2014. június 30. – Hírek és programajánló

H Í R E K     E S T E

Papszentelés volt hétvégén Gyulafehérváron
Tegnap 5 diakónust szentelt pappá Jakubinyi György érsek. A szentelési szentmisét, a Mária Rádió közvetítette, a hanganyaga visszahallgatható a Mária Rádió archívumából, amelyet honlapunkon érhetnek el. A papszentelési ebéd során, a régi hagyománynak megfelelően, az újmisés papok megkapták első kinevezésüket, amelynek alapján augusztus 1-jétől megkezdik papi szolgálatukat a főpásztor által kijelölt helyen: Bene Kálmán Ditróban, Boga Norbert Baróton, György Imre a csíkszeredai Szent Kereszt plébánián, Gál Hunor Gyergyócsomafalván és Hanuleac Tamás Gyímesbükkön.

Jézus Szíve búcsú Szatmárnémetiben
Tegnap a Székesegyház bejáratánál elhelyezett oltárnál Cserháti Ferenc a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök mutatta be a legszentebb áldozatot. Szentbeszédében Isten szeretetének végtelenségéről, kimeríthetetlen voltáról beszélt: „Jézus Krisztus élete, tanítása, minden csodája gyógyítása, egész működése annak bizonyítéka, hogy Isten, a sok más látszat ellenére is, feltételek nélkül szereti saját teremtményét, az embert; nem azért, mert szeretetre méltó, hanem minden ok és alap nélkül szereti, és hűséges hozzá.”

Ezer székely leány találkozó
Minden év július első szombatján a hagyományoknak megfelelően, megszervezik az immár hagyományossá váló Ezer székely leány találkozót a csíksomlyói nyeregben. Az első találkozót 1931-ben szervezte meg július első vasárnapján, Domokos Pál Péter kezdeményezésére, a Szociális Testvérek Társasága. A rendezvény elsődlegesen a népdal, a néptánc, a népzene és a népviselet megőrzésének, továbbadásának és népszerűsítésének, a hagyományőrző csoportok és előadók találkozásának nagyszerű lehetősége. A tánc, a dal és a zene népünk lelkének legnemesebb megnyilvánulásai.
Július 5-én, 11 órakor, az ünnepi szentmisén Erdély egyik legjobb kórusa énekel, a Nagy Éva Vera és Czakó Gabriella nővérek által vezetett Szovátai Kodály Gyermekkar. A szentbeszédet Böjte Csaba ferences atya tartja.

Bárka tábor Szovátán
A Regnum Christi Alapítvány idén először szervezi meg a Bárka tábort július 23. és 27. között Szovátán, a Teleki Oktatási Központban. A táborba olyan fiatalokat várnak, akik elmúltak 18 évesek, már voltak Fülöp kurzuson, vagy részt vettek keresztirányos táborban, és vágynak arra, hogy lelkiekben növekedjenek. A felső korhatár 26 év. Jelentkezni július 10-ig lehet a 0723-214701-es telefonszámon.
Zarándoklat Máriacsiklovára
Július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén a hegyvidéki főesperesség horvát nemzetiségű római katolikus közösségeinek hagyományos zarándoknapja a máriacsiklovai kegytemplomhoz. Az ünnepi program holnap este 8 órakor szentmisével kezdődik. Július 2-án, szerdán 7 és 8 óra között a horvát nemzetiségű zarándokok lelki programon, 8 órától pedig közös szentmisén vesznek részt.

