2014. május 27. – Hírek és programajánló

HÍREK
Júniustól új tartományfőnök vezeti a Magyar Pálos Rendet
A hargitafürdői pálosokat is magában foglaló Első Remete Szent Pál Rendje magyar közösségeinek új tartományfőnöke Csóka János atya lett, aki hivatalát június 1-jén veszi át. Megbízása három évre szól – tájékoztatott a Magyar Kurír. Bátor Botond pálos tartományfőnök kétszer hároméves mandátuma ez év május 31-én lejár, és az közvetlenül már nem hosszabbítható meg.
Az új tartományfőnök munkáját az újonnan megválasztott és kinevezett tartományi tanács segíti, melynek tagja Balla Barnabás atya is Hargitafürdőről.


Hám János boldoggá avatásáért imádkoztak Szatmárnémetiben
A Szatmári Egyházmegye életében legnagyobb nyomot hagyott püspök mielőbbi boldoggá avatásáért mutattak be szentmisét vasárnap este (május 25.) a szatmárnémeti székesegyházban.
Schönberger Jenő püspök a szentmise elején méltatta nagy elődjét, kiemelve, hogy harminc éves püspöksége alatt sokat tett imában, példaadásban az egyházmegyéért és az egész katolikus Egyházért. „Kései utódai vagyunk, a hála, a tisztelet szívünkben él és kérjük a Mindenható Istent, nézzen egyházmegyénkre, szentéletű püspökünk életére, és adja meg nekünk azt a kegyelmet, hogy a boldogok között tisztelhessük őt mihamarabb.” - fogalmazott a főpásztor, aki arra kérte a híveket, hogy ha Hám János közbenjárására csodás imameghallgatás történik, jelezzék a püspökségen.


Bérmálás gyulafehérvári főesperesi kerületben
Ma délelőtt 10 órakor Nagyenyeden 8 fiatal, délután 5 órakor Tövisen 1 fiatal részesül Tamás József püspök által a bérmálás szentségében.


Folytatódnak a Szent Antal nagykilencedek
A csíksomlyói esti 7 órás szentmisén Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébános folytatja szentbeszéd-sorozatát, amelybe a Mária Rádión keresztül és a www.csiksomlyo.ro oldalon is bekapcsolódhatunk. A szentmise előtt félórával, az ünnepélyes Mária-ájtatosságon fellép a székelyudvarhelyi Musica Sacra Kamarakórus. Vezényel: Rózsa Imre karnagy.
A székelyudvarhelyi ferences templomban a Szent Antal kilenced alkalmával a szentmise ma 10.00 órakor kezdődik, melynek szónoka Kádár Miklós kórházlelkész. Elmélkedésének témája: Pasztoráció a kórházban.


PROGRAMAJÁNLÓ

Katolikus kommunikációs világnapi rendezvények Kolozsváron
A Vasárnapot és a Keresztény Szót kiadó kolozsvári Verbum Egyesület és a gyulafehérvári főegyházmegye pasztorális bizottságának média munkacsoportja a társadalmi kommunikáció 48. világnapja alkalmából találkozóra hívja az erdélyi egyházi és világi sajtó munkatársait, valamint az érdeklődőket.
A világegyházban egységesen június 1-jére kitűzött világnapot a Kolozsváron május 30–június 1-je közt rendezik meg a Szent Mihály Plébánián. Meghívott előadók: Kuzmányi István, a Magyar Kurír főszerkesztője, és Szikora József, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének elnöke, a Magyar Katolikus Rádió Közéleti szerkesztőségének vezetője.
A széles szakmai körnek szánt előadásokat beszélgetés és a II. Fiatal vagyok és gondolkodom találkozó résztvevőinek szánt szakmai műhelyek követik.


Egyházközségi nap Sepsiszentgyörgyön
A Krisztus Király plébánia június 1-jén gyereknappal egybekötött egyházközségi napot szervez a templom udvarán a fél 11-es szentmise után 17 óráig.
A közös bográcsozás miatt fontos az előzetes bejelentkezés. A délután folyamán különböző koncertekkel örvendeztetik meg a gyerekeket és a felnőtteket.


Gyermekbúcsú Székelyhídon
Böjte Csaba atya kezdeményezésére június 1-jén, 11 órakor tartják az első gyermekbúcsút Székelyhídon. A gyermeki lelkülettel való ismerkedésen túl, szeretnék, hogy a családok érezzék meg, milyen jó gyermeket vállalni, nevelni.
Az életnek értelmet adó gyermekkacagással szeretnék ezt a napot bearanyozni, ezért a székelyhídi gyermekek mellett a környék otthonaiból is meghívják a kicsiket, nagyokat egyaránt!
Ferenc pápának címezve egy közös levél megfogalmazását is tervezik, melyben javasolják, hogy június elsejét a Gyermek Jézus ünnepévé tegye.


Özvegyek lelki hétvégéje

 

Június 13-14. között a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban, a Gyulafehérvári Főegyházmegye családpasztorációs munkacsoportja szervezésében Özvegyek lelki hétvégéjére kerül sor Isten számít rád! címmel. Jelentkezni június 10-ig lehet a 0743-152008-os telefonszámon.


Assisi Szent Ferenc Iskolája Csíksomlyón
A kolozsvári ferences szerzetesek ebben az évben is megrendezik az Assisi Szent Ferenc Iskolája elnevezésű tábort a csíksomlyói ferences kolostorban. A szervezők, Pantea Tibor kolozsvári ferences házfőnök és dr. Orbán Szabolcs ferences tartományfőnök azoknak a 4–8. osztályos tanulóknak a jelentkezését várják, akik július 17–20. között Csíksomlyón részt szeretnének venni egy olyan táborban, amely lehetőséget nyújt Assisi Szent Ferenc életének megismerésére, életpéldájának elmélyítésére és arra, hogy új ismeretségeket, barátságokat alakíthassanak ki. Jelentkezni július 8-ig lehet a következő elérhetőségeken: fr. Pantea Tibor 0746-774701, e-mail: frtibi@gmail.com; frszabolcs@gmail.com.


Híreinket tudósítóinktól, a magyarkurir.hu, a szekelyhon.ro és a gyulafehérvári érsekség honlapjáról gyűjtöttük.

MRE - Hírszolgálat, 2014. május 27.

About the author

maradmin

Leave a Comment