2014. február 24. – Hírek és programajánló

 Család – Szülőföld – Erdély – Európa címmel rendeztek konferenciát szombaton Hargita Megye Tanácsának csíksomlyói Multifunkcionális Központjában. A budapesti Márton Áron Társaság és Hargita Megye Tanácsa által szervezett rendezvényen megnyitóbeszédet mondott Soós Károly, a Márton Áron Társaság elnöke. „A család témát azért tartottam fontosnak, mert gyakran azt halljuk, hogy a család válságban van, és fontos, hogy egy jövőkép rajzolódjon ki a számunkra” – mondta köszöntőjében a teológus.
Jitianu Liviu kolozsvári egyetemi adjunktus nyitóelőadásában rámutatott arra, hogy napjaink divatszava lett a krízis és a válság, ezzel indokolunk meg mindent, legyen szó munkanélküliségről vagy akár alacsony minimálbérről. Kihangsúlyozta: „Nem gazdasági válság van, hanem rendszer- és kulturális válság”. A további előadásokban az erdélyi jövőképről, a magyarországi gazdaság helyzetéről, az elvándorlásról és az itthon maradásról, a család megtartó erejéről értekeztek a meghívott előadók. A záróimádságot Csató Béla csíkszentkirályi plébános végezte.


  A Szentírás szövege sokkal többet tud üzenni, adni, mint ahogy felületes olvasással feltételeznénk – mutattak rá február 22-én, a Szatmárnémetiben rendezett Biblianapon. Az erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulat és a Szatmári Római Katolikus Püspökség Világiak Irodája által szervezett programon a szatmári egyházmegye számos pontjáról egybehívta a híveket. Interaktív, játékos ráhangolódás, a téma közelítése után a törvény és irgalom sokszor ellentétben megmutatkozó kettősét vizsgálták. A Biblianappal is bizonyították, a Szentírás nem adott korban és adott kornak íródott. A szombati nap gyakorlati-, a plébániai bibliacsoportok működését érintő kérdések megbeszélésével ért véget, a rendezvény létrejöttét a Bethlen Gábor Alap segítette.


  Február 22-én, találkoztak a szatmári önkéntes beteglátogatók. A Szent Alajos Konviktusban tartott képzésnapjukon, Gáspár Annamária kórházpasztorációs referens az evangéliumi találkozásokra irányította a beteglátogatók figyelmét. Elmondta, azokból erőt lehet meríteni a hétköznapokban megvalósuló találkozásokra. Az előadást követően a résztvevők az életüket megváltoztató találkozásokra emlékeztek vissza. Az egyházmegyei önkéntes beteglátogatói kör továbbra is vár mindenkit, aki bekapcsolódna tevékenységükbe, a képzés márciusban folytatódik.


  Ma, február 24-én, a temesvári egyházmegye római katolikus templomaiban Szent Gellért püspök, az egyházmegye védőszentjének szenttéavatásáról emlékeznek meg. A temesvári székesegyházban a 17.30 órakor kezdődő ünnepi vesperást a székeskáptalan tagjainak jelenlétében Roos Márton megyéspüspök celebrálja. Ezt követően, 18.00 órától szentmisét mutatnak be.


  A csíksomlyói kegytemplomban ma este, a 6 órakor kezdődő szentmise keretében befejeződik a Böjte Csaba atya által meghirdetett Szent Ferenc kilenced. Az utolsó alkalom témája: „Betegség, szenvedés, a testi halál, mely elől ember el nem futhat!” A szentmisét Rádiónk is közvetíti.


  Kolozsváron, február 25-én, holnap 18.00 órától dr. Vik János, a Római Katolikus Teológia Kar tanára tart előadást a Babeș-Bolyai Tudományegyetem főépületének 142-es termében Benne vagyok, ha értelme van! Egy műveltségelméleti vízió a Frankl-i logoterápia kontextusában címmel. A szervezők szeretettel várják az érdeklődőket.


  A SZÍV főszerkesztőjével találkozhatunk Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen és Kolozsváron
A lelkiségi, kulturális és önismereti folyóirat az egyik legrégebbi folyamatosan megjelenő magyar nyelvű sajtótermék századik évfolyamának lapszámait olvashatjuk 2014-ben. Ez alkalomból A SZÍV író-olvasó találkozókra kerül sor. Február 25-én, holnap, 19.00 órától Marosvásárhelyen, a Bolyai út 10 szám alatti, Loyola Cafféban. Február 27-én, csütörtökön 18.00 órától, a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban. Kolozsváron, a Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében, február 28- án, pénteken 19.00 órától a Római Katolikus Teológia Dísztermében. Vendég: Horváth Árpád délvidéki születésű magyar jezsuita atya, A Szív főszerkesztője és a Jezsuita Könyvek szerkesztője. A találkozó mottója: „A Jóisten a mindennapokban. A Jóisten a közéletben. A Jóisten a médiában.”A rendezvény nyitott minden érdeklődő számára.


  Szerdán 18.00 órától a nagygalambfalvi Feleki Miklós Művelődési Házban Hit, bizalom, munka címmel Böjte Csaba ferences szerzetest, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetőjét hallgathatják meg az érdeklődők. A rendezvény mottója: „Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak” (Jakab 4,17.) mottójú rendezvényen részt vesz az Élő Szövet Alapítvány elnöksége: Kolumbán Gábor egyetemi tanár, Boros Csaba vállalkozó, Bányász József, az Agrocaritas elnöke, valamint Tankó László közgazdász.


  A gyulafehérvári főegyházmegye pasztorális bizottságának családpasztorációs munkacsoportja idén is megszervezi Csíksomlyón a Feleségek-édesanyák hétvégéjét március 7–9. között. Az idei találkozó címe: Istennel a hétköznapokban, mottója: „...gondod van minden utamra.” (139. zsoltár 3.). A hétvége előadói: Hunyadi Ildikó, Lukács László és Krisztina, Simó Irma. A programban emellett szerepel filmnézés, beszélgetés, tánc, World Cafe, csend, szentmisék, közös imák, szentségimádás. Részvételi díj: 120 lej. Jelentkezni a www.csalad.ro bejelentkezés menüpontjában február 15 és március 2 között lehet.


  Március 7-9 között Ferences ifjúsági téli találkozó lesz Désen. A találkozó témája: Ferences lelkiség a plébánián. Jelentkezni a www.ofm.ro/eferi oldalon lehet március 1-ig.


  Március 1, elsőszombat, Szűzanya köszöntő Csíksomlyón. Az ünnepélyes Mária-köszöntő 18.00 órakor kezdődik. Az engesztelő imaórát 17.00 órától a szentegyházi hívek tartják. Ők az ünnepélyes rózsafüzér előimádkozói és szintén ők viszik a Szűzanya kegyszobrának a másolatát a körmenetben. Székelyudvarhelyről mint minden elsőszombaton, most is autóbusz indul. Iratkozni lehet Máyai Erzsébetnél a 0740-617687-es telefonszámon.


 Ma a Bordoshoz tartozó, Csöb egyházközségben van Örökös Szentségimádási Nap az erdélyi Főegyházmegyében. Február 21-én, pénteken, 19:00 órától a Mária Rádió székelyudvarhelyi kápolnájában a Mária Rádió önkéntesei végzik a szentségimádást.


MRE - Hírszolgálat, 2014. február 24.About the author

maradmin

Leave a Comment