2014. június 17. – Hírek és programajánló

H Í R E K    E S T E

Erzsébetbányán folytatódik holnap a papi rekollekció a gyulafehérvári főegyházmegyében
A lelki napok sorozatának témája: A vegyes házasságban tett ígéretek megszegésének jogi következményei, előadó: Lukács Imre-Róbert teológiai tanár, egyházjogász, bírósági helynök. Holnap Erzsébetbányán, pénteken Gyulafehérváron találkoznak a különböző kerületek papjai. A lelkinap mindenhol 10.00 órakor koncelebrációs szentmisével kezdődik, amelyre várják a kedves híveket is.

Úrnapi szentmisék és körmenetek
Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön a Katolikus Egyház az Úr Testének és Vérének ünnepét, ismertebb nevén Úrnapját üli.
Úrnapja a Székelyudvarhelyi Főesperesi Kerület búcsúja. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik a Márton Áron téren, amelyet a kerület papjaival Jakubinyi György érsek mutat be. Az ünnepi szónok Bátor Botond pálos szerzetes lesz. A szentmisét és körmenetet a Mária Rádió élőben közvetíti. A körmenet után leleplezik a Szent Miklós-hegyi plébánia homlokzatára helyezett emléktáblát a hetven éve született és harminc éve elhunyt Pálfi Géza emlékére, akit ötven éve szentelt pappá Isten szolgája, Márton Áron püspök.
Nagyváradon csütörtökön 18.00 órakor Böcskei László megyéspüspök a helyi hagyomány szerint a város papjaival és híveivel közösen ünnepi szentmisét mutat be a székesegyházban. A szentmisét követően kerül sor az úrnapi körmenetre a püspöki palota kertjében, melyre a főpásztor külön meghívta a város plébániáinak ez évi elsőáldozóit és bérmálkozóit. Nagy szeretettel várják nemcsak a gyermekeket, hanem a város minden lakóját is, hogy együtt imádkozzunk közösségeink megerősödéséért.
Kolozsváron a Szent Mihály templomban is csütörtök este 6 órától kezdődik az úrnapi szentmise, amelyet körmenet követ a város papjainak és híveinek részvételével, Kovács Sándor főesperes vezetésével.
Gyergyószentmiklóson este 7 órától lesz az ünnepi szentmise a Szent Miklós templomban, utána pedig az Úrnapi körmenet a főtéren mindkét plébánia híveinek részére.
Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus Király plébánián az esti 6 órás szentmise előtt 5 órától szentségimádást tartanak. A szentmise után tartják a hagyományos úrnapi körmenetet.

Marosvásárhelyi előadás az egyházról
A Keresztelő Szent János plébánia szervezésében kerül sor a Plébánia éve rendezvénysorozat hetedik előadására június 19-én, csütörtökön közvetlenül az esti szentmise után a belvárosi templomban. Diósi Dávid teológiai tanár előadásának címe: Az egyház a posztmodern világban.

Családos hétvégét szervez a KMB
A Katolikus Magyar Bibliatársulat szervezésében Családos hétvégére kerül sor június 26–29. között Gyimesfelsőlokon. Jó alkalom a házaspári kapcsolat elmélyítésére, közös családi nyaralásra az ige fényében. Jelentkezni ma estig lehet a 0749-536238-as telefonszámon.

Felnőttképzés Kolozsváron
Június 20-án, pénteken délután 5 órakor folytatódik a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara által indított három éves ingyenes felnőttképzés azok számára, akik jobban meg szeretnék ismerni hitünket, illetve tevékenyen be szeretnének kapcsolódni egyházközségük életébe. A találkozások színhelye: Kolozsvár, Szentegyház utca 5. szám alatt, a Teológia épülete. Takó István egyetemei lelkész a Spiritualitásról tart előadást. Bővebb információt a kolozsvári Római Katolikus Teológiai Kar honlapján találnak.

