2014. július 14. – Hírek és programajánló

H Í R E K    D É L B E N

Ferenc pápa felhívása a Közel-Kelet békéjéért
Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása után mondott beszédében a Szentatya mindenkihez szívből jövő felhívással fordult: „továbbra is fokozottan imádkozzatok a Szentföld békéjéért, az utóbbi napok tragikus eseményeinek fényében. Az ima segít bennünket abban, hogy ne hagyjuk felülkerekedni a gonoszt, hogy ne törődjünk bele abba, hogy az erőszak és a gyűlölet győzzön a párbeszéden és a kiengesztelődésen”.
Ferenc pápa arra buzdította az érdekelt feleket, minden helyi és nemzetközi felelőst, hogy ne hagyják abba az imát. Erőfeszítést nem kímélve törekedjenek arra, hogy megszüntessenek minden ellenségeskedést és eljussanak az áhított békére, mindenki javát szolgálva.

Kántorvizsga Székelyudvarhelyen
A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság szervezésében ma és holnap kerül sor a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánián az idei kántorvizsgára. Jelen lesz Tamás József püspök, az Egyházzenei Bizottság titkára. Kilenc fiatal jelentkezett a következő helységekből: Beszterce, Gyergyócsomafalva, Gyergyótekerőpatak, Kézdi-szentlélek, Gyimesbükk, Kilyénfalva, Szászrégen, Lemhény és Nyárádremete. Közülük öten Gyulafehérváron végezték a középiskolát. A kántorvizsgán az írásbeli után a jelentkezők karvezetésből, liturgikus illetve latin éneklésből, a temetés szertartásából és egy teljes misének a lejátszásával vizsgáznak – tájékoztatott Geréd Vilmos karnagy-kántor.

XV. Gyergyóremetei Falunapok
Megpihenni, ünnepelni gyűltek össze július 12–13-án a remeteiek. A rendezvény által lett hely a kikapcsolódásnak, a töltekezésnek, a községfejlesztés megünneplésének és az elismerésnek is.
A Férfi: erő és érzelem mottójú falunapon előadást tartott Jakabos Barnabás jezsuita atya, Szénégető István marosvásárhelyi plébános, családreferens és Böjte Csaba ferences atya.
Laczkó-Albert Elemér polgármester átadta a Pro Remete-díjat Román Bálint jegyzőnek. A község díszpolgára lett Sándor Csaba néptáncoktató.

Szent Kamill ünnepe Csíksomlyón
Ma este 7 órától a csíksomlyói kegytemplomban a szenvedélybetegekért kérik Szent Kamill közbenjárását.
Csíksomlyón a szentmisét Böjte Csaba ferences atya mutatja be. A szentmise után Dr. Kádár Annamária marosvásárhelyi szakember tart előadást a szenvedélybetegségből való szabadulásról, és arról, hogy a családtagok mit tehetnek a szabadulni vágyó szeretteikért ilyen helyzetben.

Könyvbemutató Korondon
Szilágyi László: Te érted, amit olvasol? című könyvsorozata legújabb kötetének bemutatója ma este 7 órakor kezdődik a korondi katolikus plébánia hittantermében. A könyv a Mária Rádióban elhangzott előadások alapján készült.

Míves Emberek Sokadalma Székelyudvarhelyen
A székelyudvarhelyi Artera Alapítvány idén 15. alkalommal szervezi meg a népművészet és a mesterségek hagyományainak megőrzését és ápolását szolgáló rendezvényét, a Míves Emberek Sokadalmát, a székelyudvarhelyi Székely Támadt várban. A július 18. és 20. között megrendezendő sokadalomra magyarországi, felvidéki, vajdasági és nyugat-afrikai résztvevők is érkeznek. A Míves Emberek Sokadalmáról bővebben a mai Déli magazinban hallhatnak.

