2014. február 10. – Hírek és programajánló

Elhunyt Kostelek papja
Salamon Antal szentszéki tanácsos, plébános, életének 80., papságának 56. évében február 8-án halt meg. Temetése Kosteleken ma déli 12 órakor, a plébániatemplomból a helyi római katolikus temetőben lesz. Salamon Antal plébános Lujzi Kalagorban született 1934. november 10-én. A moldvai magyarság azon hű és első ágacskája, akit Istenszolgája Márton Áron püspök 1946-ban „ingyenes tanulónak fölvett” a székelyudvarhelyi Római Katolikus Gimnáziumba, és aki „a következő évben magával hozta Horváth Antalt.” A középiskolát Gyulafehérváron fejezte be. Teológiai tanulmányait a Hittudományi Főiskolán végezte.
1958. június 1-én Márton Áron szentelte pappá, amiről így vallott: „nem lehetek más, csak jó pap.” Marosillyén káplán, majd a dévai Szent Antal plébánia lelkésze. A diktatúra zaklatásai alatt kapta azt sokkot, ami beszédében néha megnyilvánult, de nem a liturgia végzése közben vagy a katekéziskor. 1978-tól egészen haláláig a gyulafehérvári főegyházmegye legkeletibb és nagy kerülővel megközelíthető plébániájának, Kosteleknek és a hozzá tartozó Magyarcsügésnek és Gyepecének lett mindhalálig hű lelkipásztora. Híveit hűségre, a gyerekeket hitre és kultúrára nevelte. Felkarolta és ápolta Boldog Rupert Mayer emlékét. Két éve, hogy a szenvedő Krisztusnak lett csendes osztályosa. Tudjuk, hogy „akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, miként a csillagok.” Add meg, Urunk, hogy hitvalló élete jutalmául dicsőségedben szentjeiddel együtt boldog legyen!


 Vasárnap a szentegyházi Szent András-plébániatemplomban, majd a Gábor Áron Művelődési Házban ünnepelték a település harmadik generációját. Az idősekről, a betegekről és a családokról emlékeztek meg a szentmisén, majd kiszolgáltatták a betegek kenetét a plébániatemplomban. Az ünneplés meghívottjaként Böjte Csaba atya Jézus példája nyomán arra biztatta a hallgatóságot: legyenek erő, vigasztalás ott és azok számára, ahová, akik körébe Isten állította őket. A helybéli műkedvelő csoportok és a dévai Szent Ferenc Alapítvány szentegyházi gyermekei zenével, tánccal, színpadi produkciókkal kedveskedtek az ünnepelteknek, majd a Szent Gellért Alapítvány jóvoltából élelmiszercsomagot kaptak a hetven év felettiek. Ugyanakkor átadták Csaba testvérnek azokat az adományokat, amelyeket meglepetésképpen a szentegyháziak gyűjtöttek számukra.


 A Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ szervezésében, Marosvásárhelyen tegnap ökumenikus istentisztelettel kezdődött a Házasság Hete. Ma 18.00 órától a Deus Providebit Ház nagytermében „Mese a párkapcsolatról” címmel Kádár Annamária pszichológus tart előadást. (Egész heti program: www.csalad.ro)


 A csíksomlyói kegytemplomban ma este, a 6 órakor kezdődő szentmise keretében folytatódik a Böjte Csaba atya által meghirdetett Szent Ferenc kilenced. A hetedik alkalom témája: „Szent Ferenc és az anyagi javak!” A szentmisét Rádiónk is közvetíti.


 Márton Áron Kolozsváron
1939. február 12-én a püspökszentelés meghatározó eseményének színhelye volt az idén 665 éves kolozsvári Szent Mihály templom. A felejthetetlen főpásztor, Isten szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulója tiszteletére tegnap ünnepi rendezvénysorozat kezdődőtt a kolozsvári Szent Mihály-plébánia szervezésében.
Ma délelőtt 11 órakor tartják a Márton Áron tiszteletére rendezett tárlat megnyitóját a Szent Mihály-templom keresztelő (Sleunig)-kápolnájában. Szaktanácsadó Hegedűs Enikő művészettörténész.
17.00 órakor a Nőszövetség, Szentegyház utcai 2. szám alatti dísztermében, Ferenc pápától kölcsönzött mottóval: Szentnek lenni nem kevesek előjoga, hanem mindenki hivatása dr. Kovács Gergely, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője, Márton Áron boldoggáavatási ügyének posztulátora tart előadást. A zenei műsort dr. Potyó István karnagy állította össze. Ezt az előadást február 12-én, szerdán 10.00 órától meghallgathatjuk itt a Mária Rádióban.