Sarlós Boldogasszony-napi zarándoklat Futásfalván
Háromszék egyik leghíresebb búcsúját Futásfalván, július 2-án, Sarlós Boldogasszony napján tartják.
Idén az ünnep július 1-jén, holnap este 8 órai kezdettel tartott szentmisével kezdődik, amit éjszakai virrasztás követ a kegytemplomban. A híveknek kedden reggel 8 órától gyónási lehetőségük lesz, a keresztaljákat háromnegyed 11-ig fogadják. 11 órától ünnepi főpapi szentmisét tartanak a zarándokok és a környékbeli papság részvételével. A szentmisét rádiónk élőben közvetíti.
A szertartás után kerül sor az ünnepélyes körmenetre, melyet a tavalyihoz hasonlóan a falu központjában tartanak meg, majd főpapi áldás és himnuszok zárják a huszonegyedik fogadalmi búcsút. A szentmisén és a körmeneten megszólaló népénekeket hagyományosan a rétyi Kováts András Fúvószenekar kíséri Maksai József zenetanár-karnagy vezényletével. –tudtuk meg Tifán Lajos futásfalvi plébánostól.

Isten az üzletben?
Július 5-én vállalkozókat hívnak beszélgetni a pénzvilági etika és a hit üzleti életben való megnyilvánulási lehetőségeiről, a keresztény kitartásról a szatmári Scheffler János Lelkipásztori Központ udvaráról nyíló Szent István terembe. A program célja annak megvitatása is, ki, hogyan birkózik meg a rá nehezedő nyomással, feszültséggel, elvárásokkal, lelkileg hogyan viseli meg mindez, és hogyan sikerül táplálkoznia hitéből, istenkapcsolatából az üzleti életben való megmaradáshoz? A fórumbeszélgetés meghívott moderátora Miklós Claudiu jezsuita atya. A jelentkezéseket 0261-715011-es telefonszámon várják.

MRE - Hírszolgálat, 2014. június 30.


H Í R E K    D É L B E N

Diakónus- és papszentelés volt hétvégén Gyulafehérváron
Jakubinyi György érsek szombaton a gyulafehérvári székesegyházban diakónussá szentelte a csíkdelnei Obermájer Ervint, Lövétéről Tódor Attilát, Benedek Róbert Károlyt Székelyudvarhely Kis Szent Teréz plébániáról, Lőrincz Barnabást Búzásbesenyőről, Portik Lukács Lóránd ferences testvért Gyergyóremetéről és Simon Imre ditrói akolitusokat.
Tegnap 5 diakónust szentelt pappá a főpásztor, a szentelési szentmisét, a Mária Rádió közvetítette, a hanganyaga visszahallgatható a Mária Rádió archívumából, amelyet honlapunkon érhetnek el. A papszentelési ebéd során, a régi hagyománynak megfelelően, az újmisés papok megkapták első kinevezésüket, amelynek alapján augusztus 1-jétől megkezdik papi szolgálatukat a főpásztor által kijelölt helyen: Bene Kálmán Ditróban, Boga Norbert Baróton, György Imre a csíkszeredai Szent Kereszt plébánián, Gál Hunor Gyergyócsomafalván és Hanuleac Tamás Gyímesbükkön.

Zarándoklat a Jézus kilátóhoz
Ragyogó időben tarthatták a felavatása utáni első szabadtéri Jézus Szíve-ünnepet. Benedek Sándor székelyszentléleki plébános köszöntötte a zarándokokat, és az egyházközség Ave Rosa vegyeskara Ambrus Ferenc vezényletével énekével tette magasztosabbá a liturgiát. A szentmise főcelebránsa, Mátyás Károly székelyudvarhelyi főesperes-plébános bevezető gondolatában megemlékezett a Jézus Szíve Kilátó megálmodójáról, Magyari Árpádról, aki az égi hazából tekint annak mindenkori látogatóira.
Az ünnep igehirdetője Daniel Ernő András nyikómalomfalvi plébános kiemelte: „Az Atya, Fiú és Szentlélek között élő szeretet kiárad a világra, különösen az emberekre, és láthatóvá lett Jézus tevékenységében. Aki befogadja, az ebből a szeretetből él: a házastársak, a szülők, a jövőt tervező fiatalok. Az iránta való szeretetet mi a felajánlásban, az engesztelésben és a felebaráti szeretetben fejezzük ki. Jézus szíve felmelegít és érezni tanít. A neki szánt lelki csomagban pedig a mi szívünk van, amelyet Ő alakíthat minden ember iránt együttérzővé.”

