2014. február 19. – Hírek és programajánló

Megújult a Mária Rádió honlapja
Az elmúlt időben azon dolgozott az erdélyi Mária Rádió csapata, hogy a honlapot megújítsa, a megszokott elemeket lehetőség szerint megőrizve új funkciókkal is gazdagítsák az internetes jelenlétnek ezt a formáját.
Arra kérünk minden hallgatót, miután felfedezték a www.mariaradio.ro címen elérhető megújult honlapot, írják meg véleményüket a mariaradio@mariaradio.ro e-mail címre.


Könyvbemutató Marosvásárhelyen
Sebestyén Péter plébános Tüzet viszek! című könyvének a bemutatójára kerül sor február 19-én, szerdán 17.00 órától a marosvásárhelyi Deus Providebit Ház nagytermében. A kötetről a szerzővel Henter György református lelkész beszélget. Meghívott vendég a kötet utószavának írója, Balog László, a Sapientia EMTE csíkszeredai könyvtárának igazgatója. Közreműködik a Cantuale énekegyüttes.


Február 20-án, csütörtökön, 17 órai kezdettel a temesvár-józsefvárosi a plébánia hittantermében a belvárosi református nőszövetség és a józsefvárosi katolikus nőszövetség találkozójára kerül sor. A rendezvény közös igeliturgiával kezdődik, amelyet szeretetvendégség követ.


A plébánia évében a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János egyházközség minden hónapban, előadást szervez. A harmadik előadásra február 20-án, csütörtökön este fél 7-kor kerül sor a Deus Providebit Ház nagytermében. Az előadó dr. Székely Dénes teológiai professzor lesz. Előadásának címe: Az Egyház ismertető jegyei. A rendezvényt szentmise előzi meg.


2014. február 21-én, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú-püspök születésének 103. évfordulóján, a 18.00 órakor kezdődő esti dicséret keretében ismét átadásra kerül A hit szolgálatában elnevezésű érdemérem, melyet az egyházmegye főpásztora 2012 végén alapított.
Az idei évben is több felterjesztés érkezett a Püspöki Hivatalhoz, melyeket a főesperesek testülete és az erre kijelölt bizottság megvizsgált, majd kiválasztotta azt a személyt, aki ebben az évben átveszi az egyházmegyei érdemérmet. A kiválasztott személy Kispataki Piroska, a szalárdi egyházközség híve, aki szerényen és hűséggel hosszú évtizedek óta áll az egyházközség szolgálatában. Életpéldájával és kitartó felelősségvállalásával kitűnt a hitnek a szolgálatában és a hívek előtt köztiszteletnek örvend.
A Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú-püspök tiszteletére bemutatott esti dicséretre várják az egyházmegye papjait és híveit, hogy közösen imádkozzunk az Istent és embereket hűséggel szolgáló lelkekért.


Papi Hivatások nyomában – országos hittanverseny
2014. február 21-23. között a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség közös szervezésében kerül megrendezésre a „Papi hivatások nyomában” elnevezésű országos hittanverseny, melynek célja, hogy fiataljaink jobban megismerjék a katolikus megújulást szolgáló szerzetesek (a jezsuiták és a piaristák) élete, működése által az Istennek szentelt élet értékét, mélységét és szépségét.
Ebben az évben az ország tíz római katolikus középiskolájából érkezett résztvevők mérik össze tudásukat. A díjkiosztó ünnepség 2014. február 22-én szombaton 18.00 órakor kezdődik a Püspöki Palota dísztermében, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk


Március 7-9 között Ferences ifjúsági téli találkozó lesz Désen. A gyulafehérvári főegyházmegyében lévő Plébánia évére való tekintettel a találkozó témája: Ferences lelkiség a plébánián. Bővebb információért valamint a részvételi szándék jelzéséért a www.ofm.ro/eferi olalt keressék.Jelentkezni lehet jelezni, legkésőbb március 1-jéig.


Közösségfejlesztő képzés a Caritasnál
A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas folytatja közösségfejlesztő képzéssorozatát, ezúttal elsősorban a szórványban tevékenykedő közösségek, csoportok számára, amelyek Fehér, Hunyad, Kolozs, Beszterce és Maros megyékben működnek. A húszórás képzés célja, hogy elősegítse és támogassa a közösségépítést, önszerveződést, a csoportok fejlődését, az utánpótlás nevelését, javítsa a szervezetek hatékonyságát és a közösségek közötti kapcsolati háló kialakítását. Időpont: március 7–9. Helyszín: Kolozsvár, Szent Kamill Szociális Otthon. Részvételi szándékot legkésőbb február 27-ig lehet jelezni a 0258-811499-es telefonszámon.