Szintén ma, 19.00 órától a Szent Mihály templomban a marosvásárhelyi Mustármag Énekegyüttes a Népemért vállalom című, Márton Áron tiszteletére írt zeneművet adja elő.


 Február 11-én, kedden 17.00 órakor a Nőszövetség dísztermében dr. Marton József nagyprépost, egyháztörténész professzor A 75 éve püspökké szentelt Márton Áron címen tart előadást. Fellép Bogdán Zsolt színművész.


 Február 12-én szerdán 18.00 órától a Szent Mihály templomban ünnepi főpásztori szentmisét celebrál Jakubinyi György érsek. Ezt követően emléktáblát lepleznek le és áldanak meg, ugyanakkor megkoszorúzzák a templom mellett álló Márton Áron szobrot. Ezt a szentmisét Rádiónk élőben fogja közvetíteni.
A szerdai ünnepi szentmisére zarándokoljunk Kolozsvárra, ünnepeljünk együtt. 75 évvel ezelőtt is sok-sok székely zarándokolt Kolozsvárra örömmel és hálával a lelkükben, amiért a gondviselés ebből a népből emelte ki a főpásztort. Autóbusz indul Csíkszeredából reggel 8 órakor. A zarándoklathoz lehet csatlakozni az útvonal mentén levő helységekből. Jelentkezni lehet Székelyudvarhelyen Máyai Erzsébetnél a 0740-617687-es telefonszámon, vagy a csíksomlyói stúdiónál a 0266-313407-es telefonszámon. A részvételi díj: 50 lej.


 Csíkszentdomokos is Márton Áronra emlékezik február 16-án, vasárnap fél 5 órától. Bemutatóra kerül Az idők mérlegén című, Márton Áron püspökről szóló tanulmánykötet, valamint a Székely Könyvtár sorozat részeként megjelent válogatott írásait és beszédeit tartalmazó könyv. Utána Maksay Ágnes rendező Márton Áron boldoggá avatási pere című film vetítésére kerül sor.
Mindazokat akik nem tudnak elmenni Kolozsvárra, hívjuk szeretettel Csíkszentdomokosra. Az autóbusz Székelyudvarhelyről indul február 16-án vasárnap, 12.30 perckor. Részvételi díj 10 lej. Jelentkezni lehet Székelyudvarhelyen Máyai Erzsébetnél a 0740-617687-es telefonszámon, vagy a csíksomlyói stúdiónál a 0266-313407-es telefonszámon.


 Boldog II. János Pál pápa kezdeményezésére 1992 óta február 11-én tartják a Betegek Világnapját. Évről évre mind többen zarándokolnak el ezen a napon a csíksomlyói kegytemplomba, ahol a szentmise végén a betegek szentségét is kiszolgáltatják. Holnap 10.30 órakor kezdődő szentmisét Urbán Erik ferences templomigazgató celebrálja. A szentmisét a Mária Rádió közvetíteni fogja.
A nagyváradi székesegyházban a Betegek 22. Világnapján, holnap 17.00 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, melynek keretében az egyházmegye hívei részesülhetnek a betegek kenetében. A szentség felvételéhez szükséges, hogy a jelentkezők saját plébániájukon felkészítőn vegyenek részt és a plébánosuk által kiállított igazolással jöjjenek az ünnepi szentmisére.


Ma Sinfalván van örökös szentségimádási nap az erdélyi főegyházmegyében. Február 14-én, pénteken, 19:00 órától a Mária Rádió székelyudvarhelyi kápolnájában a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz plébániához tartozó Forrás közösség tagjai végzik a szentségimádást.


Híreinket tudósítóinktól, valamint szekelyhon.ro, magnificat.ro, csalad.ro és a szatmári és váradi püspökség sajtóirodája és gyulafehérvári érsekség honlapjáról gyűjtöttük.

MRE – Hírszolgálat, 2014. február 10.

About the author

maradmin

Leave a Comment