2014. augusztus 6. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

X. Családos tábor
Ezen a héten Gyimesfelsőlokon a gyulafehérvári főegyházmegye családpasztorációs munkacsoportja szervezésében családos tábor zajlik. Mottója: „A hívek sokaságának pedig egy volt a szíve-lelke.” A tábor témája: a szerető kommunikáció. Lelki vezetője Jakabos Barnabás jezsuita szerzetes a Marosvásárhelyi Egyetemi Lelkészségről. A X. Családos táborról a mai Déli magazinban bővebben hallhatnak.

Zarándoklat boldogemlékű Áron püspök szentté avatásáért
Szeptember 9-11. között harmadik alkalommal szerveznek zarándoklatot Márton Áron püspök nyomdokain, melynek során felkeresik szülőfaluját, kápláni és plébánosi szolgálatának néhány helyét, püspökké szentelésének templomát, börtönéveinek leghírhedtebb helyszínét. A zarándoklatnak a közös imádság és napi szentmiseáldozat adja a lelki keretet, Kovács Gergely posztulátor vezetésével. Jelentkezni lehet augusztus 31-ig, a 0726-107002-es vagy a 0744-472178-as telefonszámokon.

FerBiT hetedszer
Augusztus 28. és szeptember 2. között kerül sor a VII. Ferences Biciklis Zarándoklatra, amelynek mottója: „Áldott légy, Uram, és minden alkotásod!”
Az idei biciklis zarándoklat útvonala: Gyergyószentmiklós – Gyilkos-tó – Háromkút – Gyimesek – Káronta – Csobányos – Egerszék – Csíksomlyó. A résztvevők – akik hegyi kalandtúrára és túróspuliszka-főzőversenyre is számíthatnak – két napot tölthetnek a Gyimes völgyében, és így alkalmuk lesz megismerniük Erdély egyik legszebb táját, a Gyimesi-havasokat.
Jelentkezni augusztus 20-ig lehet a 0741-940171-es telefonszámon. Bővebb információk a ferbit.ro honlapon olvashatók.

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara őszi felvételit hirdet a kolozsvári tagozat képzéseire
A kar hittantanár és vallástudomány szakon nyújt egyetemi diplomát. Azok a hallgatók, akik ezek mellett más szakot is szeretnének végezni, magánösztöndíjat igényelhetnek. A szociális munka iránt érdeklődők választhatnak a két előbbi képzés közül, és magánösztöndíjjal elvégezhetik a teljes szociális munkás képzést. Érdeklődni lehet a 0748-659284-es telefonszámon. Szeptember 8-13 között lehet jelentkezni a Mária Rádió honlapján található elérhetőségen. (http://rocateo.ubbcluj.ro)

Közeleg a CSIT
A Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó várja a fiatalokat augusztus 12. és 16. között. Már több mint 550 fiatal jelentkezett be. Az idei helyszín a csíksomlyói Szent István Kollégium épülete és udvara. A rendezvényre színes program készül, benne előadások, ifjúsági szentmisék, zenés produkciók, koncert és kiscsoportos tevékenységek. Még mindig lehet jelentkezni. További részletek a csitinfo.ro oldalon találhatók.

Kollégiumi helyek ősztől
A székelyudvarhelyi ferences közösség az új tanévben is szívesen fogadja a Szent Antalról Nevezett Kollégiumba, azokat a nyolcadik osztályt végzett fiúkat, akik Székelyudvarhelyen tanulnak és katolikus környezetben szeretnének lakni.
A felvételnél figyelembe veszik azt, ha érdeklődést mutatnak a papi vagy szerzetesi hivatás iránt, vagy szociálisan hátrányos helyzetűek, sokgyermekes családból valók, és anyagilag nem tudnák fedezni a bentlakást. További részletekért augusztus 15-éig lehet érdeklődni a 0740-865546-os telefonszámon.

A kolozsvári Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia diákotthona felvételt hirdet keresztény diákok számára, a 2014/2015-ös tanévre. A kollégiumi helyekre pályázhatnak olyan egyetemi hallgatók, akik kolozsvári felsőoktatási képzésben részesülnek. A kitöltendő dokumentumokat, pályázati ígény esetén, email-ben küldik el és legkésőbb augusztus 22-ig várják vissza. További információk a 0752-589266-os telefonszámon igényelhetők.

Választó káptalant tart a Ferences Világi Rend
Augusztus 7–9. között választó káptalant tart a csíksomlyói kegyhelyen a Ferences Világi Rend Kelet-erdélyi Régiója. A káptalanra – amelynek fővédnöke Bőjte Mihály csíksomlyói házfőnök – háromévente kerül sor. Igen lényeges esemény a nagy ferences család különböző rendjéhez, így a világi rendbe tartozók életében is, ugyanis nem csupán egy szokásos találkozóról van szó, hanem ünnepről.
„A káptalant mindig a megtérés szellemében kell ünnepelni, egy tökéletesebb életre igyekezve a Regula szerint. A káptalanon minden személyes ambíciót és érdeket ki kell küszöbölni. Mindent a szolgálat szellemében kell tenni Jézus példájára” – áll Vákár Katalinnak, a világi rend regionális tanácsa vezetőjének közleményében.

Időjárás:

Ma ismét sok a felhő felettünk, és továbbra is számítani kell zápor, zivatar, heves eső kialakulására. Az északi szél többfelé megélénkül. A délelőtti 15-20°C-ot követően napközben az ország nagy részén 25-30°C várható.