Máriás lelkületű csoportok IX. találkozója Csíksomlyón
„Szűzanyánk, az életöröm Anyja, imádkozzál érettünk és velünk!” mottóval rózsafüzér társulatok, máriás lelkületű csoportok IX. találkozóját tartják Csíksomlyón június 21-én. A lelkinap moderátora: Hajlák Attila-István marosvásárhelyi segédlelkész. A találkozó résztvevői a kegytemplomban gyülekeznek, fél 9-kor, ahol a rózsafüzér imádkozásával kezdődik a program, amely katekéziseket, keresztutat és szentmisét tartalmaz.

Boldogabb családokért iskolai program
A gyulafehérvári főegyházmegye pasztorális bizottságának családpasztorációs munkacsoportja szervezésében július 24 – 26. között a „Boldogabb családokért iskolai program” keretében képzést tartanak Székelyudvarhelyen, a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban. A képzés vezetője: Lepedus István – a Szatmári Egyházmegye Világiak Irodája referense. Jelentkezni lehet a 0743-152008-as telefonszámon.

MRE – Hírszolgálat, 2014. június 17.


H Í R E K    D É L B E N

 

Szőkefalvi megemlékezés
A mai napon imádságra várják a híveket Szőkefalvára, az állítólagos Mária-jelenések színhelyére, azok évfordulója alkalmából. 11 órától szentmisével kezdődött az engesztelő nap programja, ezt követően különböző csoportok vezetik az imát. Délután 3 órától az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzák, utána Eperjes Károly, Kossuth- és Jászai Mari- díjas magyarországi színművész tanúságtétele következik, majd az 5 órai imádság után, negyed 6-tól kezdődik az Urbán Erik csíksomlyói ferences által celebrált ünnepi szentmise. Az erdélyi Mária Rádió délután 3 órától élőben közvetíti a szőkefalvi megemlékezést az esti szentmisével bezárólag.

Erzsébetbányán folytatódik holnap a papi rekollekció a gyulafehérvári főegyházmegyében
A lelki napok sorozatának témája: A vegyes házasságban tett ígéretek megszegésének jogi következményei, előadó: Lukács Imre-Róbert teológiai tanár, egyházjogász, bírósági helynök. Holnap Erzsébetbányán, pénteken Gyulafehérváron találkoznak a különböző kerületek papjai. A lelkinap mindenhol 10.00 órakor koncelebrációs szentmisével kezdődik, amelyre várják a kedves híveket is.

Orvosok Istenről
Első alkalommal szerveztek találkozót keresztény orvosoknak a Szatmári Római Katolikus Püspöki Palotában június 14-én. Önátadás és egység cím alatt azért találkoztak, hogy elbeszélgessenek a hivatásról, a keresztény ember felelősségéről és öröméről, valamint erősítsék a kötelékeket.
Schönberger Jenő püspök köszöntőjében a közös pontokat emelte ki. Mint mondta, az orvosok és papok szolgálata összetartozik. Dr. Kikeli Pál kardiológus professzor A szeretet parancsa szerint orvosként szolgálni címmel tartott előadást.

Orgonakoncert Székelyudvarhelyen
Ma este 7 órától, a Szent Miklós plébániatemplomban orgonakoncertet ad Kerekes Eszter és Szász Rita, a Palló Imre Művészeti Szakközépiskola tanulói, Lászlóffy Árpád tanítványai. Műsoron: Bach, Pachelbel és Liszt Ferenc művei.

Előadás Székelyudvarhelyen
Ma este 7 órától, a Kis Szent Teréz plébánia nagytermében, a Forrás közösség meghívott vendégei Pázmán Enikő és Attila. Előadásuk témája: Hivatásunk megélése munkahelyeinken.

Marosvásárhelyi előadás az egyházról
A Keresztelő Szent János plébánia szervezésében kerül sor a Plébánia éve rendezvénysorozat hetedik előadására június 19-én, csütörtökön közvetlenül az esti szentmise után a belvárosi templomban. Dr. Diósi Dávid teológiai tanár előadásának címe: Az egyház a posztmodern világban.

