2014. május 13. – Hírek és programajánló

HÍREK
Bérmálás Erdővidéken
Ma délelőtt 10 órakor Miklósváron Jakubinyi György érsek fogja kiszolgáltatni a bérmálás szentségét.


Folytatódnak a Szent Antal nagykilencedek
A csíksomlyói kegytemplomban ma reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor tartanak szentmisét. Az esti szentmisén Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébános mond szentbeszédet, amelybe a Mária Rádión keresztül és a www.csiksomlyo.ro oldalon is bekapcsolódhatunk. Az esti szentmise előtt félórával ünnepélyes Mária-ájtatosságra kerül sor a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum Campanella Gyerekkórusának közreműködésével.
A székelyudvarhelyi ferences templomban a Szent Antal kilenced alkalmával a szentmise ma 10 órakor kezdődik. Szónok: Botár Gábor, a Kis Szent Teréz egyházközség plébánosa. Elmélkedésének témája: Csoportok a plébánián.


Idősközpont megáldása Tasnádon
Ma fél 12-kor Böcskei László megyéspüspök ünnepélyes keretek között megáldja a váradi egyházmegyei Caritas Catolica új intézményét, egy 25 idős személy ellátását biztosító napközi otthont a szatmár megyei Tasnádon.


Könyvbemutató Gelencén
Szilágyi László: Te érted, amit olvasol? című könyvsorozata legújabb kötetének bemutatója ma este fél 8 órakor kezdődik a gelencei Szent Imre templomban. A könyv a Mária Rádióban elhangzott előadások alapján készült.


Búcsú Bogárfalván
A Boldogságos Szűz Mária 1917-ben történt fatimai jelenésének évfordulóján, ma 11 órakor tartják Bogárfalván, Székelyszentlélek filiájában, a templom búcsúját. Az ünnep szónoka Jakab Lajos vágási plébános.


Imavirrasztás a váradi székesegyházban
Szintén a fatimai jelenésének emlékére 18.00 órakor szentségimádást, 20.00 órakor szentmisét tartanak a váradi székesegyházban. 21.00 órától tartják az ez évi első gyertyás körmenetet a Püspöki Palota kertjében.


PROGRAMAJÁNLÓ
Varadinum 2014
Ma reggel ¾ 8-kor közös imával kezdődik a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum iskolanapja, melynek témája A kultúrák találkozása.


Sokszínű Caritas
Székelyudvarhelyen ma délután 5 órakor Szilágyi Zsuzsa gyógypedagógus a korai nevelésről tart előadást. Holnap Gyergyószentmiklóson és Sepsiszentgyörgyön szintén 17.00 órakor várják az érdeklődőket a Caritas rendezvényeire.


Mariológiai előadás Nagyváradon
Holnap 17.00 órakor Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát a Püspöki Palota dísztermében, a középkori Mária-misztikát mutatja be. Az előadás az Igazságnak tükre című sorozat részét képezi.


Imazarándoklat a plébánia évében
Május 17-én, szombaton a marosvásárhelyi Remete Szent Antal plébánia autóbuszos és gyalogos imazarándoklatot szervez a mezősámsondi templom búcsújára. Érintett települések: Mezőfele, Sámsond, Szabéd, Marosszentkirály, Mezőpanit, Mezőmadaras, Szénáságy és Mezőbánd. Várják mindazokat, akik szeretnék megismerni a szorvány helységeket, templomokat, közösségeket. Érdeklődni lehet a remeteszegi plébánián.
(Szénégető István: szenegetoi@gmail.com, telefonszám: 0743-138784)


Márton Áron püspök – az igaz ember
A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség kiállítással egybekötött rendezvény keretében emeli ki Márton Áron püspök példáját a Magyar Holokauszt Emlékév keretében. A megemlékezés csütörtökön (május 15.) lesz Gyulafehérváron, az érsekségen. Előadást tartanak dr. Marton József és dr. Tibori Szabó Zoltán egyetemi tanárok, valamint dr. Kovács Gergely posztulátor. A kiállítást megnyitja Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum igazgatója. Az emlékkiállítás az érseki palota egyházművészeti kiállításának előterében szeptember 29-ig lesz látogatható.


Híreinket tudósítóinktól, a gyulafehérvári érsekség és a nagyváradi püspökség információs anyagaiból gyűjtöttük.

MRE - Hírszolgálat, 2014. május 13.

About the author

maradmin

Leave a Comment