Jézus Szíve búcsú Szatmárnémetiben
Tegnap a Székesegyház bejáratánál elhelyezett oltárnál Cserháti Ferenc a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök mutatta be a legszentebb áldozatot. Szentbeszédében Isten szeretetének végtelenségéről, kimeríthetetlen voltáról beszélt: „Jézus Krisztus élete, tanítása, minden csodája gyógyítása, egész működése annak bizonyítéka, hogy Isten, a sok más látszat ellenére is, feltételek nélkül szereti saját teremtményét, az embert; nem azért, mert szeretetre méltó, hanem minden ok és alap nélkül szereti, és hűséges hozzá.”

Búcsú és búcsúztatás Orotván
Kettős ünnepre gyűltek össze az orotvaiak vasárnap: Szent Péter és Pál apostolok védelmébe ajánlott templomuk búcsúján nyugdíjba vonuló papjukatTrucza Sándort is búcsúztatták. Az ünnep szónokaként Adorján Imre alfalvi plébános az ősi hitben való megmaradás fontosságát emelte ki. A szónok arra hívta fel hívek figyelmét, Krisztus és az ő akaratának keresése legyen legfontosabb életükben: „Életünknek akkor van értelme, és akkor lesz értéke, ha Krisztusból és Krisztusnak élünk.” Az ünnepnap üzeneteként fogalmazta meg a plébános: „Úgy éljetek, hogy ez a föld nyomotokat akarja hordozni. Legyetek hűek Istenhez, e templomhoz, családjaitokhoz, ember-társaitokhoz, a szülőföldhöz!”

Szent Péter és Pál ünnepe Homoródszentpálon
Homoródkarácsonyfalva leányegyház-községében, Homoródszentpálon ma ünneplik a kápolna védőszentjeit. A szentmise délután 5 órakor kezdődik, a szentbeszédet Portik-Bakai Sándor szentegyházasfalvi plébános mondja.

Ma elkezdődöttk az érettségi keretében az írásbeli vizsgák sorozata
A hétfői román nyelv és irodalom írásbeli után kedden a magyar, szerdán a kötelező, pénteken pedig a választható tantárgy írásbeli vizsgája következik. Az eredményeket július 7-én teszik közzé.

Lelkigondozói kurzus
A marosvásárhelyi Regnum Christi alapítvány szervezésében július 4-6. között „Az élet nagy kihívásai” címmel lelkigondozói kurzus lesz a székelyudvarhelyi Szent Pio lelkigyakorlatos házban. A kurzus segít a hétköznapi stressz, félelem és csüggedtség legyőzésében. Jelentkezni lehet a 0742-548229-es telefonszámon.

Ma még lehet jelentkezni a bibliatáborokba
A Keresztirány Ifjúsági Közösség táborozásra hív július 14-21. között Pálpatakára és Benedekmezőre. Idén sem fognak hiányozni a játékok, tanítások, műhelyek és főként az egymással és nem utolsó sorban Istennel töltött értékes percek. Ez a hét nagyszerű lehetőség az ismerkedésre, kikapcsolódásra és arra, hogy igazán önmagad lehess. Érdeklődni és a mai napon még lehet jelentkezni a keresztirany.ro honlapon.

Boldogabb családokért iskolai program
A gyulafehérvári főegyházmegye pasztorális bizottságának családpasztorációs munka-csoportja szervezésében július 24 – 26. között a „Boldogabb családokért iskolai program” keretében képzést tartanak Székelyudvarhelyen, a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban. A képzés vezetője: Lepedus István – a Szatmári Egyházmegye Világiak Irodája referense. Jelentkezni lehet a 0743-152008-as telefonszámon.

