetét Szűz Mária jelképében Istenre. A szentmise végén a Szent István felajánlja a koronát című festménynél a hívekkel közösen fohászkodtak állam- és egyházalapító királyunkhoz.

Elismerés a Caritasnak
Magyarország Miniszterelnöke Külhoni Magyarságért Díjjal tüntette ki a Gyulafehérvári Caritast. A díj jelzés értékű, amely aláhúzza, hogy az egyházi szociális szervezetek hozzájárulnak az külhoni magyar nemzetrészek megmaradásában, gyarapodásában. Az eseményről a mai Déli magazinban bővebben hallhatnak.

Szent László Családi Nap a nagyváradi Püspöki Palota kertjében
A Nagyváradi Püspökség, a Szent László Római Katolikus Líceum és a Nagyváradi Szigligeti Színház augusztus 23-án, délután 4 órától Szent László Családi Napot szervez a Püspöki Palota kertjében. Ez alkalommal a Székesfehérváron bemutatott Koronázási Ünnepi Játékokban felcsendült dalokat a nagyváradi érdeklődők is meghallgathatják. Közreműködik a Szent László Római Katolikus Líceum gyermekkórusa, illetve Benedekffy Kata szoprán énekesnő, aki a Napba öltözött Asszony, a Boldogságos Szűz Mária szerepét tölti be

Időjárás:
Napközben számíthatunk esőre, záporok, zivatarok kialakulására. A hideg front, amely elérte hazánkat csak pénteken vonul el. Napközben főleg nyugaton a hőmérséklet 31°C fölé emelkedhet.

MRE – Hírszolgálat, 2014. augusztus 21.


H Í R E K   R E G G E L

Ötszáz éves a csíkajnádi templom
Csíkszentmihály filiájában, Ajnádon, tegnap a templomépítés 500. évfordulóját ünnepelte a helyi közösség. Ez alkalomból az elmúlt időszakban felújított templomot is megáldotta Jakubinyi György érsek. Prédikációját az államalapító Szent István személye köré fűzte. Hangsúlyozta, a szent ember az, aki már földi létében életvitelével, magatartásával célba ér az örök boldogság felé vezető úton. „Ilyen volt Szent István is, az első olyan katolikus keresztény király, akit utólag a püspökök helyett maga a pápa avatott szentté” – nyomatékosított az érsek.
Az ünnepi szentmise végén Tankó Szilveszter László plébános hálát adott az elmúlt évszázadokért, a közösség fennmaradásáért. Mint fogalmazott, Jakubiny György érsek jelenléte a jeles évfordulós ünnepségen megerősítést jelent a helyi közösség számára. –adta hírül a székelyhon.ro honlap.

Szent István az egyházra építette országát
Tegnap a szatmári székesegyházban Schönberger Jenő püspök szentbeszédében a keresztény alap nélkülözhetetlenségéről, az egyház építésének fontosságáról beszélt: „Szent István a kereszténységbe fektette a bizalmát, ami által biztos alapokra helyezte azt az országot és népet, amit Isten rábízott. Ő az egyházra építette az életét és az országát. Ma mindenek előtt a szentre tekintünk föl, aki felajánlotta önmagát, teljes családját az Istennek, és ezzel mutatott példát népének, hogy nincs más út a jövő felé, csak az Isten útja. Ezt az utat maga Jézus jelölte ki számunkra, ő az alapja az egyházunknak.”A szentmisét követően megkoszorúzták a székesegyház bejárata melletti Szent István szobrot.

Szent István-napi búcsú Perkőn
Több ezer erdélyi és anyaországi zarándok vett részt tegnap a kézdiszentléleki Perkőn megtartott Szent István-napi búcsún. Kovács Sándor kolozsvári főesperes-plébános szentbeszédében kihangsúlyozta: „Őseink helyt álltak, megtették kötelességüket. Most rajtunk a sor. Mi alakítjuk népünk sorsát. Ezért életünk legyen a kereszténységgel átitatva. Továbbra is a kereszténységben akarunk élni, mert ez az egyetlen záloga annak, hogy évezredekig fent maradjon népünk és teljesítse azt a feladatot az emberiség nagy családjában, amit a mindenható Isten számára kijelölt.”