MRE - Hírszolgálat, 2014. augusztus 6.


H Í R E K   R E G G E L

A tábor hegyi megdicsőülés
Ma van Urunk színeváltozásának ünnepe, amely a Tábor-hegyi megdicsőülésre irányítja tekintetünket. Urunk színeváltozása a szatmári egyházmegyében található sándorhomoki templom titulusa. A búcsús szentmisét ma 11 órától tartják, Molnár Eduárd pusztadaróci lelkész prédikációjával.
A színében elváltozott Üdvözítő ünnepe, a csíksomlyói plébániához tartozó és a Kis Somlyó hegyén található Salvátor kápolna búcsúünnepe is egyben. Az ünnepi szentmise ma délelőtt 11 órától lesz a kápolnánál.

Fogadalmi ünnep Atyhában
A dologtiltó napot elődeink engesztelésnek szánták: a múlt század elején számos veszteség érte Atyhát. Harangjai „háborúba mentek”, egy szélvihar alkalmával pedig ledőlt a templomtorony. Újjáépítésére 1927-től kerülhetett sor. 1928. augusztus első vasárnapján ültek először fogadalmi ünnepet, amelyet az elmúlt évekig kivonulással, szabadtéri misével tartottak a Fenyves fölötti, korábban emlék-, majd fogadalmi kápolnánál. Atyhában, ma délelőtt a 11 órakor kezdődő liturgiára a templomban kerül sor, hogy megkönnyítsék az idősek részvételét – tudtuk meg Gergely Géza címzetes esperestől, atyhai plébánostól.

X. Családos tábor
Ezen a héten Gyimesfelsőlokon a gyulafehérvári főegyházmegye családpasztorációs munkacsoportja szervezésében családos tábor zajlik. Mottója: „A hívek sokaságának pedig egy volt a szíve-lelke.” A tábor témája: a szerető kommunikáció. Lelki vezetője Jakabos Barnabás jezsuita szerzetes a Marosvásárhelyi Egyetemi Lelkészségről. A X. Családos táborról a mai Déli magazinban bővebben hallhatnak.

Zarándoklat boldogemlékű Áron püspök szentté avatásáért
Szeptember 9-11 között harmadik alkalommal szerveznek zarándoklatot Márton Áron püspök nyomdokain, melynek során felkeresik szülőfaluját, kápláni és plébánosi szolgálatának néhány helyét, püspökké szentelésének templomát, börtönéveinek leghírhedtebb helyszínét. A zarándoklatnak a közös imádság és napi szentmiseáldozat adja a lelki keretet, Kovács Gergely posztulátor vezetésével. Jelentkezni augusztus 31-ig lehet, a 0726-107002-es vagy a 0744-472178-as telefonszámokon.

Kollégiumi helyek ősztől
A székelyudvarhelyi ferences közösség az új tanévben is szívesen fogadja a Szent Antalról Nevezett Kollégiumba, azokat a nyolcadik osztályt végzett fiúkat, akik Székelyudvarhelyen tanulnak és katolikus környezetben szeretnének lakni.
A felvételnél figyelembe veszik azt, ha érdeklődést mutatnak a papi vagy szerzetesi hivatás iránt, vagy szociálisan hátrányos helyzetűek, sokgyermekes családból valók, és anyagilag nem tudnák fedezni a bentlakást. További részletekért augusztus 15-éig lehet érdeklődni a 0740-865546-os telefonszámon.

A kolozsvári Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia diákotthona felvételt hirdet keresztény diákok számára, a 2014/2015-ös tanévre. A kollégiumi helyekre pályázhatnak olyan egyetemi hallgatók, akik kolozsvári felsőoktatási képzésben részesülnek. A kitöltendő dokumentumokat, pályázati ígény esetén, email-ben küldik el és legkésőbb augusztus 22-ig várják vissza. További információk a 0752-589266-os telefonszámon igényelhetők.

Választó káptalant tart a Ferences Világi Rend
Augusztus 7–9. között választó káptalant tart a csíksomlyói kegyhelyen a Ferences Világi Rend Kelet-erdélyi Régiója. A káptalanra – amelynek fővédnöke Bőjte Mihály csíksomlyói házfőnök – háromévente kerül sor. Igen lényeges esemény a nagy ferences család különböző rendjéhez, így a világi rendbe tartozók életében is, ugyanis nem csupán egy szokásos találkozóról van szó, hanem ünnepről.
„A káptalant mindig a megtérés szellemében kell ünnepelni, egy tökéletesebb életre igyekezve a Regula szerint. A káptalanon minden személyes ambíciót és érdeket ki kell küszöbölni. Mindent a szolgálat szellemében kell tenni Jézus példájára” – áll Vákár Katalinnak, a világi rend regionális tanácsa vezetőjének közleményében.

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara őszi felvételit hirdet a kolozsvári tagozat képzéseire
A kar hittantanár és vallástudomány szakon nyújt egyetemi diplomát. Azok a hallgatók, akik ezek mellett más szakot is szeretnének végezni, magánösztöndíjat igényelhetnek. A szociális munka iránt érdeklődők választhatnak a két előbbi képzés közül, és magánösztöndíjjal elvégezhetik a teljes szociális munkás képzést. Érdeklődni lehet a 0748-659284-es telefonszámon. Szeptember 8-13 között lehet jelentkezni a Mária Rádió honlapján található elérhetőségen. (http://rocateo.ubbcluj.ro)

MRE - Hírszolgálat, 2014. augusztus 6.

About the author

maradmin

Leave a Comment