2014. február 26. – Hírek és programajánló

Gyimesfelsőloki győzelemmel ért véget a hétvégi nagyváradi hittanverseny

2014. február 21-23. között a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség közös szervezésében került megrendezésre a „Papi hivatások nyomában” elnevezésű országos hittanverseny, melynek célja, hogy fiataljaink jobban megismerjék a katolikus megújulást szolgáló szerzetesek (a jezsuiták és a piaristák) élete, működése által az Istennek szentelt élet értékét, mélységét és szépségét. Ebben az évben az ország tíz római katolikus középiskolájából érkezett résztvevők mérték össze tudásukat. A versenyt a gyimesfelsőloki Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum fiataljai nyerték: Frank Boglárka, Lengyelfi Emőke és Timár Angéla.


Újabb hittanverseny lesz a hétvégén: Jakab Antal püspök emlékezetének adóznak Gyergyóban
Február 28-án, pénteken, VII. alkalommal szervezik meg Tekerőpatakon Kolumbán Csilla hitoktató irányításával a Jakab Antal püspök emlékének adózó versenyt. A verseny előtt Kilyénfavlán koszorúznak a diákok, majd ezt követően Tekerőpatakon 14 csapat méri össze tudását. Az idén megemlékeznek arról is, hogy nyolcvan esztendeje, 1934-ben szentelte pappá Majláth Gusztáv Károly püspökJakab Antalt, aki ötven éve, 1964. április 16-án szabadult a kommunista diktatúra börtönéből.


Március 7-9 között Fülöp kurzus lesz a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban. A Fülöp kurzus célja, hogy személyes kapcsolatod legyen Jézussal, hogy újjászüless a Szentlélekben, és a szürke hétköznapok színessé váljanak az Ő jelenléte által. A kurzuson sok tapasztalatot szerezhetsz mindarról, amit eddig olvastál, vagy hallottál Istenről. Jelentkezni lehet: 0748-559703-as telefonszámon.


Közös lelki programra hívja minden aktív és háttérimádkozó tagját a Mária Légió.
„Az Istent szeretőknek minden javukra szolgál” (Róm 8,28) mottóval rendezi idén a Szatmárnémeti Mária Légió Keresztények segítsége Régia az éves, sorozatban pedig a harmadik lelki programját. A február 28. és március 1-je között, a szatmárnémeti Szent Alajos Konviktusban megrendezésre kerülő találkozó pénteken, délután fél hattól rózsafüzér imádsággal veszi kezdetét, ezután a résztvevők szentmisén vesznek részt. Szombaton a reggeli szentmise és bevezető imák után vetítéssel tekintenek vissza az elmúlt idők eseményeire, elmélkedésen vesznek részt, majd a rózsafüzért imádkozzák, a Salve Regina-t éneklik. A Regia ülésre, az éves beszámolókra és a Catena-ra is sor kerül, délután pedig a második elmélkedéssel és a befejező imákkal ér véget a rendezvény.


 A petrozsényi református, római katolikus és unitárius egyházközségek közösen szervezik meg idén az egyetemes imahetet március 2–9. között. Az első istentiszteleti alkalomra március 2-án, vasárnap 10.00 órakor kerül sor, a református templomban. Hétfőn és szerdán az unitárius, csütörtökön a római katolikus, kedden, pénteken és szombaton a református templomban lesz ökumenikus jellegű istentisztelet. Valamennyi alkalom délután 5.00 órakor kezdődik. A záró istentiszteletre március 9-én, 10.00 órakor kerül sor a református templomban, 17.00 órakor pedig szeretetvendégségre várják a gyülekezeteket a református parókián.


 Az erdélyi Mária Rádió önkéntesei/hallgatói részére találkozó lesz február 28-án, pénteken, 15:00 órától a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban, valamint március 3-án, hétfőn, 15.00 órától a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Ház Szent Erzsébet termében.
Március 1-én a Szűzanya köszöntő alkalmával találkozunk a zarándoktestvérekkel a Mária Rádió csíksomlyói stúdiójánál, ahol a megjelent magazin új számát is átvehetik. Várunk mindenkit szeretettel!


Ma este 6 órától a nagygalambfalvi Feleki Miklós Művelődési Házban Hit, bizalom, munka címmel Böjte Csaba ferences szerzetest, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetőjét hallgathatják meg az érdeklődők.


Előadás az erdélyi könnyező Mária kegyképekről
A Hargita Megyei Kulturális Központ tisztelettel meghív minden érdeklődőt a Könnyező Mária kegyképek Erdélyben című előadásra, amelyet Hegedűs Enikő művészettörténész tart február 26-án, szerdán, 18 órakor Csíkszeredában, a Hargita Megyei Kulturális Központ Pinceklubjában.


Március 1., elsőszombat, Szűzanya köszöntő Csíksomlyón. Az ünnepélyes Mária-köszöntő 18.00 órakor kezdődik. Az engesztelő imaórát 17.00 órától a szentegyházi hívek tartják. Ők az ünnepélyes rózsafüzér előimádkozói és szintén ők viszik a Szűzanya kegyszobrának a másolatát a körmenetben. Székelyudvarhelyről, mint minden elsőszombaton, most is autóbusz indul. Iratkozni lehet Máyai Erzsébetnél a 0740-617687-es telefonszámon. Az ünnepélyes szentmisét és körmenetet ez alkalommal is rádiónk közvetíti.


Erdélyi körúton Horváth Árpád jezsuita, A SZÍV folyóirat főszerkesztője
A lelkiségi, kulturális és önismereti folyóirat az egyik legrégebbi, folyamatosan megjelenő magyar nyelvű sajtótermék, századik évfolyamának lapszámait olvashatjuk 2014-ben. Ez alkalomból A SZÍV író-olvasó találkozókra kerül sor.   Február 27-én, csütörtökön 18.00 órától, a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban. Kolozsváron, a Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében, február 28- án, pénteken 19.00 órától a Római Katolikus Teológia Dísztermében. A találkozó mottója: „A Jóisten a mindennapokban. A Jóisten a közéletben. A Jóisten a médiában.”
Gyergyó-kerületi Háló találkozó lesz március 1-jén, 9.00 órától a gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály Szakközépiskolában. A találkozó mottója: „…amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.” (2Kor 12,10b). A találkozón Kocsis Fülöp hajdúdorogi görögkatolikus püspök tart előadást: Alulról induló lelkiség címmel. A kiscsoportos beszélgetések és műhelymunkák után, 18:00 órától szentmise lesz.

MRE - Hírszolgálat, 2014. február 26.

About the author

maradmin

Leave a Comment