Primiciás szentmise Csíkszeredában
Az elmúlt hétvégén Gyergyószetmikóson, Kászonújfaluban és Ditróban primiciás szentmiséket tartott Hanuleac Tamás, György Imre és Bene Kálmán, akiket társaival együtt Szent Péter és Pál apostolok ünnepén szentelt pappá Gyulafehérváron Jakubinyi György érsek.
Valamikor úgy tartották, hogy érdemes akár egy új csizmát is elnyűnni, hogy eljuthassunk egy papszentelésre vagy újmisére. Erre adódik újból lehetőség július 16-án, szerdán este 7 órakor, a csíkszeredai Szent Kereszt templomban, ahol a három újmisés közösen primiciás szentmisét mutat be.

Nagyvárad három templomát fogják rehabilitálni
Három nagyváradi templom felújítására kerül sor a „Körös hidak – A regionális ökumenizmus promoválása Bihar és Hajdú-Biharban” projekt keretében. A projekt célja, hogy rehabilitálják Nagyvárad történelmi emlékmű jellegű templomait, mint a Holdas templom, beleértve a Boldogasszony- és Szent Lélek, valamint a Vigasztaló templomot is, a várban található római katolikus templom és az Újvárosi Református Templom. A beruházások során általános javítási-, felújítási- és helyreállítási munkálatokat végeznek, a művészeti elemeket restaurálják, rehabilitálják a homlokzatokat, helyreállítják vagy kicserélik az eredeti fa nyílászárókat, bútorokat és az ólomüveg betéteket. Sor kerül a fűtési rendszer kiépítésére és az elektromos világítási rendszer helyreállítására is.
A polgármesteri hivatal közleménye szerint a templomok rehabilitációjával szeretnék felhívni a nyilvánosság figyelmét Nagyvárad kulturális örökségének értékére, emellett az építészeti remekműveket szeretnék az idegenforgalmi turizmus részévé tenni, elérni, hogy ezek a kultikus helyek turisztikai látványossággá váljanak.

Időjárás:
Általában szép időre számíthatunk, enyhe szélmozgással, ami felerősödhet helyenként. Változékony égbolt a jellemző, a légnyomás-értékek emelkedőben vannak.

MRE – Hírszolgálat, 2014. július 14.


H Í R E K    R E G G E L

Ferenc pápa felhívása a Közel-Kelet békéjéért
Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása után mondott beszédében a Szentatya mindenkihez szívből jövő felhívással fordult: „továbbra is fokozottan imádkozzatok a Szentföld békéjéért, az utóbbi napok tragikus eseményeinek fényében. Az ima segít bennünket abban, hogy ne hagyjuk felülkerekedni a gonoszt, hogy ne törődjünk bele abba, hogy az erőszak és a gyűlölet győzzön a párbeszéden és a kiengesztelődésen”.
Ferenc pápa arra buzdította az érdekelt feleket, minden helyi és nemzetközi felelőst, hogy ne hagyják abba az imát. Erőfeszítést nem kímélve törekedjenek arra, hogy megszüntessenek minden ellenségeskedést és eljussanak az áhított békére, mindenki javát szolgálva.

Újmise Gyergyószentmiklóson
Péntek délután a Szent István templomban mutatta be primiciás szentmiséjét Hanuleac Tamás, akit társaival együtt Szent Péter és Pál apostolok ünnepén szentelt pappá Gyulafehérváron Jakubinyi György érsek. Papi jelmondatát a Zsoltárok könyvéből választotta, mely így hangzik: „kegyelmed és jóságod vezet életemnek miden napján…” Bartos Károly kézdisárfalvi plébános prédikációjának témája az emberség volt. Embernek lenni és csak utána papnak – hangzott el a szentbeszédben. Hanuleac Tamás augusztus 1-jétől gyimesbükki segédlelkész lesz.

