2014. február 28. – Hírek és programajánló

HÍREK

Ferenc pápa: a püspök legyen alázatos és bátor tanúja a feltámadt Krisztusnak
Csak Isten tekintetében lehet jövő a számunkra – mondta a pápa február 27-én a Püspöki Kongregáció tagjainak. Kifejtette: ez a dikasztérium azért létezik, hogy biztosítsuk: akit püspökké választottak, annak a nevét elsőnek az Úr mondta ki.Amikor aláírom egy püspök kinevezését, minden alkalommal szeretném kézzel kitapintani ítélőképességetek tekintélyét – fogalmazott a Szentatya. Megrajzolva az ideális püspök alakját hangsúlyozta: szükségünk van valakire, aki felülről figyel bennünket, aki olyan tágra nyitott szívvel tekint ránk, mint Isten.
Nincs szükség az emberi, intellektuális, kulturális, lelkipásztori adottságok számvitelére. A püspök arcéle nem erényeinek algebrai összege. Két magatartásra van szükség, amelyek elengedhetetlenek: az Isten előtti lelkiismeret és a kollegiális elkötelezettség.
A pápa arra buzdította a püspököket, hogy mindenekelőtt hirdessék az igét, legyenek kerigmatikusak. Őrizzék a tanítást, de nem azért, hogy lemérjék, milyen távol áll a világ az igazságtól, hanem azért, hogy elbűvöljék a világot a szeretet szépségével, az evangélium által felkínált szabadság ajándékával.


Az egyház lételeme a kommunikáció
Az egyház lételeme a kommunikáció címmel rendezett budapesti régió-találkozót a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) február 26-án, szerdán a Fasori Evangélikus Gimnáziumban. Az összejövetelen a főváros számos kerületét képviselték a szervezet tagjai, akik Veres András szombathelyi megyéspüspök előadása nyomán gondolkodtak az időszerű témáról.
A püspök az Evangelii nuntiandi enciklikát idézte, miszerint „az egyház bűnösnek érezné magát Urával szemben, ha nem alkalmazná az új eszközöket” abban a világban, amely immár „globális falu” formáját ölti, és nem építené bele eszköztárába a legmodernebb technikát.
A püspök elmondta: személyesen nagyon támogatja minden lelkipásztorát, akik a technika segítségével új utakat keresnek az evangelizáció terén, de az egyház ősi útja mindig az ember volt, a személy, aki megkerülhetetlen a maga egyéni kérdéseivel és keresésével. Tévút lenne, ha e helyett a technológiák bűvöletébe esnénk: a személyes megszólítást, lelki kísérést, reflexiót semmivel nem lehet pótolni. Az egyházban ezért mindig tere marad a hagyományos formáknak is: a lelkigyakorlatoknak, templomi előadásoknak, az élő szó erejének, a közösségi támogatásnak.


Egység hete Kolozsváron
A héten ünnepelt egység hete keretében a kolozsvári  Főiskolás Ifjúsági Keresztyén Egyesület meghívására tegnap este a kolozsvári katolkius egyetemi lelkészség közös estjét ünnepelték meg, melynek célja a felekezetek közötti egység táplálása, kapcsolaterősítése volt. Az est meghívott előadója Takó István egyetemi lelkész volt aki a két felekezet  egyetemistáinak a barátságról, a feltétel nélküli szeretetről beszélt. Az esten a katolikus egyetemi lelkészség zenecsoportja teljesített zenei szolgálatot. Az est a két egyetemista közösség közös lehetőségeinek kiaknázásával, az erről való beszélgetésekkel zárult. A hét folyamán további felekezetek csoportjai látogatnak el a FIKE-hez.


 Márton Áron püspök életét bemutató játékfilm
A Mustármag közösség tavaly decemberben jelentette be, hogy Márton Áron püspök életét bemutató játékfilmet szeretnének forgatni. Mint akkor elhangzott, a filmnek „közösségi súlypontja” lesz, ezért a forgatás során több mint húsz erdélyi helyszínt keresnek fel, mintegy 140 település lakóit vonva be a tömegjelenetek felvételébe. Jelenleg a stáb és a színészek kiválasztása zajlik, tavasztól a statiszták keresése is elkezdődik. A csíksomlyói búcsú megjelenítéséhez például Csík-környéki lakosokat vonnának be, a csíkszentdomokosi forgatásokhoz pedig felcsíki statisztákat választanak ki. A megvalósításban a fő szempont az, hogy elsősorban erdélyi szereplőket, színészeket, szakembereket kérnek fel a forgatáshoz, amikor minden helyi lehetőség kimerült, csak akkor vennének igénybe magyarországi vagy külföldi segítséget eszközökben, pénzben, szakemberekben. A legkevesebb 700 ezer eurós költségvetésű film rendezője viszont a magyarországi Dér András Balázs Béla-díjas alkotó lesz. A tervek szerint a játékfilm legkorábban 2015-re készülhet el. Aki ennek megvalósításában szeretne közreműködni vagy bármilyen segítséget tud nyújtani, az a mustarmag2000@yahoo.com e-mail címen jelentkezhet.