Ezer székely leány találkozó
Minden év július első szombatján a hagyományoknak megfelelően, megszervezik az immár hagyományossá váló Ezer székely leány találkozót a csíksomlyói nyeregben. Az első találkozót 1931-ben szervezte meg július első vasárnapján, Domokos Pál Péter kezdeményezésére, a Szociális Testvérek Társasága. A rendezvény elsődlegesen a népdal, a néptánc, a népzene és a népviselet megőrzésének, továbbadásának és népszerűsítésének, a hagyományőrző csoportok és előadók találkozásának nagyszerű lehetősége. A tánc, a dal és a zene népünk lelkének legnemesebb megnyilvánulásai.
Július 5-én, 11 órakor, az ünnepi szentmisén Erdély egyik legjobb kórusa énekel, a Nagy Éva Vera és Czakó Gabriella nővérek által vezetett Szovátai Kodály Gyermekkar. A szentbeszédet Böjthe Csaba ferences szerzetes tartja.

Időjárás:

Ma egész nap szép időre számíthatunk. Már reggel jó meleggel kezdtünk, hiszen az átlaghőmérséklet 17 C fok körül alakult. A keleti szél a jellemző a mai dél-előttre. A légnyomás értékek az ország nyugati csücskében alacsonyabbak.

MRE - Hírszolgálat, 2014. június 30.


H Í R E K    R E G G E L

Diakónus- és papszentelés volt hétvégén Gyulafehérváron
Jakubinyi György érsek szombaton a gyulafehérvári székesegyházban diakónussá szentelte a csíkdelnei Obermájer Ervint, Lövétéről Tódor Attilát, Benedek Róbert Károlyt Székelyudvarhely Kis Szent Teréz plébániáról, Lőrincz Barnabást Búzásbesenyőről, Portik Lukács Lóránd ferences testvért Gyergyóremetéről és Simon Imre ditrói akolitusokat.
Tegnap 5 diakónust szentelt pappá a főpásztor, a szentelési szentmisét, a Mária Rádió közvetítette, a hanganyaga visszahallgatható a Mária Rádió archívumából, amelyet honlapunkon érhetnek el. A papszentelési ebéd során, a régi hagyománynak megfelelően, az újmisés papok megkapták első kinevezésüket, amelynek alapján augusztus 1-jétől megkezdik papi szolgálatukat a főpásztor által kijelölt helyen: Bene Kálmán Ditróban, Boga Norbert Baróton, György Imre a csíkszeredai Szent Kereszt plébánián, Gál Hunor Gyergyócsomafalván és Hanuleac Tamás Gyímesbükkön.

Zarándoklat a Jézus kilátóhoz
Ragyogó időben tarthatták a felavatása utáni első szabadtéri Jézus Szíve-ünnepet. Benedek Sándor székelyszentléleki plébános köszöntötte a zarándokokat, és az egyházközség Ave Rosa vegyeskara Ambrus Ferenc vezényletével énekével tette magasztosabbá a liturgiát. A szentmise főcelebránsa, Mátyás Károly székelyudvarhelyi főesperes-plébános bevezető gondolatában megemlékezett a Jézus Szíve Kilátó megálmodójáról, Magyari Árpádról, aki az égi hazából tekint annak mindenkori látogatóira.
Az ünnep igehirdetője Daniel Ernő András nyikómalomfalvi plébános kiemelte: „Az Atya, Fiú és Szentlélek között élő szeretet kiárad a világra, különösen az emberekre, és láthatóvá lett Jézus tevékenységében. Aki befogadja, az ebből a szeretetből él: a házastársak, a szülők, a jövőt tervező fiatalok. Az iránta való szeretetet mi a felajánlásban, az engesztelésben és a felebaráti szeretetben fejezzük ki. Jézus szíve felmelegít és érezni tanít. A neki szánt lelki csomagban pedig a mi szívünk van, amelyet Ő alakíthat minden ember iránt együttérzővé.”