Rózsafüzér társulatok, máriás lelkületű csoportok, lelkiségek IX. találkozója
„Szűzanyánk, az életöröm Anyja, imádkozzál érettünk és velünk!” mottóval rózsafüzér társulatok, máriás lelkületű csoportok IX. találkozóját tartják Csíksomlyón június 21-én. A lelkinap moderátora: Hajlák Attila-István marosvásárhelyi segédlelkész. A találkozó résztvevői a kegytemplomban gyülekeznek, fél 9-kor, ahol a rózsafüzér imádkozásával kezdődik a program, amely katekéziseket, keresztutat és szentmisét tartalmaz.

Egyháztanácsosok találkozója Margittán és Érmihályfalván
Június 21-én, szombaton délután 4 órakor Margittán, majd június 22-én, vasárnap Érmihályfalván találkoznak a környékbeli plébániák egyháztanácsosai. A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség segítséget és bátorítást kíván nyújtani a lelkipásztoroknak, a híveknek, az egyháztanácsosoknak, akiknek közös feladata a hit megőrzése, annak elmélyítése és továbbadása a helyi egyházban. A találkozókon részt vesz Böcskei László megyéspüspök is.

Boldogabb családokért iskolai program
A gyulafehérvári főegyházmegye pasztorális bizottságának családpasztorációs munkacsoportja szervezésében július 24 – 26. között a „Boldogabb családokért iskolai program” keretében képzést tartanak Székelyudvarhelyen, a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban. A képzés vezetője: Lepedus István – a Szatmári Egyházmegye Világiak Irodája referense. Jelentkezni lehet a 0743-152008-as telefonszámon.

Időjárás:

A mai napon marad a mérsékelten meleg, változékony idő. Eső, záporeső az ország egész területén jelentkezhet. Helyenként négyzetméterenként 20 liter csapadék is hullhat. Borús helyenként erőssen felhős az ég. De az északi-északnyugati területeken kevesebb a csapadék és a hőmérsékleti értékek is magasabbak.  A légnyomás – értékek enyhén változóak. Enyhe a szélmozgás, közép-Erdélyben a déli órákban a nNyugati szél, és az északnyugati szél jellemző. Az átlag hőmérsékleti értékek sík területeken 14 – 19 C fok körül, míg hegyvidéken 11 – 16 C fok körül alakulnak.

MRE – Hírszolgálat, 2014. június 17.


H Í R E K    R E G G E L

Szőkefalvi megemlékezés
A mai napon imádságra várják a híveket Szőkefalvára, az állítólagos Mária-jelenések színhelyére, azok évfordulója alkalmából. 11 órától szentmisével kezdődik az engesztelő nap programja, ezt követően különböző csoportok vezetik az imát. Délután 3 órától az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzák, utána Eperjes Károly, Kossuth- és Jászai Mari- díjas magyarországi színművész tanúságtétele következik, majd az 5 órai imádság után, negyed 6-tól kezdődik az Urbán Erik csíksomlyói ferences által celebrált ünnepi szentmise. Az erdélyi Mária Rádió délután 3 órától élőben közvetíti a szőkefalvi megemlékezést az esti szentmisével bezárólag.

Ministránstalálkozó a szatmári egyházmegyében
Jézusban való élet mottóval tartották idén a ministránstalálkozót június 14-én, a szatmárnémeti Szentlélek plébánián. A szervező Ifjúsági Iroda a fiatalok ismerkedését segítő játékot, később az általános iskolásoknak akadályversenyt, a középiskolásoknak bibliai vetélkedőt is rendezett. A ministránsok számára kiemelkedő fontosságú volt a találkozó szentmiséje is, amelyet Schönberger Jenő püspök mutatott be, a prédikációban pedig Harsányi László erdődi esperes szólt hozzájuk. Felhívta figyelmüket, hogy ministrálásuk során nem másnak, mint Krisztusnak szolgálnak, e tevékenységük pedig nem csupán földi, túlmutat ezen a világon, előkészítve szolgálatukat a mennyei oltárnál is. A ministránstalálkozón idén több mint 250-en vettek részt.

Kézdivásárhelyen ma folytatódik a papi rekollekció a gyulafehérvári főegyházmegyében
A lelki napok sorozatának témája: A vegyes házasságban tett ígéretek megszegésének jogi következményei, előadó: Lukács Imre-Róbert teológiai tanár, egyházjogász, bírósági helynök. Ma Kézdivásárhelyen, holnap Erzsébetbányán, pénteken Gyulafehérváron találkoznak a különböző kerületek papjai. A lelkinap mindenhol 10.00 órakor koncelebrációs szentmisével kezdődik, amelyre várják a kedves híveket is.

