2014. május 20. – Hírek és programajánló

HÍREK

Márton Áron megemlékezés Kisinyóban
Kiállítással és filmbemutatóval emlékezik Magyarország Moldovai Nagykövetsége Isten Szolgája Márton Áron erdélyi püspökre. A rendezvény társszervezői a Kisinyói Római Katolikus Püspökség és a Moldovai Zsidó Hitközség.
A megemlékezést tegnap ünnepi szentmisével kezdték meg, az Isteni Gondviselés székesegyházban. Ma délután fél 6 órakor kerül sor a Márton Áron püspököt bemutató és emlékét felidéző kiállítás hivatalos megnyitójára, a kisinyói Gaudeamus Kulturális Központban. A megnyitó beszédet Magyarország moldovai nagykövete, Szilágyi Mátyás mondja.
Ezután mutatják be Maksay Ágnes Márton Áron boldoggá avatása című háromrészes dokumentumfilmjét, amelyet megelőz Coşa Anton kisinyói római katolikus püspök, Kovács Sándor kolozsvári főesperes-plébános, Maksay Ágnes filmrendező és Denisa Bodeanu történész felszólalása.


Bérmálás Erdővidéken
A gyulafehérvári főegyházmegyében ma délelőtt 10 órakor Uzonban bérmál Tamás József püspök. Délután látogatást tesz az egyházközség filiáiban.


Folytatódnak a Szent Antal nagykilencedek
A csíksomlyói az esti 7 órás szentmisén Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébános mond szentbeszédet, amelybe a Mária Rádión keresztül és a www.csiksomlyo.ro oldalon is bekapcsolódhatunk. Az esti szentmise előtt félórával ünnepélyes Mária-ájtatosságra kerül sor a Lux Aurumque Kamarakórus közreműködésével.
A mai nap egyben a kegytemplom örökös szentségimádási napja is. A fél 11 órakor kezdődő szentmise után helyezik ki az Oltáriszentséget tiszteletre délután 6 óráig. Imádkozzunk közösen Főegyházmegyénkért, Főpásztorainkért, a papságért, szerzetesekért, családjainkért, betegeinkért.
A székelyudvarhelyi ferences templomban a Szent Antal kilenced alkalmával a szentmise ma 10.00 órakor kezdődik. Szónok: László Attila, szombatfalvi plébános. Elmélkedésének témája: Világiak szerepe a plébánia évében.


Új öregotthont avatnak Nagyváradon
A Szeretetszolgálat Évében tovább bővül a nagyváradi Caritas Catolica tevékenységi köre. A 40 idős személy ellátást biztosító nagyváradi Szent Márton Öregotthon mellett 2014. május 22-én, csütörtökön a Spartacus utca 31/A szám alatt megnyitja kapuit a további 34 személy befogadására alkalmas Szent Erzsébet Öregotthon. Böcskei László megyéspüspök a 11.00 órakor kezdődő ünnepélyes szentmise keretében áldja meg az új intézményt.


Megújult a fejedelmi kapu Gyulafehérváron
2014. május 21-én du. 3 órakor kerül sor a felújított gyulafehérvári Szent Mihály Székesegyház fejedelmi kapujának ünnepélyes átadására. A felújítás a Kárpát-medencei Örökségvédelmi Program keretében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósulhatott meg.
A megújított kaput Dr. Jakubinyi György érsek és L. Simon László kormánybiztos, országgyűlési képviselő adja át.


PROGRAMAJÁNLÓ
Tavaszi papi lelkinapok a gyulafehérvári főegyházmegyében
Ma kezdődnek a gyulafehérvári főegyházmegye papsága részére a tavaszi lelki napok, melynek témája: A vegyes házasságban tett ígéretek megszegésének jogi következményei. Előadó: dr. Lukács Imre-Róbert teológiai tanár, bírósági helynök.
A program az alábbi beosztás szerint alakul: ma Gyergyószentmiklóson, holnap Csíksomlyón, csütörtökön Székelyudvarhelyen, pénteken Marosvásárhelyen. A lelkinap mindenhol 10.00 órakor koncelebrációs szentmisével kezdődik, amelyre várják a kedves híveket is.


Caritas nyílt esték – befejeződik a héten a sorozat
Ma délután 5 órakor Székelyudvarhelyen a sorozatot záró előadás meghívottja Máté Zsuzsa Enikő, aki az önkéntességről fog beszélni a Papkertben.


Bibliás könyvbemutató
Székelyudvarhelyen a Mária Rádió kápolnájában Szilágyi László: Te érted, amit olvasol? című könyvsorozata legújabb kötetének bemutatója ma este 6 órakor kezdődik. A kötetet Marosvásárhely, a Deus Providebit Ház Szent Ignác termében is bemutatják holnap délután fél 5 órakor.


Vakációs Bibliahét – bemutató Sepsiszentgyörgyön
A Válaszút című idei nyári bibliás gyermekprogramot május 24-én, szombaton 10.00 órakor mutatják be a Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelését Alapítvány (KOEN) képviselői és önkéntesei Sepsiszentgyörgyön, a Gyöngyvirág utcai Református Gyülekezeti ház mellett található Írisz Házban. Érdeklődni a 0721-367921-es telefonszámon lehet.


Zarándoklat Szent László sírjához
A Váradi Esperesi kerület tavalyi kezdeményezésére 2014. május 25-én, vasárnap 16.00 órakor újra gyalogos zarándoklatra indul Várad népe a várad-velencei római katolikus templomtól Szent László király sírjához, a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyéhez a nagyváradi várhoz.
A program fél 4-től rózsafüzérrel kezdődik a velencei templomban, ezt követően vonulnak át a zarándokok a vártemplomhoz. A zarándoklat végén Böcskei László megyéspüspök 17.00 órakor Szent László királynak, az egyházmegye alapítójának közbenjárását kérve szentmisét mutat be a helyszínen. A szentmise szónoka Fodor József, általános helynök lesz, a kántori szolgálatot Kristófi János látja el.
A szentmise után a zarándokok a Boldogságos Szűz közbenjárását kérik az ő tiszteletére szentelt első székesegyház helyén felállított Mária oltár körül, ezt követően a püspök megáldja a hívek által hozott virágokat. Ezen a napon a város többi templomában elmaradnak az esti szentmisék.


Híreinket tudósítóinktól, a gyulafehérvári érsekség és a nagyváradi püspökség információs anyagaiból gyűjtöttük.

MRE – Hírszolgálat, 2014. május 20.

About the author

maradmin

Leave a Comment