Megszentelték a Kárpát-medence Kenyerét
Tegnap Kolozsvár Főterén megáldották Szolnok városa által felajánlott 200 kilós kenyeret. Képviseltették magukat az erdélyi magyar történelmi egyházak: római katolikus részről: Dr. Marton József nagyprépost, teológiai tanár, református részről Szegedi László esperes, az unitárius egyházat Rácz Norbert lelkész képviselte, valamit jelen volt és áldást mondott Fehér Attila evangélikus-lutheránus főtanácsos. Beszédeikben a Kolozsvárra elhozott kenyér a magyarság szimbolikus összetartozásának kifejeződését emelték ki. Azt is megtudhattuk, hogy a 200 kilós kenyérhez a búzaliszt a Kunságból, a kovász Délvidékről, Erdélyből a só valamint burgonya érkezett Szolnokra, a forrásvizet Kárpátaljáról, a burgonyát pedig a Felvidékről gyűjtötték egybe.

Búcsú a kolozsvári Szent István templomban
A kolozsvári Donát-úti templomban a szentmise szónoka dr. Marton József nagyprépost, dékán homíliájában kitért arra, nem sok nemzet dicsekedhet azzal, hogy államalapító királya szent, s meg kell emlékezni arról is, hogy az Árpád-ház boldogot és szentet adott a magyar népnek. Szent István az egyenes utat választotta, sziklára építette országát, melynek alapja a kereszténység, s mely 900 évig kitartó fundamentumot jelentett. A szentmise végén megáldották a Magyarok kenyerét, majd felszeletelték, s kiosztották.

Szent István-napi ünnepség Aradon
Tegnap az arad-belvárosi katolikus templomban Blénesi Róbert ferences házfőnök szentbeszédében Szent István állam- és egyházalapozás munkáját, áldozatvállalását méltatta. Ő összekötő híd próbált lenni Isten és nemzetünk között, miközben a semmiből, kősziklára építette egyházunkat, a törvényeivel hosszú távra biztosította nemzetünk létét, megmaradását a Kárpát-medencében.
Munkája nem volt zavartalan, hiszen a nemzet egy része lázongott, nem akart engedelmeskedni szent királyunknak, aki nem véletlenül bízta országát és nemzetét Szűz Mária jelképében Istenre. A szentmise végén a Szent István felajánlja a koronát című festménynél a hívekkel közösen fohászkodtak állam- és egyházalapító királyunkhoz.

Elismerés a Caritasnak
Magyarország Miniszterelnöke Külhoni Magyarságért Díjjal tüntette ki a Gyulafehérvári Caritast. A díj jelzés értékű, amely aláhúzza, hogy az egyházi szociális szervezetek hozzájárulnak az külhoni magyar nemzetrészek megmaradásában, gyarapodásában. Az eseményről a mai Déli magazinban bővebben hallhatnak.

Szent László Családi Nap a nagyváradi Püspöki Palota kertjében
A Nagyváradi Püspökség, a Szent László Római Katolikus Líceum és a Nagyváradi Szigligeti Színház augusztus 23-án, délután 4 órától Szent László Családi Napot szervez a Püspöki Palota kertjében. Ez alkalommal a Székesfehérváron bemutatott Koronázási Ünnepi Játékokban felcsendült dalokat a nagyváradi érdeklődők is meghallgathatják. Közreműködik a Szent László Római Katolikus Líceum gyermekkórusa, illetve Benedekffy Kata szoprán énekesnő, aki a Napba öltözött Asszony, a Boldogságos Szűz Mária szerepét tölti be.

Időjárás:
Ismét hűvös reggelre ébredtünk, és sokfelé, napközben számíthatunk esőre, záporok, zivatarok kialakulására. A hideg front, amely elérte hazánkat csak pénteken vonul el. Napközben főleg nyugaton a hőmérséklet 31°C fölé emelkedhet.

MRE – Hírszolgálat, 2014. augusztus 21.

About the author

maradmin

Leave a Comment