PROGRAMAJÁNLÓ

Február 28-án, ma délután Kolozsváron folyatatódik  A SZÍV folyóirat főszerkesztőjének erdélyi körútja.
19 órai kezdettel a római katolikus teológia dísztermében (Szentegyház u. 5 szám) nyílik lehetőség a találkozásra Horváth Árpád jezsuita atyával. A találkozó mottója: „Isten a mindennapokban”. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!


Önkéntestalákozók
Február 28-án, ma délután 3 órától  a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban, március 3-án, hétfőn, úgyszintén délután 3 órától a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Ház Szent Erzsébet termében az erdélyi Mária Rádió önkénteseinek és hallgatóinak találkozójára. Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket ezekre az alkalmakra, hogy erősítsük, bátorítsuk egymást ebben a közös szolgálatunkban!


Március 1., elsőszombat, Szűzanya köszöntő Csíksomlyón. Az ünnepélyes Mária-köszöntő 18.00 órakor kezdődik. Az engesztelő imaórát 17.00 órától a szentegyházi hívek tartják. Ők az ünnepélyes rózsafüzér előimádkozói és szintén ők viszik a Szűzanya kegyszobrának a másolatát a körmenetben. Székelyudvarhelyről, mint minden elsőszombaton, most is autóbusz indul. Iratkozni lehet Máyai Erzsébetnél a 0740-617687-es telefonszámon. Az ünnepélyes szentmisét és körmenetet ez alkalommal is rádiónk közvetíti. A Szűzanya köszöntő alkalmával a Mária Rádió csíksomlyói stúdiójában a megjelent magazin új száma is átvehető.


A petrozsényi református, római katolikus és unitárius egyházközségek közösen szervezik meg idén az egyetemes imahetet március 2–9. között. Az első istentiszteleti alkalomra március 2-án, vasárnap 10.00 órakor kerül sor, a református templomban. Hétfőn és szerdán az unitárius, csütörtökön a római katolikus, kedden, pénteken és szombaton a református templomban lesz ökumenikus jellegű istentisztelet. Valamennyi alkalom délután 5.00 órakor kezdődik. A záró istentiszteletre március 9-én, 10.00 órakor kerül sor a református templomban, 17.00 órakor pedig szeretetvendégségre várják a gyülekezeteket a református parókián.


2014 március 14-16 között a szatmárnémeti "Szt József a munkás" Katolikus Férfiszövetség "Önátadás. Boldogan!" címmel nagyböjti, lelki, megerősítő hétvégét szervez férfiaknak, férjeknek, apáknak. A rendezvény helyszíne: Szatmárnémeti, Szt. Alajos Konviktus.
E közösségi rendezvény célja alkalmat teremteni a szatmári katolikus férfiak közötti beszélgetésekre a hitről,megtapasztalásokról,hibákról,felismerésekről, annak érdekében, hogy azok a férfiak, akik bekapcsolódnak e rendezvénybe, a kapcsolataikban javuljanak, egyre jobban tegyék dolgukat a világban, és szolgálják embertársaikat, családjukat, közösségeiket, mindent Isten dicsőségére.
A férfikérdés is meghatározó tényezője a családok, közösségeink, egyházunk és a világ számos kihívásának, bajának. Bármilyen kérdéssel vagy akár bövebb információért a következő kkét telefonszám hívható: Koczinger Tibor 0722-354067, Lupcsa András 0744422727
Akár határontúlról is jelentkezhetnek. A hétvége költségeihez javasolt hozzájárulás személyenként: 120 lej vagy 8000 Ft, ami mind a szállást, mind az ellátást magában foglalja. Jelentkezési határidő: március 5.


MRE - Hírszolgálat, 2014. február 28.

About the author

maradmin

Leave a Comment