2014. május 23. – Hírek és programajánló

HÍREK, PROGRAMAJÁNLÓ

Folytatódik a bérmálás a gyulafehérvári főegyházmegyében
Ma délelőtt 10 órakor Négyfalu-Türkös egyházközségben a templom búcsúnapján, Boldog Apor Vilmos ünnepén 36 fiatal bérmálkozik. Fekehalomban délután 5 órakor 12 fiatal részesül a bérmálás szentségében Jakubinyi György érsek kézfeltétele által
Szombaton délelőtt 10 órakor a Brassó belvárosi templomban 74 magyar fiatal, délután 5 órakor pedig 38 román ajkú fiatal lesz bérmálkozó.
Vasárnap 10 órakor a brassói Szent Kereszt plébánián összesen 90 román fiatal bérmálkozik. Délután 5 órakor a Brassó bolonyai plébánián 46 magyar fiatalt fog megbérmálni Jakubinyi György érsek.


Belső iránytű Gyergyószentmiklóson
Ma este 7 órakor, a gyergyószentmiklósi Szent István plébánia szervezésében folytatódik a Belső iránytű előadás-sorozat, amelynek keretében Ha nem használ, nem árt! címmel Pakot Mónika tart előadást.


Jegyesoktató-képző Marosszentgyörgyön
Ma kezdődik és szombat estig tart a Gyulafehérvári Főegyházmegye Család-irodája szervezésében a lelkipásztoroknak és házaspároknak meghirdetett jegyesoktató-képzés. A képzés magában foglal két bemutató órát, melyet a résztvevők dinamikus módszerekkel elemeznek és sajátíthatnak el.


Mindannyian mások vagyunk
Ma 11.00 órától délután 4 óráig ötödik alkalommal alakul át a csíkszeredai Mikó-vár előtti tér. A fogyatékkal élők interaktív parkja lesz.
A rendezvényről Váta Emese, a Gyulafehérvári Caritas Fogyatékkal Élőkért szervezetének csíkszeredai munkatársa nyilatkozott a Mária Rádiónak. HANGFELVÉTEL: 2:21
A Mindannyian mások vagyunk rendezvényről Váta Emese, a Gyulafehérvári Caritas Fogyatékkal Élőkért szervezetének csíkszeredai munkatársa nyilatkozott a Mária Rádiónak.


Felnőttképzés Kolozsváron
Ma (2014. május 23.) délután 5.00 órakor folytatódik a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara által indított három éves ingyenes felnőttképzés azok számára, akik jobban meg szeretnék ismerni hitünket, illetve tevékenyen be szeretnének kapcsolódni egyházközségük életébe. A találkozások színhelye: Kolozsvár, Szentegyház utca 5. szám, a Teológia épülete. Olvassuk együtt a Teremtés könyvét címmel Dr. Zamfir Korinna tart előadást. Bővebb információt a kolozsvári Római Katolikus Teológiai Kar honlapján találnak.


Élő Rózsafüzér - a családok védelméért imádkoznak
Csíkszeredában május 24-én, szombaton negyedik alkalommal Élő Rózsafüzér zarándoklat lesz, az Erdélyi Mária Út Egyesület és a csíkszeredai plébániák közös szervezésében. A zarándoklat ez alkalommal Zsögödből indul reggel 9 órakor. A zarándokok a Szent Ágoston templomhoz mennek, onnan 11-kor a Csíksomlyói ferences templomhoz indulnak tovább. Du. 2-kor a csobotfalvi Szent Péter és Pál templomtól Taplocára, onnan fél 4-kor a Szent Kereszt templomhoz mennek, ahová du. 5 órakor érkeznek a tervek szerint. Innen fél 6-kor indulnak a Zsögödbe, ahol este 7 órakor szentmisével zárul a népünkért végzett zarándoklatot. A szentmisét Tamás József püspök mutatja be.


Bérmálás Várad-Olasziban
Május 25-án, vasárnap a 11.30 órakor kezdődő szentmisén Böcskei László megyéspüspök 19 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét a nagyvárad-olaszi plébániatemplomban. A jelöltek felkészítését Kruzslitz Imre segédlelkész, rádiónk önkéntes műsorvezetője végezte.


Családok találkozója a temesvári egyházmegyében
A Resicabányai Havas Boldogasszony plébánián május 24-én, szombaton 10 órakor kezdődik a Családok Egyházmegyei Találkozója. Előadást tart
Pălie Zenjamin gârniki plébános és a Covianici házaspár. A programban szerepel kiscsoportos beszélgetés, családok tapasztalatai és kiértékelés. 16 órakor közös szentmise, utána pedig jövőbetekintés lesz - tudtuk meg Pál József-Csaba főesperes-plébánostól.


Ima Európáért
„Én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig” mottóval május 25-én, vasárnap délután 5 órakor a kolozsvári Szent Mihály templomba imára hívják a kolozsváriakat és a kincses városban tartózkodókat.


Zarándoklat Szent László sírjához
Május 25-én, vasárnap 16.00 órakor újra gyalogos zarándoklatra indul Várad népe. A várad-velencei római katolikus templomtól Szent László király várbeli sírjához, a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyéhez szervezett zarándoklatot fél 4-től rózsafüzér vezeti be a velencei templomban. A zarándoklat a Böcskei László megyéspüspök által 17.00 órakor bemutatott szentmisében csúcsosodik ki. Ünnepi szónok: Fodor József általános helynök, a kántori szolgálatot Kristófi János látja el.
A szentmise után a püspök Mária-ájtatosságot vezet majd virágszentelésre is sor kerül. A program miatt a Nagyvárad többi templomában nem tartanak vasárnap esti szentmiséket – tájékoztatott közleményében a Püspöki Hivatal.


Katolikus kommunikációs világnapi rendezvények Kolozsváron
A Vasárnapot és a Keresztény Szót kiadó kolozsvári Verbum Egyesület és a gyulafehérvári főegyházmegye pasztorális bizottságának média munkacsoportja a társadalmi kommunikáció 48. világnapja alkalmából találkozóra hívja az erdélyi egyházi és világi sajtó munkatársait, valamint az érdeklődőket. A világegyházban egységesen június 1-jére kitűzött világnapot a Kolozsváron május 30–június 1-je közt rendezik meg a Szent Mihály Plébánián. Meghívott előadók: Kuzmányi István, a Magyar Kurír főszerkesztője, és Szikora József, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének elnöke, a Magyar Katolikus Rádió Közéleti szerkesztőségének vezetője. A széles szakmai körnek szánt előadásokat beszélgetés és a II. Fiatal vagyok és gondolkodom találkozó résztvevőinek szánt szakmai műhelyek követik (internetes és rádiós újságírás, blog- és jegyzetírás, a magyar helyesírás és a katolikus szakkifejezések, fotó- és plakátkészítés témákban).


Híreinket tudósítóinktól, a szekelyhon.ro, a gyulafehérvári érsekség és a nagyváradi püspökség információs anyagaiból gyűjtöttük.

MRE - Hírszolgálat, 2014. május 23.

 

About the author

maradmin

Leave a Comment