Kászonújfalunak újmisés papja van
Szombaton szülőfalujában mutatta be első szentmiséjét György Imre újmisés. Ünnep a közösség számára, izgalmakkal teli pillanat ez, amit megélsz, hasonlóképpen családodnak is, akik elengedtek, és odaadtak az Úrnak – mondta a szentmise bevezetőjében Veress Sándor helyi plébános.
Tamás Huba homorodkarácsonyfalvi plébános, akit az újmisés kért fel a szentbeszéd megtartására, a következőket mondta az ünnepelt számára: „A hivatás az a vágy, amit Isten az emberbe ültetett. Hogy milyen pap leszel, nagyrészt tőled függ. A papi élet aranyfedezete az imádság, annyit érsz, amennyire lelki, imádkozó ember vagy. Te az Istené vagy, akkor leszel boldog, akkor leszel jó pap, ha ezt megőrzöd, ezt megéled.”
A szentmise végén György Imre újmisés áldásban részesítette közeli rokonait, paptestvéreit, a kispapokat és a híveket. A primiciás misén meglepetéseként, a Székelyudvarhelyi Szent György plébánia Psallite Deo kórusa énekelt. György Imre augusztus 1-jétől a csíkszeredai Szent Kereszt plébánián kezdi papi szolgálatát.

Ditró is primiciás papot ünnepelt
Bene Kálmán első ünnepélyes szentmiséjét, tegnap mutatta be a ditrói nagytemplomban, amely augusztustól első szolgálati helye lesz. Az ünnepi szónok, Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébános, emberségre, igazságosságra biztatta. Kérte legyen imádkozó ember, Jézus Szíve szerinti pap. A primiciás áldások után az újmisés köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik támogatták, segítették, megerősítették őt papi hivatásában, hogy ezáltal Isten szolgája lehessen.
Hanuleac Tamás, György Imre és Bene Kálmán újmisések július 16-án, szerdán este 7 órakor, a csíkszeredai Szent Kereszt templomban primiciás szentmisét mutatnak be.

XV. Gyergyóremetei Falunapok
Megpihenni, ünnepelni gyűltek össze július 12–13-án a remeteiek. A rendezvény által lett hely a kikapcsolódásnak, a töltekezésnek, a községfejlesztés megünneplésének és az elismerésnek is. A Férfi: erő és érzelem mottójú falunapon előadást tartott Jakabos Barnabás jezsuita atya, Szénégető István marosvásárhelyi plébános, családreferens és Böjte Csaba ferences atya. Laczkó-Albert Elemér polgármester átadta a Pro Remete-díjat Román Bálint jegyzőnek. A község díszpolgára lett Sándor Csaba néptáncoktató.

Szent Kamill ünnepe Kolozsváron és Csíksomlyón
A kolozsvári Szent Kamill otthon búcsúját ma délelőtt 11 órától tartják, este 7 órától a csíksomlyói kegytemplomban a szenvedélybetegekért kérik Szent Kamill közbenjárását.
Csíksomlyón a szentmisét Böjte Csaba ferences atya mutatja be. A szentmise után Dr. Kádár Annamária marosvásárhelyi szakember tart előadást a szenvedélybetegségből való szabadulásról, és arról, hogy a családtagok mit tehetnek a szabadulni vágyó szeretteikért ilyen helyzetben.

Míves Emberek Sokadalma Székelyudvarhelyen
A székelyudvarhelyi Artera Alapítvány idén 15. alkalommal szervezi meg a népművészet és a mesterségek hagyományainak megőrzését és ápolását szolgáló rendezvényét, a Míves Emberek Sokadalmát, a székelyudvarhelyi Székely Támadt várban. A július 18. és 20. között megrendezendő sokadalomra magyarországi, felvidéki, vajdasági és nyugat-afrikai résztvevők is érkeznek. A Míves Emberek Sokadalmáról bővebben a mai Déli magazinban hallhatnak.

Időjárás:
Általában szép időre számíthatunk, enyhe szélmozgással, ami felerősödhet helyenként. Változékony égbolt a jellemző, a légnyomás-értékek emelkedőben vannak. 12-18 C fok között alakul a ma reggeli átlaghőmérséklet.

MRE – Hírszolgálat, 2014. július 14.

About the author

maradmin

Leave a Comment