„A csend hangjai” mottóval március 6-8 között nagyböjti lelkigyakorlatra kerül sor a csíkszentdomokosi segítőnővéreknél. Hallgatásban és befelé figyelésben töltött három nap, amely a csend ajándékának felfedezését segíti, közös és egyéni imaidőkkel, személyes kísérettel. A programok kísérői: Bara Irén és Bereczki Silvia segítő nővérek. Jelentkezni február 28-ig lehet a bereczki.silvia@segitonoverek.info e-mailcímen.


A gyulafehérvári főegyházmegye pasztorális bizottságának családpasztorációs munkacsoportja idén is megszervezi a feleségek-édesanyák hétvégéjét március 7–9. között a Jakab Antal Konferencia Központban Csíksomlyón. Az idei találkozó címe: Istennel a hétköznapokban, mottója: „...gondod van minden utamra.” (139. zsoltár 3.). A hétvége előadói, előadásai: Hunyadi Ildikó, Lukács László és Krisztina, Simó Irma. A programban emellett szerepel filmnézés, beszélgetés, tánc, World Cafe, csend, szentmisék, közös imák, szentségimádás. Részvételi díj: 120 lej. Jelentkezni a www.csalad.ro Bejelentkezés menüpontjában február 15 – március 2 között lehet.


Egy nap a Bibliával
Szabadító szeretet címmel február 22-án biblianapot tartanak Szatmárnémetiben a Szentlélek plébánia altemplomában. A Katolikus Magyar Bibliatársulat és a Római Katolikus Püspökség Világiak Irodája által szervezett biblianap előadással, kreatív módszerek ismertetésével és a tapasztalatcserével segítenek megérteni, életünkre alkalmazni a Szentírásban leírtakat. A program reggel fél tízkor kezdődik és délután öt órakor szentmisével teljesedik ki. A részvételi szándékot február 18-ig kérik jelezni a 0261–715011-es valamint a 0757–050923-as telefonszámokon vagy a Szentlélek plébánián.


Nemzetközi méretűvé nőtte ki magát a hat évvel ezelőtt útjára indított felolvasó maraton: kedden a Kárpát-medence majd minden szegletéből, valamint Kanadából, az Amerikai Egyesült Államokból és még Dél-Afrikából is bekapcsolódtak Móricz Zsigmond műveinek olvasásába.A felolvasás központi helyszínén, a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban reggel 9 órakor tartották a hivatalos megnyitót, ahol házigazdaként Török Edit gyerekkönyvtáros ismertette a maratoni felolvasás történetét. A rendezvény megálmodója és kezdeményezője László Judit, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont munkatársa volt, a székelyudvarhelyi kezdeményezés megye és országhatárokat átlépve az összmagyarság közös ünnepévé vált.Elsőként Ferenczes István, Arany János- és József Attila-díjas költő olvasott fel, aki felelevenítette Móricz Zsigmond 1942-ben Csíksomlyón tett látogatását is. Ezt követően Balog László, a Sapientia EMTE csíkszeredai könyvtárának igazgatója olvasott fel. Mint elmondta, az egyetem könyvtárában 9 órától kezdődően az oktatók és a hallgatók egyaránt bekapcsolódtak az olvasómaratonba.
A stafétát a József Attila Általános Iskola ötödikesei vették át, majd a Petőfi Sándor Általános Iskola harmadikosai verses meséket olvastak fel. A nap folyamán a Csíki Játékszín művészei verses állatmesékkel örvendeztették meg a gyerekeket.

Az előzetes bejelentkezések alapján hetven Hargita megyei településen olvasnak fel a nap folyamán, a legnépesebb olvasótábor Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában jelentkezett. Az iskolások mellett, délelőtt több napközi otthonban az óvónők olvastak fel a gyerekeknek Móricz-műveiből, de az olvasás kortalan: az Őszikék idősek klubjának tagjai is lelkes felolvasók.


MRE - Hírszolgálat, 2014. február 19.
 

About the author

maradmin

Leave a Comment