Orvosok Istenről
Első alkalommal szerveztek találkozót keresztény orvosoknak a Szatmári Római Katolikus Püspöki Palotában június 14-én. Önátadás és egység cím alatt azért találkoztak, hogy elbeszélgessenek a hivatásról, a keresztény ember felelősségéről és öröméről, valamint erősítsék a kötelékeket.
Schönberger Jenő püspök köszöntőjében a közös pontokat emelte ki. Mint mondta, az orvosok és papok szolgálata összetartozik. Hankovszky Ferenc püspöki helynök, a rendezvény moderátora megszólalásában együttműködést ajánlott az orvosoknak. A találkozón részt vett Dr. Láng László, a Szatmár Megyei Háziorvosok Szövetségének Alelnöke is, aki az egyházmegye küldetéstudatát méltatta. A nap egy értékes előadást is tartogatott az egybegyűlteknek, amelyet Dr. Kikeli Pál kardiológus professzor, „A szeretet parancsa szerint orvosként szolgálni” címmel tartott.

Orgonakoncert Székelyudvarhelyen
Ma este 7 órától, a Szent Miklós plébániatemplomban orgonakoncertet ad Kerekes Eszter és Szász Rita, a Palló Imre Művészeti Szakközépiskola tanulói, Lászlóffy Árpád tanítványai. Műsoron: Bach, Pachelbel és Liszt Ferenc művei.

Előadás Székelyudvarhelyen
Ma este 7 órától, a Kis Szent Teréz plébánia nagytermében, a Forrás közösség meghívott vendégei Pázmán Enikő és Attila. Előadásuk témája: Hivatásunk megélése munkahelyeinken.

Rózsafüzér Társulatok, Máriás lelkületű csoportok, lelkiségek IX. találkozója
„Szűzanyánk, az életöröm Anyja, imádkozzál érettünk és velünk!” mottóval Rózsafüzér Társulatok, Máriás Lelkületű csoportok, lelkiségek IX. találkozója lesz Csíksomlyón június 21-én. A lelkinap moderátora: Hajlák Attila-István marosvásárhelyi segédlelkész. A találkozó résztvevői a kegytemplomban gyülekeznek, fél 9-kor, a rózsafüzér imádkozásával kezdődik a program, amely katekéziseket, keresztutat és szentmisét tartalmaz.

Egyháztanácsosok találkozója Margittán és Érmihályfalván
A februárban megtartott egyháztanács képviselők találkozója után a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség további segítséget és bátorítást kíván nyújtani a lelkipásztoroknak, a híveknek, az egyháztanácsosoknak, akiknek közös feladata a hit megőrzése, annak elmélyítése és továbbadása a helyi egyházban. Ennek érdekében június 21-én, szombaton délután 4 órakor Margittán, majd június 22-én, vasárnap Érmihályfalván találkoznak a környékbeli plébániák egyháztanácsosai. A találkozókon részt vesz az egyházmegye főpásztora, Böcskei László megyéspüspök is.

Fülöp-kurzus Székelyudvarhelyen
Július 4-6. között Fülöp-kurzust szerveznek a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban. Mottója: „Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket!” Jelentkezni június 20-ig lehet a 0742-548229-es telefonszámon.

Időjárás:
Kedden marad a mérsékelten meleg, változékony idő. Eső, záporeső az ország egész területén jelentkezhet. Helyenként négyzetméterenként 20 liter csapadék is hullhat. A légnyomás értékek enyhén változóak. Enyhe a szélmozgás, Közép-Erdélyben a reggeli órákban a nyugati szél, és az északnyugati szél lesz jellemző. Az átlag hőmérsékleti értékek sík területeken 11–15 C fok körül, míg hegyvidéken 9–13 C fok körül alakulnak ma reggel.

MRE – Hírszolgálat, 2014. június 17.

 

 

 

About the author

maradmin

Leave a Comment