Jézus Szíve búcsú Szatmárnémetiben
Tegnap a Székesegyház bejáratánál elhelyezett oltárnál Cserháti Ferenc a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök mutatta be a legszentebb áldozatot. Szentbeszédében Isten szeretetének végtelenségéről, kimeríthetetlen voltáról beszélt: „Jézus Krisztus élete, tanítása, minden csodája gyógyítása, egész működése annak bizonyítéka, hogy Isten, a sok más látszat ellenére is, feltételek nélkül szereti saját teremtményét, az embert; nem azért, mert szeretetre méltó, hanem minden ok és alap nélkül szereti, és hűséges hozzá.”

Búcsú és búcsúztatás Orotván
Kettős ünnepre gyűltek össze az orotvaiak vasárnap: Szent Péter és Pál apostolok védelmébe ajánlott templomuk búcsúján nyugdíjba vonuló papjukatTrucza Sándort is búcsúztatták. Az ünnep szónokaként Adorján Imre alfalvi plébános az ősi hitben való megmaradás fontosságát emelte ki. A szónok arra hívta fel hívek figyelmét, Krisztus és az ő akaratának keresése legyen legfontosabb életükben: „Életünknek akkor van értelme, és akkor lesz értéke, ha Krisztusból és Krisztusnak élünk.” Az ünnepnap üzeneteként fogalmazta meg a plébános: „Úgy éljetek, hogy ez a föld nyomotokat akarja hordozni. Legyetek hűek Istenhez, e templomhoz, családjaitokhoz, ember-társaitokhoz, a szülőföldhöz!”

Szent Péter és Pál ünnepe Homoródszentpálon
Homoródkarácsonyfalva leányegyház-községében, Homoródszentpálon ma ünneplik a kápolna védőszentjeit. A szentmise délután 5 órakor kezdődik, a szentbeszédet Portik-Bakai Sándor szentegyházasfalvi plébános mondja.

Ma elkezdődik az érettségi keretében az írásbeli vizsgák sorozata
A hétfői román nyelv és irodalom írásbeli után kedden a magyar, szerdán a kötelező, pénteken pedig a választható tantárgy írásbeli vizsgája következik. Az eredményeket július 7-én teszik közzé.

Lelkigondozói kurzus
A marosvásárhelyi Regnum Christi alapítvány szervezésében július 4-6. között „Az élet nagy kihívásai” címmel lelkigondozói kurzus lesz a székelyudvarhelyi Szent Pio lelkigyakorlatos házban. A kurzus segít a hétköznapi stressz, félelem és csüggedtség legyőzésében. Jelentkezni lehet a 0742-548229-es telefonszámon.

Ma még lehet jelentkezni a bibliatáborokba
A Keresztirány Ifjúsági Közösség táborozásra hív július 14-21. között Pálpatakára és Benedekmezőre. Idén sem fognak hiányozni a játékok, tanítások, műhelyek és főként az egymással és nem utolsó sorban Istennel töltött értékes percek. Ez a hét nagyszerű lehetőség az ismerkedésre, kikapcsolódásra és arra, hogy igazán önmagad lehess. Érdeklődni és a mai napon még lehet jelentkezni a keresztirany.ro honlapon.

Boldogabb családokért iskolai program
A gyulafehérvári főegyházmegye pasztorális bizottságának családpasztorációs munka-csoportja szervezésében július 24 – 26. között a „Boldogabb családokért iskolai program” keretében képzést tartanak Székelyudvarhelyen, a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban. A képzés vezetője: Lepedus István – a Szatmári Egyházmegye Világiak Irodája referense. Jelentkezni lehet a 0743-152008-as telefonszámon.

Időjárás:

Ma egész nap szép időre számíthatunk. Már reggel jó meleggel kezdtünk, hiszen az átlaghőmérséklet 17 C fok körül alakult. A keleti szél a jellemző a mai dél-előttre. A légnyomás értékek az ország nyugati csücskében alacsonyabbak.

MRE - Hírszolgálat, 2014. június 30.

About the author

maradmin

Leave a Comment